Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Przepisy prawne dla sprzedawców-firm

Sprzedawcy na eBay.pl podlegają wielu przepisom prawnym, w tym:

 • Ogólnym prawom dotyczącym handlu, tj. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 2002r.

 • Szczegółowym prawom handlowym dotyczącym sprzedawanych towarów.

 • Specyficznym przepisom związanym z handlem online, tj. regulacje dotyczące sprzedaży zdalnej.

Strona ta:

 • Zawiera krótkie omówienie najważniejszych przepisów, którym podlega handel online.

 • Służy wyłącznie celom informacyjnym i nie można traktować jej jako porady prawnej. W przypadku wątpliwości co do wpływu tych przepisów na Twoją sprzedaż, zasięgnij porady prawnika.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Jeden z najważniejszych aktów prawnych, którym podlega sprzedaż towarów klientom indywidualnym prowadzona przez firmy na eBay.pl. Sprzedawcy tacy są zobowiązani do zapewnienia, że wszystkie towary sprzedawane przez nich na eBay:

 • Są przeznaczone do użycia w sposób, w jaki normalnie używa się innych towarów tego typu.

 • Mają jakość i parametry charakterystyczne dla towarów tego typu.

 • Mają jakość i parametry, jakich powinien spodziewać się klient, a sprzedawca przedstawił odpowiednie oświadczenia dotyczące jakości towarów.

Inne przepisy dotyczące handlu i ochrony konsumentów

Firmy sprzedające na eBay.pl obowiązują przepisy dotyczące informacji handlowych oraz uczciwego handlu. Np. według Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993r. złamaniem prawa jest:

 • Podanie fałszywego opisu przedmiotu

 • Podanie fałszywego miejsca pochodzenia przedmiotu

Regulacje dotyczące sprzedaży zdalnej

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2000r. dotyczy sprzedaży realizowanej zdalnie = bez osobistego kontaktu sprzedawcy i klienta. Zazwyczaj taka sprzedaż jest realizowana za pośrednictwem Internetu, np. na eBay.pl.

Sprzedawcy muszą postępować zgodnie z określonymi przepisami. W swojej ofercie sprzedawca powinien wyraźnie i jednoznacznie określić m.in. następujące informacje:

Nazwa i adres sprzedawcy, który oferuje towary
Najważniejsze parametry oferowanych usług i/lub dostarczanych towarów
Cena i sposób płatności
Koszt, czas i sposób dostarczenia towarów i usług
Zapewnienie klientom okresu 10 dni roboczych, w trakcie którego klienci mogą wycofać się z umowy

Uwaga

Aby informacje of Twojej firmie były widoczne w aukcjach, zapisz je na stronie Mój eBay > Konto > Informacje o firmie.

Minimalny czas na odstąpienie przez kupującego od zakupu, jaki możesz określić w swoich aukcjach to 14 dni.

 • To więcej czasu niż 10-dniowy okres zgodny z obecnymi przepisami. W przyszłości przepisy te zostaną zmienione i okres ten zostanie wydłużony do 14 dni.

 • Warunki zwrotów, w tym okres na anulowanie zakupu oraz to, kto ponosi koszt wysyłki zwrotnej możesz określić w formularzu sprzedaży.

Regulacje dotyczące handlu elektronicznego

Oprócz regulacji dotyczących sprzedaży zdalnej właściwych dla firm prowadzących sprzedaż dla klientów indywidualnych, w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 2002r. istnieją też dalsze zapisy, które obowiązują niezależnie od tego, czy kupujący jest klientem indywidualnym czy nie.

Oprócz informacji, których podanie jest wymagane przez regulacje dotyczące sprzedaży zdalnej, sprzedawca jest zobowiązany podać następujące informacje:

 • Nazwa, adres pocztowy i adres e-mail firmy sprzedawcy

 • Nr rejestracyjny firmy sprzedawcy

Uwaga

Aby informacje of Twojej firmie były widoczne w aukcjach, zapisz je na stronie Mój eBay > Konto > Informacje o firmie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi