Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Omijanie opłat

Zasady

Czasem sprzedawcy podejmują, celowo lub przez pomyłkę, działania, które pozwalają im unikać uiszczania opłat.

Jeśli nie regulujesz opłat, możemy zakończyć Twoje aukcje i ograniczyć Ci możliwość sprzedaży i zakupów.

Dopilnuj, aby Twoje oferty spełniały te wytyczne. Jeśli nie spełniają:

 • możemy ograniczyć lub zablokować Ci możliwość kupowania, sprzedaży lub korzystania z serwisu.

 • wszystkie Twoje oferty sprzedaży mogą zostać usunięte, mogą być wyświetlane niżej lub niewyświetlane w wynikach wyszukiwania bez zwrotu jakichkolwiek opłat.

 • możesz utracić specjalny status konta lub zniżki.

 • możemy naliczyć opłaty lub egzekwować koszty poniesione na wdrażanie i monitorowanie przestrzegania naszych zasad.

Wytyczne

Niedozwolone

Niedozwolone

 • Wystawienie przedmiotu na sprzedaż, a następnie odebranie zapłaty poza serwisem eBay.

Ograniczone

 • Możesz dodać łącza do Sklepów eBay i przedmiotów, o ile nie są to łącza przekierowujące.

Niedozwolone

 • Promowanie i odsyłanie do własnych stron internetowych (w tym łącza do stron głównych promujące witryny poza eBay), sprzedaży poza eBay lub innych rodzajów działalności gospodarczej.

Określaj koszty wysyłki w swoich aukcjach. Podanie niejasnych lub wprowadzających w błąd informacji o kosztach wysyłki lub podawanie wygórowanych kosztów wysyłki jest niezgodne z naszymi zasadami.

Dozwolone

 • Pobieranie opłaty za rzeczywiste koszty wysyłki

 • Uwzględnianie kosztów opakowania, ubezpieczenia i dostawy

 • Uwzględnianie potwierdzenia dostawy lub podobnych usług dodatkowych w kosztach obsługi

Niedozwolone

 • Zbyt wysokie opłaty za transport i obsługę

 • Naliczanie wyższych opłat niż maksymalne koszty wysyłki w kategoriach z obowiązującymi limitami kosztów wysyłki (jeśli mają zastosowanie)

 • Doliczanie oddzielnej opłaty za ubezpieczenie

 • Doliczanie opłat za usługi związane z prowadzeniem działalności, np. wynagrodzenie pracownika lub zużycie benzyny

 • Zamieszczanie w opisie aukcji sprzecznych lub niejasnych warunków wysyłki

Niedozwolone

Oferowanie kupującym lub wymaganie od nich:

 • Dodatkowych zakupów

 • Zapłaty kwoty przewyższającej cenę końcową i zasadną opłatę za wysyłkę

 • Zamówienia usługi razem z zakupem

 • Podjęcia jakiegokolwiek działania niezwiązanego z aukcją (np. opłacenia pokoju hotelowego) jako warunku otrzymania przedmiotu lub korzyści (np. darmowej lub tańszej wysyłki lotniczej)

Wystawianie przedmiotu na sprzedaż, a następnie oferowanie identycznych przedmiotów na sprzedaż poza eBay jest niedozwolone. Takie działania uznajemy za unikanie opłat, ponieważ sprzedawca dokonuje tylko jednej opłaty za wystawienie i opłaca jednokrotnie prowizję od ceny końcowej, unikając płacenia za każdy przedmiot.
Wieloprzedmiotowe oferty Kup teraz pozwalają oferować wiele identycznych przedmiotów w 1 ofercie zamiast w wielu ofertach pojedynczych przedmiotów.
Oferty z wersjami powalają oferować te same produkty z ceną Kup teraz w wielu różnych wersjach.
Korzystaj z tych formatów zamiast standardowych ofert pojedynczych przedmiotów, aby oferować wiele przedmiotów w 1 ofercie.

Dozwolone

 • Używanie wieloprzedmiotowej oferty Kup teraz do oferowania więcej niż 1 egzemplarza tego samego przedmiotu w pojedynczej ofercie.

 • Oferowanie kupującym koszulki w 3 rozmiarach i 2 kolorach w ofercie z wersjami.

Niedozwolone

 • Oferowanie więcej niż 1 egzemplarza tego samego przedmiotu na sprzedaż na standardowej ofercie pojedynczego przedmiotu.

 • Zachęcanie kupujących do wskazania liczby egzemplarzy tego samego przedmiotu, który chcą kupić.

 • Informowanie, że kupujący mogą za tę samą cenę kupić dodatkowe podobne przedmioty (np. metr kwadratowy dywanu sprzedany po końcowej cenie sprzedaży z możliwością zakupu dodatkowych metrów dywanu w tej samej cenie).

Dozwolone

 • W ofertach z wersjami można oferować wybór rozmiaru, koloru, zapachu, liczby lub materriału, pod warunkiem że przedmioty są poza tym identyczne.

Ograniczone

 • Jeśli wszystkie produkty w ofercie mają taki sam Stan przedmiotu, możesz mieć wersje dotyczące nieznacznych różnic stanu. Przykład: 2 szt. tej samej książki w stanie Do przyjęcia, z których jedna ma naderwaną okładkę, a druga to używany egzemplarz pobiblioteczny.

 • Możesz oferować części kompletu, jeśli wszystkie komponenty są poprawnie skategoryzowane , a nazwa dotyczy wszystkich wersji.

 • Możesz oferować nieznacznie różniące się wersje, aby dostosować przedmiot do indywidualnych wymagań. Przykład: komputer z różnymi wersjami pamięci.

Niedozwolone

 • Sprzedaż przedmiotów różnych marek lub w różnych modelach w jednej ofercie.

 • Oferowanie wyboru między dwoma różnymi przedmiotami, np. zegarkiem lub parą butów.

 • Sprzedaż przedmiotów w różnym stanie, np. nowy i odnowiony laptop, w tej samej ofercie.

Ograniczone

 • Umieszczanie informacji kontaktowych (w tym adresów stron głównych promujących witryny poza eBay) w nazwie, nazwie pomocniczej, lokalizacji przedmiotu lub na zdjęciach jest dozwolone tylko wtedy, gdy sprzedawanym przedmiotem jest nazwa domeny.

Dozwolone

 • Sprzedaż starych lub kolekcjonerskich katalogów, z których nie można już nic zamówić (np. katalogu z 1931 r.).

Niedozwolone

 • Wystawianie katalogów lub innych przedmiotów, poprzez które kupujący mogą zamawiać przedmioty bezpośrednio, co może prowadzić do realizacji transakcji poza eBay.

Dozwolone

 • Używanie ceny minimalnej lub ustawianie minimalnej ceny wywoławczej w celu uniknięcia sprzedaży poniżej określonej ceny.

 • Używanie ceny minimalnej, aby przedmiot wydawał się bardziej atrakcyjny dla kupujących.

 • Niesprzedawanie przedmiotu przed osiągnięciem ceny minimalnej.

 • Informowanie licytantów o wysokości ceny minimalnej. Sprzedawcy nie muszą informować kupujących o wysokości ceny minimalnej, jednak w niektórych przypadkach może to być dla nich korzystne.

 • Obniżanie lub rezygnacja z ceny minimalnej po otrzymaniu ofert na zakup przedmiotu.

 • Ustalanie ceny minimalnej na poziomie dowolnej kwoty.

Niedozwolone

 • Podawanie ceny minimalnej przedmiotu w sytuacji, gdy przedmiot nie jest wystawiony na sprzedaż z ceną minimalną.

 • Twierdzenie, że licytant z najwyższą ofertą musi kupić przedmiot nawet wtedy, gdy cena minimalna nie została osiągnięta.

 • Próba uniknięcia opłat za cenę minimalną (jeśli mają zastosowanie) poprzez anulowanie ofert i wcześniejsze zakończenie aukcji, w przypadku gdy cena ustalona przez sprzedawcę nie została osiągnięta.

Niedozwolone

 • Wystawianie przedmiotów, np. pojazdów, które należą do kategorii ze stałą opłatą, w nieodpowiedniej kategorii.

Kiedy zatwierdzisz ofertę sprzedaży, jej czas trwania jest ustalony.

Dozwolone

 • W rzadkich sytuacjach (np. w przypadku awarii serwisu) czas trwania może zostać wydłużony.

Niedozwolone

 • Przedłużanie czasu trwania ręcznie lub przy pomocy automatycznych narzędzi.

Co chcesz zgłosić Co należy zrobić
 • Omijanie opłat poprzez oferty transakcji poza eBay,

 • Nadmierne koszty wysyłki lub pakowania,

 • Unikanie aukcji wielu przedmiotów,

 • Naruszenie zasad dotyczących sprzedaży katalogowej.

Skontaktuj się z nami
(podaj nr przedmiotu)

Oferta, której wcześniejsze zakończenie narusza zasady dotyczące ceny minimalnej.

Chociaż można wcześniej kończyć ofertę, kontrolujemy sprzedawców, którzy nadużywają tej opcji.

Skontaktuj się z nami
(podaj nr przedmiotu)

 • Oferty naruszające zasady mogą stwarzać nierówne szanse dla kupujących i są nieuczciwe wobec sprzedawców, którzy regulują należne opłaty. Oferty takie podważają wiarygodność transakcji na eBay.

 • Przedmioty zakupione poza eBay nie są objęte:

  • Systemem opinii

  • Procesem rozstrzygania sporów

  • Programem ochrony kupujących

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi