Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Oświadczenie o prywatności

To Oświadczenie o prywatności zostało opublikowane 1 maja 2018 r. Obowiązuje nowych użytkowników od momentu rejestracji, a wszystkich pozostałych użytkowników od 1 czerwca 2018 r.

eBay dba o prywatność swoich użytkowników. Niniejsze Oświadczenie o prywatności („Oświadczenie o prywatności”) określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe..


Zakres

Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron, aplikacji, usług i narzędzi eBay (zbiorczo zwanych „Usługami”), w których znajdują się odniesienia do niniejszego dokumentu, bez względu na sposób, w jaki z nich korzystasz, w tym poprzez korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych.

Sprawdź szczegóły 
 


 Dane osobowe, które gromadzimy

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub na podstawie jednego lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

Dane osobowe nie uwzględniają danych podanych anonimowo lub zagregowanych w sposób uniemożliwiający identyfikację określonej osoby, niezależnie od tego, czy wykorzystywanych łącznie z innymi informacjami czy w jakikolwiek inny sposób.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, podczas korzystania z naszych Usług.

Sprawdź szczegóły 
 


Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe, które gromadzimy, są przez nas wykorzystywane do: świadczenia i udoskonalania naszych Usług, zapewniania spersonalizowanych treści w serwisach, kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z kontem i naszymi Usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków.

Sprawdź szczegóły
 


Opcje wyboru co do sposobu przetwarzania danych osobowych

Możesz zdecydować, w jaki sposób mamy wykorzystywać dane osobowe do komunikowania się z Tobą, wysyłania materiałów marketingowych oraz prezentowania spersonalizowanych reklam. Możesz również zdecydować czy chcesz pozostać zalogowany na swoim koncie.

Sprawdź szczegóły
 


W jaki sposób możesz sprawdzić i poprawić swoje dane osobowe

Szanujemy Twoje prawo do dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich poprawiania, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich wykorzystywania w zakresie zagwarantowanym przez prawo właściwe. Ponadto dokładamy wszelkich starań, by zapewnić, że gromadzone przez nas dane osobowe są poprawne i aktualne..

 • Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy

 • Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych, które posiadamy, w ustrukturyzowanym, standardowo używanym formacie do odczytu na urządzeniach elektronicznych

 • Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo zażądać od nas ich poprawienia

 • Masz prawo nie zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych

 • Masz prawo usunięcia zażądać danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, ale te opcje są regulowane przez prawo właściwe, a dokonane przez Ciebie wybory mogą mieć wpływ na dostępność niektórych naszych Usług


Sprawdź szczegóły
 


W jaki sposób możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy eBay Inc. lub osobom trzecim. Ujawnienie danych może być wymagane w celu zapewnienia Ci dostępu do naszych Usług, spełnienia wymagań prawnych, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, podejmowania działań marketingowych i reklamowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań związanych z naszymi Usługami oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Ujawniane informacje osobiste ograniczamy do minimum niezbędnego do osiągnięcia określonego celu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych, osobom trzecim do celów marketingowych bezTwojej wyraźnej zgody.

Sprawdź szczegóły
 


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do świadczenia żądanych przez Ciebie Usług lub przez okres niezbędny z innych ważnych powodów, takich jak zobowiązania prawne, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych zasad.

Sprawdź szczegóły
 


Pliki cookies & podobne technologie

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub korzystasz naszych usług, aplikacji, narzędzi i systemów komunikacji, eBay lub nasi upoważnieni dostawcy usług mogą wykorzystywać pliki cookies lub podobne technologie do zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i komfortowego funkcjonowania Usług oraz do celów reklamowych i marketingowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie n/t plików cookie.


Jak chronimy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są zabezpieczone za pomocą technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego wykorzystania, nieupoważnionego dostępu do danych osobowych, ich ujawnienia oraz zmiany.

Stosowane przez nas środki obejmują m.in. zapory sieciowe i szyfrowanie danych, fizyczne mechanizmy kontroli dostępu do centrów przetwarzania danych oraz systemy autoryzacji dostępu do informacji. Więcej informacji o bezpieczeństwie transakcji online oraz zgłaszaniu problemów z kontem znajdziesz w Centrum bezpieczeństwa.

 


Globalne standardy ochrony prywatności

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy zestaw globalnych standardów ochrony prywatności obowiązujących we wszystkich spółkach wchodzących w skład eBay Inc. znanych, jako Wiążące Reguły Korporacyjne (WRK). WRK regulują zobowiązania w zakresie ochrony danych  oraz poszanowania Twojej prywatności przez wszystkie spółki eBay Inc.

Więcej informacji o naszych Wiążących regułach korporacyjnych i globalnych standardach ochrony prywatności znajdziesz na stronie eBay Privacy Center.


 


Administratorzy Danych oraz Inspektorowie Ochrony Danych

Informacje o tym kto jest administratorem Twoich danych, odpowiedzialnym za zebranie, ujawnianie, przechowywanie, innego rodzaju przetwarzania danych osobowych oraz ochronę danych osobowych zgodnie z globalnymi standardami ochrony prywatności, niniejszym Oświadczeniem o prywatności jak również wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi.

Sprawdź szczegóły
 


Inne ważne informacje dotyczące prywatności

W tej części przedstawiamy dodatkowe informacje o prywatności, które mogą mieć związek z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług.

Sprawdź szczegóły
 


Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi związane z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności lub naszymi praktykami w zakresie postępowania z danymi, prosimy o kontakt pisemny z Globalnym biurem ds. prywatności pod adresem: eBay Inc., Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, Stany Zjednoczone.

Dodatkowe informacje o sposobie kontaktowania się z nami i naszymi Inspektorami ochrony danych znajdziesz na stronie eBay Privacy Center.

Prawo do kontaktu z nami jest niezależne od Twojego prawa do złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.


 

 

 

Zakres

Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron, aplikacji, usług i narzędzi eBay (zbiorczo zwanych „Usługami”), w których znajdują się odniesienia do niniejszego dokumentu, bez względu na sposób, w jaki z nich korzystasz, w tym poprzez korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych.

Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie również do świadczenia usług eBay za pośrednictwem aplikacji, stron internetowych, usług i narzędzi naszych partnerów, w których znajdują się odniesienia do niniejszego dokumentu oraz w których są publikowane oferty sprzedaży, zawartość ofert i reklamy ofert sprzedaży użytkowników, zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Możemy w dowolnym momencie wprowadzać zmiany do Oświaczenia o prywatności, publikując zmienioną wersję dokumentu na stronie internetowej oraz informacje o wejściu w życie tych zmian. Otrzymasz stosowne powiadomienie poprzez Mój eBay > Wiadomości eBay lub e-mail o wprowadzeniu zmian do Oświadczenia o prywatności.

 

Dane osobowe, które gromadzimy

Zbieramy dane osobowe od Ciebie i z urządzeń (w tym mobilnych), których używsza podczas korzystania z naszych Usług, zakładania u nas konta, przekazywania nam danych w formularzach internetowych, uaktualniania lub dodawania danych na swoim koncie, uczestniczenia w dyskusjach społeczności, korzystania z czatu lub w toku prowadzenia z nami korespondencji w związku z naszymi Usługami.  

Niektóre z tych danych, np. te umożliwiające zidentyfikowanie Cię, są konieczne do korzystania z naszych Usług. Podawanie wszystkich pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być konieczne do zawarcia Umowy z użytkownikiem, np. informacje o licytowaniu, kupowaniu i sprzedaży są wymagane do realizacji transakcji.

Możemy także gromadzić dane osobowe z innych źródeł, jak opisane poniżej.

Dane osobowe, które podajesz korzystając z naszych Usług lub gdy zakładasz u nas konto

 • Dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonu lub adresy e-mail, które podajesz podczas zakładania u nas konta.

 • Informacje związane z licytowaniem, kupowaniem i sprzedażą, które podajesz nam podczas transakcji, lub inne dane dotyczące transakcji lub dane które są powiązane z kontem w wyniku zawieranych przez Ciebie transakcji.

 • Inne dane, które generujesz lub które są powiązane z kontem (np. dotyczące dodawania przedmiotów do koszyka, dodawania przedmiotów do listy obserwowanych, tworzenia kolekcji, a także zapamiętywania kolekcji i sprzedawców).

 • Informacje finansowe (takie jak numery kart kredytowych lub kont bankowych) powiązane z transakcjami.

 • Adres pocztowy, dane rozliczeniowe i inne dane wykorzystywane do zakupu lub wysłania przedmiotu, a także informacje, czy usługa wysyłkowa jest świadczona w ramach jednego z naszych programów, informacje wymagane do odpraw celnych (takie jak NIP lub inne numery identyfikacji) oraz odpowiednie informacje dotyczące wysyłki (takie jak numery w systemach monitorowania i aktualizacje związane z monitorowaniem przesyłek).

 • W niektórych przypadkach w naszych Usługach możesz podawać informacje o swoim wieku, płci, zainteresowaniach i ulubionych.

 • Możesz także podawać nam inne informacje w formularzach online, podczas aktualizowania lub dodawania informacji na swoim koncie, w dyskusjach społeczności, na czatach, podczas rozwiązywania sporów lub w ramach jakiejkolwiek innej korespondencji z nami dotyczącej naszych Usług.

 • Informacje dodatkowe, które na mocy stosownego prawa krajowego musimy zbierać i przetwarzać w celu zidentyfikowania użytkownika lub weryfikacji zebranych przez nas informacji.

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie, gdy korzystasz z naszych Usług lub zakładasz u nas konto

 • Zbieramy także informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług oraz jakie są Twoje preferencje reklamowe i w zakresie komunikacji z nami. Te informacje pobieramy z urządzeń (w tym mobilnych), za pomocą których korzystasz z naszych Usług. Informacje te obejmują: niepowtarzalny identyfikator urządzenia, typ urządzenia, identyfikator na potrzeby reklamowe, niepowtarzalny token urządzenia.

 • Dane geolokalizacyjne, w tym informacje o lokalizacji przesyłane z Twojego urządzenia mobilnego. Zwracamy uwagę, że większość urządzeń mobilnych umożliwia kontrolowanie lub wyłączenie w menu ustawień funkcji korzystania z usług lokalizacyjnych przez daną aplikację.

 • Informacje o komputerze i połączeniu, np. statystyki odsłon stron, ruch w serwisach w obu kierunkach, odsyłające adresy URL, dane reklam, adres IP, historia przeglądania stron oraz informacje z dzienników sieciowych.

Dane osobowe, które gromadzimy przy użyciu plików cookies i podobnych technologii

 • Używamy plików cookies, sygnałów web beacon, niepowtarzalnych identyfikatorów i podobnych technologii do zbierania informacji o odwiedzanych stronach, klikanych łączach i innych działaniach, które podejmujesz w ramach naszych Usług, reklam lub komunikacji pocztą e-mail.

 • Więcej informacji o stosowaniu tych technologii i sposobach ich kontrolowania znajdziesz na stronie n/t plików cookie.

Dane osobowe zbierane z innych źródeł

 • Możemy uzupełniać zbierane dane osobowe, danymi uzyskanymi od firm zewnętrznych oraz dodawać je do danych o Twoim koncie. Możemy na przykład zbierać i wykorzystywać dostępne publicznie dane demograficzne, dodatkowe dane kontaktowe, informacje o zdolności kredytowej oraz informacje z biur kredytowych, zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego

 • Media społecznościowe. Możemy zezwolić na udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych oraz korzystanie z serwisów społecznościowych do utworzenia konta lub połączenia go z odpowiednim serwisem społecznościowym. Te serwisy społecznościowe mogą przyznawać nam automatyczny dostęp do przechowywanych przez nie Twoich danych osobowych (np. o treściach, które wyświetlasz, lubisz, a także o oglądanych lub klikanych przez Ciebie reklamach itp.). Jeśli udostępniasz nam jakąkolwiek stronę z materiałami wideo, oznacza to, że zgodę na udostępnianie przez nas informacji o oglądanych filmach serwisom społecznościowym lub uzyskiwanie przez nas takich informacji z takich serwisów przez co najmniej dwa lata lub do chwili cofnięcia udzielonej zgody. Zakres udostępnianych nam informacji możesz określić w ustawieniach prywatności odpowiednich mediów społecznościowych, a uprawnienia, które nam przyznajesz, pozwalają nam na dostęp do Twoich informacji osobistych, są przechowywane w odpowiednich serwisach społecznościowych. Jeśli powiążesz konto zarządzane przez serwis społecznościowy z kontem eBay i udostępnisz nam dostęp do tych danych, oznacza to, że wyrażasz zgodę abyśmy zbierali, wykorzystywali i przechowywali dane osobowe przekazywane przez serwisy społecznościowe zgodnie z warunkami niniejszego Oświadczenia o prywatności. Możemy też używać wtyczek i innych technologii dostępnych w witrynach mediów społecznościowych. Jeśli klikniesz łącze udostępnione przez wtyczkę sieci społecznościowej, oznacza to dobrowolne połączenie się z tą witryną społecznościową.

 • Jeśli chcesz nam przekazać dane osobowe dotyczące innych osób, możesz to zrobić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotów tych danych osobowych. Powinieneś(powinnaś) poinformować taki podmiot, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy dane osobowe w świetle zapisów naszego Oświadczenia o prywatności.

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy do różnych celów biznesowych i na podstawie rozmaitych regulacji prawnych dotyczących ich przetwarzania. Poniżej znajduje się podsumowanie informacji o sposobach i podstawach prawnych wykorzystywania danych osobowych użytkowników.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do podpisywania umów i realizowania ich postanowień, do świadczenia Usług, do wypełniania zobowiązań prawnych, do chronienia Twoich ważnych interesów lub – w razie potrzeby – w interesie publicznym. Obejmuje to:

 • świadczenie usług w zakresie przetwarzania płatności i zarządzania kontem, realizowanie, monitorowanie i usprawnianie naszych Usług, zapewnianie bezpieczeństwa i sprawnego działania Usług, dostosowywanie zawartości serwisu do Twoich potrzeb i preferencji na podstawie podejmowanych przez Ciebie działań;

 • kontaktowanie się z Tobą w sprawach związanych z kontem, w celu rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, pobierania opłat lub z innych powodów w ramach obsługi klienta.

  • Kontaktując się z Tobą w celach opisanych wyżej, możemy korzystać z poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS, poczty tradycyjnej oraz wiadomości push na urządzeniach mobilnych.

  • W przypadku kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia odpowiedniej efektywności możemy wykorzystywać automatycznie wybierane lub wstępnie nagrane połączenia i wiadomości tekstowe, jak opisano w Umowie z użytkownikiem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może się to wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych.

 • Świadczenie innych usług zamówionych przez Ciebie zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbierania informacji.

 • Możemy wykorzystywać dane geolokalizacyjne w celu świadczenia usług odpowiednich dla określonej lokalizacji (takich jak reklamy, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści).

 • Wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków oszustw, naruszeń bezpieczeństwa lub innych potencjalnie zakazanych lub niezgodnych z prawem działań oraz zapobieganie występowaniu takich przypadków.

 • Egzekwowanie postanowień Umowy z użytkownikiem, niniejszego Oświadczenia o prywatności lub innych zasad, jak również monitorowanie ograniczeń dotyczących wystawiania, kupowania i sprzedawania poza stronami eBay oraz komunikacji między użytkownikami pod kątem naruszeń naszych zasad lub obowiązujących przepisów.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizowania naszych uzasadnionych interesów, o ile Twoje prawa i wolności nie są względem nich nadrzędne.  Wdrożyliśmy środki kontroli w celu równoważenia naszych interesów z Twoimi prawami.  Obejmuje to:

 • Udoskonalanie naszych Usług, np. poprzez weryfikowanie zgłoszeń użytkowników o zablokowanych lub uszkodzonych stronach w celu identyfikowania i naprawiania błędów oraz poprawiania komfortu korzystania z Usług.

 • Personalizowanie, analizowanie i udoskonalanie komunikacji reklamowej na podstawie Twoich preferencji.

 • Kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w celu oferowania kuponów, zniżek i promocji specjalnych, zbierania opinii z wykorzystaniem ankiet i kwestionariuszy, a także celem informowania o naszych Usługach, zgodnie z prawem właściwym.

 • Kontaktowanie się z Tobą w sprawach dotyczących interesu publicznego lub innych bieżących wydarzeń związanych z możliwością korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Może to obejmować zaproszenie do podpisania petycji, napisania listu lub wzięcia udziału w innych kampaniach dotyczących życia publicznego.

 • Dostarczanie ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadamiania.

 • Mierzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych realizowanych pocztą e-mail (np. poprzez analizę odwiedzin i kliknięć).

 • Mierzenie wyników sprzedawców (np. przez wykorzystanie informacji o śledzeniu przesyłek, udostępnianych przez sprzedawców i przewoźników na eBay).

 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa informacji w naszych witrynach i aplikacjach mobilnych.

Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do:

 • prezentowania materiałów marketingowych przez telefon, SMS lub czat;

 • prezentowania Ci materiałów marketingowych innych podmiotów wchodzących w skład korporacji eBay Inc.;

 • prezentowania materiałów marketingowych osób trzecich;

 • dostosowywania reklam osób trzecich, które możesz widzieć na ich stronach internetowych;

 • pozyskiwania danych dotyczących geolokalizacji w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.

 • Możemy używać Twoich danych wrażliwych do celów realizowania transakcji w wybranych kategoriach.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Możemy wykorzystywać technologie do automatycznego profilowania lub podejmowania decyzji. Nie będziemy podejmować automatycznych decyzji w ważnych dla Ciebie sprawach, chyba że podjęcie takiej decyzji jest konieczne do wywiązania się z umowy z Tobą, mamy Twoją zgodę na podjęcie decyzji lub przepisy prawa nakładają na nas obowiązek użycia automatycznych technologii.

 

Opcje wyboru co do sposobu przetwarzania danych osobowych

Ustawienia powiadamiania

Możesz zarządzać ustawieniami komunikacji e-mail w Ustawieniach powiadamiania na stronie Mój eBay. Funkcja pozwala także określić ustawienia dotyczące komunikacji z innymi użytkownikami, a także preferencje otrzymywania biuletynów i ofert promocyjnych.

Marketing

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać od nas materiałów marketingowych, możesz zrezygnować z ich subskrypcji, klikając łącze w otrzymanej wiadomości e-mail; zmieniając ustawienia powiadamiania na stronie Mój eBay, określając ustawienia powiadamiania przy użyciu metody opisanej w bezpośredniej komunikacji od nas lub kontaktując się z nami w sposób wskazany w poniższej sekcji Kontakt z nami. Wskazujemy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody.

Reklamy

Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w naszych spersonalizowanych programach reklamowych, możesz zrezygnować z udziału w nich, wykonując odpowiednie instrukcje podane w reklamie lub w programach opisanych w naszej Polityce cookies. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, nie będziemy dostarczać spersonalizowanych treści reklamowych, ale nadal będziemy mogli gromadzić Twoje dane osobowe w sposób określony w Oświadczeniu o prywatności. Ponadto bez Twojej wyraźnej zgody nie zezwalamy osobom trzecim na śledzenie ani zbieranie Twoich danych osobowych podawanych w naszych serwisach, do ich własnych celów reklamowych.

Stałe zalogowanie

Gdy zalogujesz się do swojego konta w naszych Usługach, możemy zapewnić opcję niewylogowywania przez określony czas. Jednak o ile korzystsz z publicznego lub współużytkowanego komputera, nie zalecamy korzystania z tej opcji. Podczas tego okresu użytkownicy komputera/przeglądarki będą mieli dostęp do większości funkcji konta i określonych działań bez konieczności ich dodatkowej autoryzacji. Działania, które możesz podejmować bez dodatkowego zalogowania się, mogą obejmować:

 • Licytowanie, kupowanie i składanie ofert na przedmiot

 • Realizowanie transakcji i dodawanie przedmiotów do koszyka

 • Zakupy z użyciem płatności PayPal w opcji szybszej realizacji transakcji (jeżeli jest dostępna dla konta)

 • Wyświetlanie nagłówka działań

 • Wyświetlanie strony Mój eBay

 • Wyświetlanie i edytowanie listy obserwowanych przedmiotów lub szczegółów zamówienia

 • Wyświetlanie strony profilu

 • Wysyłanie wiadomości do innych użytkowników

 • Prowadzenie działań posprzedażowych, takich jak wystawianie opinii, anulowanie zamówień, prośby o zwrot i zgłaszanie roszczeń

W przypadku podjęcia próby zmiany hasła, nazwy użytkownika, aktualizacji innych danych konta lub działań niewymienionych na liście powyżej, system wyświetli prośbę o podanie hasła.

Aby zakończyć sesję, prosimy o wylogowanie się oraz/lub wyczyścić pliki cookies. Jeżeli masz ustawione w przeglądarce odpowiednie opcje zabezpieczeń, do wylogowania się wystarczy zamknąć przeglądarkę. Jeżeli korzystasz z publicznego lub współużytkowanego komputera, w celu ochrony konta i informacji osobistych zalecamy wylogowanie się lub wyczyszczenie plików cookies po zakończeniu korzystania z naszych Usług.

 

W jaki sposób możesz sprawdzić i poprawić swoje dane osobowe

Dostęp, poprawianie i usuwanie Twoich danych osobowych

Możesz wyświetlać, sprawdzać i zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub są nieprawidłowe, prosimy o ich niezwłoczne zaktualizowanie. Zmiana lub usunięcie postu po jego publicznym opublikowaniu może nie być możliwa.

Będziemy egzekwować wszelkie ustawowe prawa w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania lub usuwania. Aby złożyć wniosek o dostęp i sprawdzić wysokość ewentualnych opłat (o ile są dozwolone na mocy przepisów stosownego prawa krajowego), skontaktuj się z nami zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w części Kontakt z nami. W przypadkach dozwolonych na mocy stosownego prawa krajowego możemy nie udzielić dostępu do Twoich danych osobowych, jak również odmówić ich edycji lub usunięcia. Powiadomimy Cię o przyczynach odmowy.

Jeśli zażądasz zaprzestania przetwarzania niektórych lub wszystkich danych osobowych, które Cię dotyczą albo wycofasz zgodę (jeśli dotyczy) na ich przetwarzanie lub ujawnianie przez nas danych osobowych na potrzeby określone w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, możemy nie mieć możliwości świadczenia wszystkich Usług i zapewnienia obsługi klienta na poziomie oferowanym innym użytkownikom i określonym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności oraz Umowie z użytkownikiem.

Na Twój wniosek, usuniemy Twoje konto oraz przetwarzane dane osobowe tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie działań na koncie i zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego.

 

W jaki sposób możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Twoje informacje osobiste możemy ujawniać określonym poniżej podmiotom do wskazanych celów:

Podmioty z grupy eBay Inc., które mogą korzystać z nich do :

 • dostarczania połączonych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta);

 • pomoc w wykrywaniu przypadków potencjalnych oszustw i innych niezgodnych z prawem działań oraz w zapobieganiu takim przypadkom; reagowanie na naruszenia postanowień Umowy z użytkownikiem i naruszenia bezpieczeństwa danych;

 • prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych;

 • udoskonalanie produktów, usług, aplikacji, narzędzi i komunikacji marketingowej tych podmiotów.

 • Podmioty z grupy eBay Inc. będą wykorzystywały Twoje dane osobowe dla celów przysyłania korespondencji marketingowej, tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę lub jest to dozwolone przez prawo.

Partnerzy – dostawcy usług i instytucje finansowe:

 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług, przetwarzaniu płatności, dostarczaniu spersonalizowanych treści reklamowych, wykrywaniu, analizowaniu i ograniczaniu działań potencjalnie niezgodnych z prawem, naruszeń Umowy z użytkownikiem, naruszeń bezpieczeństwa, oszustw oraz w zapobieganiu występowania tych przypadków, a także w ściąganiu należności, prowadzeniu programów lojalnościowych, obsłudze kart kredytowych pod wspólną marką i innych działaniach biznesowych.

 • Zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe, które mogą oferować Ci produkty finansowe, mogą używać takich danych w celu zapewnienia wspólnych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta). Takie zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe będą wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych tylko pod warunkiem, że zdecydujesz się na korzystanie z ich usług.

 • Zewnętrzni przewoźnicy (np. DHL, UPS, USPS), którym udostępniamy adres wysyłkowy, informacje kontaktowe i informacje o śledzeniu przesyłki na potrzeby dostarczenia zakupionych przedmiotów i innej komunikacji związanej z dostawami.

 • Zewnętrzni dostawcy witryn, aplikacji, usług i narzędzi, z którymi współpracujemy w zakresie publikowania lub reklamowania Twoich materiałów na ich stronach internetowych lub w ich aplikacjach, usługach i narzędziach. Przekazywanie zewnętrznym dostawcom usług informacji osobistych wraz z treścią Twoich ofert sprzedaży podlega warunkom umowy ograniczającej wykorzystanie informacji osobistych przez zewnętrznego dostawcę usług do minimum niezbędnego do wypełnienia warunków umowy z nami oraz zobowiązującej go do odpowiedniego zabezpieczenia tych informacji. Zewnętrzni dostawcy usług nie mogą sprzedawać, dzierżawić, ani w żaden inny sposób przekazywać dane osobowe zawartych w Twoich ofertach sprzedaży osobom trzecim.

Organy wymiaru sprawiedliwości, postępowania sądowe oraz inne cele dozwolone przez prawo

 • w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń praw innych osób w ofertach sprzedaży lub innych treściach, a także w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa.

 • organom ścigania lub innym agencjom rządowym lub upoważnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem działania niezgodnego z prawem, a także w związku z jakimikolwiek działaniami, które mogłyby narazić eBay, Ciebie lub innego użytkownika naszych usług na odpowiedzialność prawną. Ujawnimy wyłącznie informacje odpowiednie w kontekście dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, miejscowość, stan, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historię nazwy użytkownika, adres IP, skargi związane z oszustwami oraz historię licytowania i oferty sprzedaży.

 • uczestnikom globalnego programu eBay VeRO na podstawie umowy o zachowaniu poufności w zakresie, jaki według naszego uznania będzie konieczny lub odpowiedni w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem. W takich przypadkach uczestnikom programu eBay VeRO ujawnimy imię i nazwisko sprzedawcy, adres fizyczny, miejscowość, stan, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail i nazwę przedsiębiorstwa.

 • biurom i instytucjom kredytowym zgodnie ze stosownym prawem krajowym (np. informacje o opóźnieniu lub brakującej płatności lub innych zdarzeniach na koncie, które mogą być uwzględnione w Twoich danych kredytowych).

 • osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniu prawnym, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub w związku z inną ważną procedurą prawną, albo kiedy eBay w dobrej wierze uzna, iż ujawnienie tych danych jest konieczne do zapobieżenia powstaniu szkód dla zdrowia fizycznego, strat finansowych lub do zgłoszenia podejrzenia nielegalnej działalności.

Inni użytkownicy eBay zgodnie z Twoimi preferencjami lub wykorzystaniem naszych Usług

 • Kiedy zawierasz transakcje z innym użytkownikiem, może on poprosić o informacje niezbędne do zrealizowania transakcji, takie jak Twoje imię i nazwisko, identyfikator konta, dane kontaktowe, adres wysyłkowy i rozliczeniowy oraz inne dane niezbędne do zapewnienia rzetelności i bezpieczeństwa transakcji, a eBay może udzielić takich informacji.

 • W przypadku wstrzymania, niepowodzenia lub unieważnienia transakcji możemy także podać innemu użytkownikowi szczegóły nieudanej transakcji

 • Inny użytkownik otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystać je wyłącznie do celów związanych z transakcją.  Inny użytkownik nie może kontaktować się z Tobą w celach marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.

 • Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wysyłania im niechcianych treści lub gróźb stanowi naruszenie Umowy z użytkownikiem.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe spółce PayPal Inc. i podmiotom z grupy PayPal do następujących celów:

 • wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków działań potencjalnie niezgodnych z prawem, oszustw i naruszeń bezpieczeństwa oraz zapobieganie występowaniu takich przypadków, a także ocena ryzyka i zarządzanie nim, w tym ostrzeganie o wykryciu nielegalnych działań na Twoich kontach eBay lub PayPal;

 • zapewnienie obsługi klienta, w tym pomoc w zakresie konta i rozstrzygania sporów (np. o rozliczenia lub transakcje);

 • zapewnienie obsługi kart płatniczych, gdy płacisz za nasze Usługi kartą i korzystanie z usług PayPal w zakresie przetwarzania płatności;

 • obsługa wysyłki i związanych z nią usług w przypadku zakupów realizowanych przy użyciu systemu PayPal.

Zmiana własności

W przypadku fuzji lub przejęcia eBay przez inną spółkę możemy udostępnić takiemu podmiotowi informacje zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności. W takim przypadku nowo powstały podmiot będzie musiał spełnić warunki Oświadczenia o prywatności w zakresie dotyczącym Twoich danych osobowych. Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe do celów innych niż opisane w niniejszym Oświadczeniu o prywatności otrzymasz powiadomienie, że zamierzamy wykorzystać Twoje dane do nowych celów.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Dokładne okresy przechowywania danych osobowych są wskazane w lokalnych załącznikach dotyczących przechowywania danych. Okres przechowywania przez nas informacji osobistych może się znacząco różnić w zależności od świadczonych Usług i wymogów prawnych. Na okres przechowywania informacji osobistych wpływają zazwyczaj następujące czynniki:

 • Jak długo dane osobowe powinny być przechowywane dla celów świadczenia Usług?  Obejmuje to zachowanie i poprawianie jakości naszych produktów, zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Ta ogólna zasada stanowi podstawę określania przedziałów czasowych przechowywania danych.

 • Czy wśród danych osobowych są dane osobowe wrażliwe? Jeśli tak, zwykle przechowujemy je krócej.

 • Czy udzieliłeś(łaś) nam zgody na przetwarzanie danych przez dłuższy okres? Jeśli tak, będziemy przechowywać dane przez okres, na jaki wyrazisz zgodę.

 • Czy jesteśmy zobowiązani prawnie, umownie lub w podobny sposób do przechowywania Twoich danych osobowych? Mogą obowiązywać przepisy lokalne nakładające obowiązek przechowywania danych osobowych przez określony czas lub możemy być zobowiązani przez organy administracji państwowej/wymiar sprawiedliwości do zachowania danych na potrzeby dochodzenia lub postępowania sądowego.

Kiedy upłynie okres niezbędnego przechowywania Twoich danych osobowych, zostaną one bezpiecznie zniszczone zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przechowywania i usuwania danych.

Administratorzy Danych oraz Inspektorowie Ochrony Danych

Jeśli masz miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, zawierasz umowę ze spółką eBay Inc., zarejestrowaną pod adresem 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone, a jeśli dodatkowo korzystasz z naszych usług płatniczych – także ze spółką eBay Commerce Inc., zarejestrowaną pod adresem 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, Stany Zjednoczone, w zakresie realizowania tych usług płatniczych.

Jeśli ma miejsce zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi, zawierasz umowę z jedną z międzynarodowych spółek eBay:

 • Jeśli mieszkasz w Kanadzie, zawierasz umowę ze spółką eBay Canada Limited, zarejestrowaną pod adresem 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada;

 • Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią), zawierszan umowę ze spółką eBay GmbH, zarejestrowaną pod adresem Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy;

 • Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, zawiersza umowę ze spółką eBay (UK) Limited, zarejestrowaną pod adresem 1 More London Place, Londyn, SE1 2AF, Wielka Brytania;

 • Jeśli mieszkasz w Indiach, zawierasz umowę ze spółką eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur 049315;

 • Jeśli mieszkasz w kraju innym, niż wymienione wyżej, zawierasz umowę ze spółką eBay Marketplaces GmbH, zarejestrowaną pod adresem Helvetiastrasse 15/17, 3005 Berno, Szwajcaria.

 • Jeśli korzystasz z naszej Gwarancji zwrotu pieniędzy oraz masz miejsce zamieszkania we Francji, Włoszech lub Hiszpanii zawierasz umowę ze spółką eBay Services S.à r.l, zarejestrowaną pod adresem 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, w zakresie usług objętych tą gwarancją.

Spółka, z którą zawierasz umowę, jest administratorem Twoich danych osobowych i odpowiada za przetwarzanie w tym zbieranie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich  danych osobowych zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności oraz stosownym prawem krajowym..

Administrator danych może przekazywać dane innym podmiotom z grupy eBay Inc. zgodnie z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

Możemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe na naszych serwerach w Stanach Zjednoczonych oraz w każdej z pozostałych lokalizacji, w których znajdują się centra danych eBay.

Gdy wymagają tego przepisy prawa krajowego, w poszczególnych państwach wyznaczyliśmy Inspektorów ochrony danych odpowiedzialnych za nadzorowanie programów prywatności wszystkich odpowiednich administratorów danych. Aby skontaktować się z Inspektorem ochrony danych prosimy o skorzystanie z informacji podanych w sekcji „Kontakt z nami” niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi udostępnionymi w naszych serwisach lub aplikacjach?

Inni użytkownicy mają dostęp do danych osobowych udostępnianych przez Ciebie na eBay. Inni użytkownicy mogą na przykład zobaczyć Twoje oferty, zakupy, przedmioty na sprzedaż, kolekcje, sprzedawców i kolekcje, które masz zapisane, witryny sklepów, opinie, oceny i związane z nimi komentarze. Inni użytkownicy mogą także wyświetlać informacje o profilu lub kolekcjach, które zdecydujesz się udostępnić.

Gdy korzystasz z naszych Usług, Twoja nazwa użytkownika może być widoczna i skojarzona z całą Twoją publiczną aktywnośćią na eBay. Powiadomienia wysyłane do innych użytkowników dotyczące podejrzanych działań oraz naruszenia zasad w naszych serwisach zawierają informacje o nazwach użytkowników i określonych przedmiotach/ofertach. Zatem o ile Twoje imię i nazwisko jest powiązane z nazwą użytkownika, osoby, którym ujawniona zostanie Twoja nazwa użytkownika, będą mogły powiązać ją z Twoimani imieniem i nazwiskiem oraz działaniami na eBay.

Ze względu na ochronę prywatności zezwalamy jedynie na ograniczony dostęp do danych kontaktowych, wysyłkowych i finansowych innych użytkowników, w zakresie koniecznym do zrealizowania transakcji i płatności. Jednakże użytkownicy zawierający transakcję mają nawzajem dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i inne dane kontaktowe oraz wysyłkowe.

Twoja odpowiedzialność w zakresie informacji o transakcjach otrzymywanych w serwisie eBay

Gdy zawierasz transakcję z innym użytkownikiem, możemy umożliwić uzyskanie jego danych osobowych (tj. imię i nazwisko, identyfikator konta, dane kontaktowe, adres wysyłkowy i rozliczeniowy) lub udostępnić takie dane na potrzeby realizacji transakcji. Niezależnie od naszych zobowiązań stajesz się administratorem tych danych. Zachęcamy do poinformowania innego użytkownika o Twoich zasadach ochrony danych oraz szanowania prywatności tej osoby. We wszystkich przypadkach masz obowiązek zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych i musisz zapewnić innemu użytkownikowi możliwość usunięcia jego informacji z Twojej bazy danych oraz wgląd w informacje, jakie na jego temat przechowujesz i przetwarzasz.

Dane osobowe, do których masz dostęp, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zawieraniem transakcji lub w związku z innymi usługami oferowanymi na eBay (np. escrow, wysyłka, skargi dotyczące oszustw, komunikacja między użytkownikami), a także do celów, na jakie wyraźnie zezwolił użytkownik, do którego odnoszą się te dane. Wykorzystanie Informacji osobistych innych użytkowników do innych celów jest niezgodne z naszą Umową z użytkownikiem.

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości e-mail

Nie tolerujemy niewłaściwego korzystania z naszych Usług. Nie możesz dodawać innych użytkowników do list mailingowych (elektronicznych i tradycyjnych), telefonować do nich, wysyłać im wiadomości tekstowych w celach komercyjnych, nawet jeżeli dany użytkownik kupił od Ciebie produkt, chyba że ten użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie działania. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości e-mail i SMS jest niezgodne z Umową z użytkownikiem. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail związane z eBay, prześlij je dalej na adres spam@ebay.com lub spoof@ebay.com.

Narzędzia do komunikacji

Możemy automatycznie skanować wiadomości w poszukiwaniu spamu, wirusów, prób wyłudzeń i innego szkodliwego kodu, a także treści niezgodnych z prawem, zabronionych bądź niezgodnych z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o prywatności, Umowy z użytkownikiem lub innymi zasadami.

Prywatność dzieci

Nasze serwisy są przeznaczone dla ogólnego odbiorcy, nie są kierowane do dzieci. Nie zbieramy świadomie informacji osobistych osób, które są nieletnie w rozumieniu lokalnego prawa krajowego.

Praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie

To Oświadczenie o prywatności dotyczy tylko wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, które są pozyskiwane i przetwarzane przez nas w związku ze świadczeniem Usług. Gdy ujawniasz swoje dane osobom trzecim lub korzystasz z witryny osoby trzeciej poprzez łącze z naszych Usług, obowiązują zasady i praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji ustalone przez tę osobę trzecią.

Nie możemy zagwarantować prywatności oraz bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Ciebie osobom trzecim, dlatego zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi zasadami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa partnera przez zawarciem z nim transakcji i udostępnieniem mu swoich informacji osobistych. Zasada ta dotyczy także osób trzecich, którym ujawniasz swoje informacje osobiste, takich jak licytanci, kupujący i sprzedawcy w naszych serwisach.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi