Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zasady dotyczące ofert zduplikowanych

Zasady

Nie możesz mieć jednocześnie więcej niż 1 ofert sprzedaży identycznych przedmiotów w formacie Kup teraz oraz aukcji z licytacją i opcją Kup teraz.

Możesz mieć więcej niż 1 aukcję z licytacją identycznych przedmiotów. Jednak na eBay będzie każdorazowo widoczna tylko 1 taka zduplikowana aukcja z licytacją bez ofert. Możesz wystawić osobne aukcje tego samego produktu w różnych serwisach eBay, o ile opcje wysyłki za granicę nie powodują przeładowania tymi aukcjami wyników wyszukiwania pojedynczego serwisu. Więcej o widoczności zduplikowanych aukcji z licytacją

Te ograniczenia dotyczą wystawiania na sprzedaż identycznych przedmiotów w różnych kategoriach lub z różnych kont (nazw użytkownika).

Dopilnuj, aby Twoje oferty spełniały te wytyczne. Jeśli nie spełniają:

 • możemy ograniczyć lub zablokować Ci możliwość kupowania, sprzedaży lub korzystania z serwisu.

 • wszystkie Twoje oferty sprzedaży mogą zostać usunięte, mogą być wyświetlane niżej lub niewyświetlane w wynikach wyszukiwania bez zwrotu jakichkolwiek opłat.

 • możesz utracić specjalny status konta lub zniżki.

 • możemy naliczyć opłaty lub egzekwować koszty poniesione na wdrażanie i monitorowanie przestrzegania naszych zasad.

Co to są oferty zduplikowane?

 • Oferty uznajemy za zduplikowane, jeśli między przedmiotami nie ma znaczących różnic lub jeśli w wynikach wyszukiwania oferty sprzedaży wydają się dotyczyć tych samych przedmiotów.

 • Pamiętaj, aby w swoich ofertach pokazać różnice przy pomocy nazwy, ceny, opisu stanu przedmiotu, zdjęć, nazw pomocniczych lub charakterystyki przedmiotu.

 • Użyj odpowiednich parametrów charakterystyki przedmiotu i w stosownych przypadkach dodaj identyfikator produktu, na przykład GTIN lub MPN, aby wyróżnić swoje produkty i zwiększyć ich widoczność.

 • Aby określić, czy dana oferta jest zduplikowana, możemy sprawdzić inne sekcje, w tym opis przedmiotu.

Oferty sprzedaży identycznych przedmiotów, które uznamy za zduplikowane mimo różnic w formacie czy szczegółach:

 • Aukcja z licytacją i opcją Kup teraz oraz aukcja z licytacją bez opcji Kup teraz identycznego przedmiotu.

 • Oferta Kup teraz oraz aukcja z licytacją i opcją Kup teraz identycznego przedmiotu

Co zrobić, aby oferty były zgodne z zasadami

Wystaw identyczne przedmioty na 1 aukcji Kup teraz wielu przedmiotów
Wystaw identyczne przedmioty w różnych kolorach lub rozmiarach na aukcjach z wersjami

Wytyczne dla użytkowników

Dozwolone

Oferty zduplikowane
Możesz jednocześnie utworzyć następujące oferty:

 • Osobne oferty, które są podobne, ale nie identyczne pod warunkiem, że różnice są wyraźnie zaznaczone w ramach nazwy przedmiotu, nazwy pomocniczej, ceny, zdjęć, stanu i charakterystyki przedmiotu

 • 2 lub więcej oferty sprzedaży pakietów lub partii produktów, gdzie partie lub pakiety znacząco się różnią i wyraźnie trafiają w różne potrzeby kupujących. Pamiętaj, aby w charakterystyce przedmiotu użyć parametru Pakiet produktów. Przykład: Aparat z obiektywem i pakietem akcesoriów trafia w inne potrzeby niż sam korpus aparatu.

Sprawdź, czy oferty są zgodne z zasadami dotyczącymi manipulacji wyszukiwaniem i przeglądaniem.

Przedmioty kompatybilne z innymi produktami:

Jeśli sprzedajesz przedmioty pasujące do określonych produktów, modeli lub marek, np. kable lub ładowarki do telefonów, możesz utworzyć jednocześnie:

 • Maks. 5 oferti Kup teraz z informacją w nazwie o różnych produktach, modelach lub markach, z którymi dany przedmiot jest kompatybilny.

Sprawdź, czy oferty są zgodne z zasadami dotyczącymi manipulacji wyszukiwaniem i przeglądaniem.

Pamiętaj, że zasady te nie dotyczą niemarkowych lub uniwersalnych przedmiotów, które pasują do wszystkich/większości produktów (np. baterie AA).

Części i akcesoria samochodowe:

 • Gdy wystawiasz oferty w kategoriach Auto: Pojazdy oraz Auto: Części, możesz utworzyć 1 ofertę z ceną Kup teraz dla jednego, określonego w nazwie, kompatybilnego produktu, modelu lub marki.

 • Pamiętaj, że zasady te nie dotyczą niemarkowych lub uniwersalnych przedmiotów, które pasują do wszystkich/większości produktów (np. baterie AA).

Wiele ofert przedmiotów, które nie są zduplikowane:

 • Sprzedaż przedmiotów zawierających znaczące różnice (np. pojemność pamięci USB). Różnice muszą być uwzględnione w nazwie, cenie, zdjęciach, identyfikatorze produktu z katalogu lub w opisie.

 • Sprzedaż wielu takich samych przedmiotów w różnym stanie (np. używane książki). Różnice muszą być uwzględnione w opisie stanu przedmiotu oraz w opisie przedmiotu, jak również w nazwie, cenie i zdjęciach, jeśli zostały dodane.

 • Sprzedaż pakietów lub "partii" przedmiotów, między którymi występują znaczące różnice i są wyraźnie przeznaczone dla różnych kupujących.

  • Na przykład sprzedaż zestawu 10 kopert odpowiada potrzebom jednego kupującego, natomiast zestaw 100 kopert odpowiada potrzebom innego kupującego.

Podlega ograniczeniom

Podlega ograniczeniom

 • Można wystawiać oddzielne oferty sprzedaży tego samego przedmiotu w różnych serwisach eBay, o ile opcje wysyłki za granicę nie skutkują blokowaniem (zaśmiecaniem) wyników wyszukiwania danego serwisu.

 • Nieznacząco różniące się od siebie pakiety produktów można wystawiać w ramach 1 oferty Kup teraz z wersjami. Przykład: Aparat z kartą pamięci 2GB, kartą 8GB oraz kartą 16GB należy wystawić jako wersje w ramach jednej oferty.

Niedozwolone

 • Oddzielne oferty z ceną Kup teraz w celu sprzedaży niemarkowych lub uniwersalnych przedmiotów (np. baterii AA, niemarkowych pokrywek obiektywu, czy pokrowców lub kabli) i wystawianie ich jako przeznaczonych dla określonych produktów, podczas gdy są one uniwersalne.

 • Oddzielne oferty z ceną Kup teraz w celu sprzedaży przedmiotów pasujących do kilku produktów czy modeli, podczas gdy te same kompatybilne modele znajdują się we wszystkich ofertach, jednak są prezentowane w innej kolejności.

 • Więcej niż 1 oferta z ceną Kup teraz przedmiotów, które nie różnią się od siebie znacząco lub nie trafiają w różne potrzeby kupujących, w tym pakiety produktów z nieznacznie różniącymi się wersjami akcesoriów. Przykład: osobne oferty produktu elektronicznego oferowanego w pakiecie z 10 akcesoriami i 1 oferta tego samego zestawu z trzema dodatkowymi akcesoriami. W tym przypadku należy wystawić 1 ofertę wielu przedmiotów z ceną Kup teraz.

 • Więcej niż 1 oferta, w której w ramach pakietu oferowany jest nieistotny bonus lub darmowy przedmiot.

 • Dodawanie dodatkowego przedmiotu o nieznacznej wartości do oferty sprzedaży identycznych przedmiotów, aby utworzyć ofertę, która jest pozornie inna.

 • Wystawianie więcej niż 1 oferty dla identycznego przedmiotu przez tego samego sprzedawcę, w tym:

  • z innego konta/innej nazwy użytkownika eBay

   • Za „tego samego sprzedawcę” uznamy poniższe konta, jeżeli będą wykorzystywane do wystawiania zduplikowanych ofert:
    • wiele kont osoby fizycznej.

    • wiele kont tej samej firmy.

    • wiele kont różnych firm w pełni lub w części należących do tej samej osoby fizycznej lub powiązanych z nią osób.

    • wiele kont powiązanych ze sobą osób fizycznych, w tym członków rodziny, przyjaciół, współlokatorów, pracowników lub znajomych.

  • w różnych kategoriach, chociaż możesz wystawiać przedmioty w 2 kategoriach.

 • Oferta Kup teraz oraz aukcja z licytacją i ceną Kup teraz identycznych przedmiotów.

 • W wielu ofertach sprzedaży identycznych przedmiotów nie możesz oferować:

  • opcji Kup teraz

  • różnych cen początkowych

  • różnych cen minimalnych

  • różnych nazw i opisów

Przykłady ofert dozwolonych i niedozwolonych

Oferty sprzedaży dozwolone dla 1 sprzedawcy w tym samym czasie:

Sprzedajesz identyczne ołówki > Możesz wystawić jednocześnie:

 • Wiele identycznych aukcji z licytacją i 1 ofertę z ceną Kup teraz wielu przedmiotów.

Sprzedajesz ładowarkę, która pasuje tylko do niektórych modeli nawigacji GPS > M ożesz wystawić jednocześnie:

 • 1 oferta z nazwą Nowa ładowarka USB do Nawigacji GPS Modele A B C

 • 1 oferta z nazwą Nowa ładowarka USB do Nawigacji GPS Modele D E F

 • 1 oferta z nazwą Nowa ładowarka USB do Nawigacji GPS Modele G H I

 • 1 oferta z nazwą Nowa ładowarka USB do Nawigacji GPS Modele J K L

 • 1 oferta z nazwą Nowa ładowarka USB do Nawigacji GPS Modele M N O

Oferty niedozwolone dla 1 sprzedawcy w tym samym czasie:

Sprzedajesz niemarkowy kabel > Nie możesz wystawić jednocześnie:

 • 1 oferty z ceną Kup teraz Kabla wideo do monitora 6FT VGA SVGA M/M dla Marki A

 • 1 oferty z ceną Kup teraz Kabla wideo do monitora 6FT VGA SVGA M/M dla Marki B

 • 1 oferty z ceną Kup teraz Kabla wideo męskiego do monitora 6FT VGA SVGA, a opis mówi, że pasuje on do określonego typu monitorów

Zostaną one uznane za 3 oferty zduplikowane, ponieważ przedmioty tj. kable uważane są za uniwersalne. W tym przypadku wystaw je w ramach 1 oferty Kup teraz wielu przedmiotów.

Sprzedajesz ładowarkę do telefonu kompatybilną z 3 modelami telefonu > Nie możesz wystawić:

 • 1 osobnej oferty z ceną Kup teraz ładowarki do Telefonu A, Telefonu B, Telefonu C

 • 1 osobnej oferty z ceną Kup teraz ładowarki do Telefonu B, Telefonu C, Telefonu A

 • 1 osobnej oferty z ceną Kup teraz ładowarki do Telefonu C, Telefonu A, Telefonu B

Zostaną one uznane za 3 oferty zduplikowane, ponieważ pomimo że opisy nieznacznie się różnią, wymienione są te same marki, co jest niedozwolone.

Sprzedajesz komputery tego samego modelu Marki X > Nie możesz wystawić na sprzedaż jednocześnie:

 • Komputera Marki X z podkładką pod mysz

 • Tego samego modelu komputera Marki X z opakowaniem spinaczy biurowych

Zostaną one uznane za oferty zduplikowane, ponieważ do oferty dla identycznego przedmiotu został dodany przedmiot o niewielkiej wartości, tworząc ofertę, która jest z pozoru inna. Jest to niedozwolone.

Oto przykład 2 osobnych ofert tego samego sprzedawcy:

 • 1 oferta z ceną Kup teraz 7 kopert w rozmiarze nr 10

 • 1 oferta z ceną Kup teraz 8 kopert w rozmiarze nr 10

Jest to niedozwolone, ponieważ przedmioty nie różnią się znacząco. W tym przypadku wystaw je w ramach 1 oferty wielu przedmiotów z ceną Kup teraz i pozwól kupującym wybrać potrzebną ilość.

Dlaczego wprowadziliśmy te zasady

Zależy nam, aby kupujący mogli zapoznać się z całą gamą dostępnych produktów i uniemożliwić pojedynczym sprzedawcom zdominowanie wyników wyszukiwania.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Zgłoś naruszenie naszych zasad lub problemy dotyczące innego użytkownika.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi