Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Oświadczenie o prywatności

Oświadczenie o prywatności zawiera wszystkie najważniejsze dane o sposobie przetwarzania przez eBay danych osobowych oraz o prawach Użytkownika w tym zakresie.

Oświadczenie o prywatności obowiązuje od 30.07.2019.

1. Zakres i aktualizacje niniejszego Oświadczenia o prywatności

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy korzystania przez Użytkownika z tego serwisu oraz wszystkich aplikacji, usług (w tym usług realizacji płatności w zakresie dotyczącym eBay), produktów i narzędzi eBay (łącznie określanych „Usługami”) bez względu na to, w jaki sposób Użytkownik uzyskuje do nich dostęp, w tym za pośrednictwem urządzeń i aplikacji mobilnych.

 

Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie także w przypadku, gdy istnieje do niego wyraźne odwołanie poprzez łącze lub w podobny sposób, np. w witrynach partnerów oferujących Usługi eBay.

eBay może w każdej chwili wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, publikując jego zaktualizowaną wersję w tym serwisie wraz z datą wejścia w życie. O istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o prywatności eBay powiadomi Użytkownika za pomocą strony Mój eBay > Wiadomości lub w wiadomości e-mail.

 
2. Administrator danych
 

Spółka eBay jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do świadczenia Usług w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług.

2.1 Korzystanie z Usług

W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika, właściwa spółka eBay jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w odniesieniu do świadczenia Usług (za wyjątkiem usług płatniczych dla sprzedawców, zobacz niżej: Korzystanie z usług płatniczych dla sprzedawców):

 • USA: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA

 • Kanada: eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada

 • UE: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy. W przypadku korzystania z Gwarancji zwrotu pieniędzy we Francji, Włoszech lub Hiszpanii, za przetwarzanie danych w odniesieniu do tej usługi odpowiada spółka eBay Services S.à r.l. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg.

 • Wielka Brytania: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Zjednoczone Królestwo

 • Indie: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur 049315

 • Pozostałe kraje: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Szwajcaria

2.2 Korzystanie z usług płatniczych dla sprzedawców

W zależności od lokalizacji sprzedawcy (i tego, czy eBay świadczy w danym miejscu swoje usługi płatnicze) następująca spółka eBay jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w odniesieniu do świadczenia usług płatniczych:

 • USA: eBay Commerce Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA

 • UE: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg

 

 
3. Inspektor ochrony danych i kontakt
 

W krajach, w których jest to wymagane prawnie, eBay posiada inspektorów ochrony danych czuwających nad bezpieczeństwem danych osobowych Użytkowników. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Oświadczenia o prywatności lub innych dotyczących ochrony danych w eBay zachęcamy do kontaktu z właściwym dla danego regionu inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe właściwego inspektora ochrony danych można znaleźć na liście inspektorów ochrony danych w Centrum prywatności eBay.

Ponadto, w razie pytań lub skarg związanych z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, globalnymi standardami prywatności (patrz poniżej: punkt 6.1 Przekazywanie danych podmiotom wchodzącym w skład grupy eBay Inc. w sekcji 6. Przesyłanie danych za granicę) lub przetwarzaniem danych osobowych przez eBay, zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. prywatności lub administratorem (więcej informacji w sekcji Administrator danych powyżej). Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy w danym kraju został wyznaczony inspektor ochrony danych eBay. Wszystkie potrzebne informacje wraz z danymi kontaktowymi, w tym formularz kontaktowy można znaleźć w Centrum prywatności eBay.

 
4. Jakie dane osobowe eBay gromadzi i przetwarza?
 

eBay gromadzi dane osobowe, gdy Użytkownik korzysta z Usług, tworzy nowe konto eBay, podaje informacje w formularzach internetowych, dodaje lub zmienia informacje na koncie eBay, uczestniczy w rozmowach na forach społeczności online lub w jakikolwiek inny sposób ma kontakt z eBay. eBay gromadzi także dane z innych źródeł (takich jak inne podmioty w grupie eBay Inc., biura informacji kredytowej).

 

Ogółem eBay gromadzi następujące dane osobowe:

4.1 Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usług lub zakładania konta eBay

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonu, adresy e-mail, nazwa użytkownika, numer NIP podawane podczas zakładania konta eBay lub później, a także dodatkowe dane identyfikacyjne i numery NIP podawane przez Użytkownika-sprzedawcę korzystającego z usług płatniczych na eBay.

 • Dane dotyczące zalicytowań, zakupów lub sprzedaży podawane w ramach realizacji transakcji.

 • Treści udostępniane innym użytkownikom za pośrednictwem narzędzi do komunikacji (więcej informacji poniżej w punkcie: Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji w sekcji 11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych).

 • Informacje finansowe (np. numery kont bankowych i kart płatniczych, dane dotyczące płatności) w odniesieniu do transakcji.

 • Informacje dotyczące wysyłki, rozliczeń i inne podawane w związku z zakupem lub wysyłką przedmiotu, a także informacje wymagane do odprawy celnej (takie jak numery identyfikacji podatkowej lub inne) i odpowiednie informacje o wysyłce (takie jak numery paczek i dane z systemów śledzenia przesyłek) w przypadku wysyłania przedmiotów w ramach jednego z programów eBay.

 • W niektórych przypadkach: wiek, płeć, kraj urodzenia, narodowość, stan zatrudnienia, status matrymonialny, zainteresowania i preferencje.

 • Użytkownik może podawać dodatkowe informacje w formularzach internetowych, aktualizując lub dodając informacje na koncie eBay, uczestnicząc w rozmowach na forach społeczności, czatach, wysyłając zapytania, korzystając z opcji rozwiązywania sporów, kontaktując się z Obsługą klienta (rozmowy nagrywane za zgodą Użytkownika) lub kontaktując się z eBay z innego powodu dotyczącego Usług.

 • Inne dane, których gromadzenie i przetwarzanie jest wymagane prawnie lub które w świetle prawa eBay może gromadzić, np. dane służące do uwierzytelniania i identyfikacji Użytkownika lub do weryfikowania gromadzonych informacji.

4.2 Dane osobowe gromadzone automatycznie, gdy Użytkownik korzysta z Usług lub zakłada konto eBay

 • Dane generowane w ramach transakcji (zalicytowania, zakupy, sprzedaże) lub powiązane z kontem eBay Użytkownika na skutek zawarcia transakcji, takie jak kwoty transakcji, miejsce i godzina zawarcia transakcji oraz użyta forma płatności.

 • Dane generowane przez inne działania Użytkownika podczas korzystania z Usług związane z kontem Użytkownika, np. dodanie przedmiotu do koszyka lub listy obserwowanych, zapisywanie sprzedawców, wyszukiwań i zainteresowań lub zapamiętywanie użytkowników.

 • Dane dotyczące wszystkich pozostałych interakcji Użytkownika z Usługami, preferencje Użytkownika dotyczące reklam i komunikacja z eBay.

 • Dane geolokalizacyjne, w tym dotyczące urządzenia mobilnego Użytkownika. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług geolokalizacyjnych dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.

 • Informacje o komputerze i połączeniu, takie jak statystyki dotyczące korzystania z usług eBay, informacje o ruchu do witryn i z witryn, odsyłających adresach URL, informacje o reklamach, adres IP Użytkownika, czas spędzony w serwisie, dane z historii przeglądarki, ustawienia językowe i dane dziennika internetowego.

4.3 Dane osobowe gromadzone w związku z używaniem plików cookie i podobnych technologii

eBay używa plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii do gromadzenia danych, gdy Użytkownik korzysta z Usług. eBay gromadzi te dane z urządzeń (w tym mobilnych), za pomocą których Użytkownik korzysta z Usług. eBay gromadzi następujące informacje dotyczące korzystania z Usług i urządzenia:

 • Dane na temat stron odwiedzanych przez Użytkownika, godzinie uzyskania dostępu, częstotliwości i czasie trwania odwiedzin, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych w ramach korzystania z Usług, a także w treściach reklamowych i wiadomościach e-mail.

 • Dane o działaniach i interakcjach dotyczących naszych partnerów reklamowych, w tym dane o obejrzanych reklamach, częstotliwości ich wyświetlania, czasie i miejscu ich wyświetlania oraz informacje, czy Użytkownik podjął jakiekolwiek działanie, takie jak kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu.

 • Segment, do którego należy Użytkownik.

 • Model lub typ urządzenia, system operacyjny i jego wersja, typ i ustawienia przeglądarki, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, indywidualny token urządzenia oraz dane związane z plikami cookie (np. identyfikator pliku cookie).

 • Adres IP, z którego urządzenie łączy się z Usługami.

 • Dane geolokalizacyjne, w tym dotyczące urządzenia mobilnego Użytkownika. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług geolokalizacyjnych dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.

Więcej informacji o używaniu przez eBay tych technologii i możliwościach Użytkownika w tym zakresie można znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

4.4 Dane osobowe z innych źródeł

eBay gromadzi także dane osobowe Użytkownika z innych źródeł i od osób trzecich w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. W szczególności dotyczy to następujących danych:

 • Dane z publicznych źródeł (np. dane demograficzne)

 • Dane z biur informacji kredytowej (np. raporty kredytowe, kontrola zdolności kredytowej)

 • Dane od dostawców danych (np. dane demograficzne, dane związane z zainteresowaniami i reklamami online)

eBay łączy dane osobowe uzyskane od Użytkownika z danymi z innych źródeł. W przypadku uzyskania danych osobowych od osób trzecich eBay podejmuje kroki celem potwierdzenia, że takie dane zostały zgromadzone za zgodą Użytkownika lub że osoba trzecia udostępnia dane osobowe Użytkownika zgodnie z prawem. Ponadto eBay uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika od innych podmiotów z grupy eBay Inc..

4.5 Dane z sieci społecznościowych udostępniane przez Użytkownika spółkom eBay

 • eBay umożliwia Użytkownikowi udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych, używanie sieci społecznościowych do utworzenia konta eBay lub do powiązania konta eBay z kontem w sieciach społecznościowych. Sieci społecznościowe mogą automatycznie udostępniać spółce eBay określone dane osobowe Użytkownika (np. informacje o treściach obejrzanych lub polubionych przez Użytkownika, informacje o obejrzanych lub klikniętych reklamach itd.). Zakres danych osobowych udostępnianych spółkom eBay przez sieci społecznościowe można określić w ustawieniach prywatności na kontach w sieciach społecznościowych.

 • Przyznanie przez Użytkownika spółce eBay dostępu do stron z treściami wideo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, aby spółka eBay mogła przez co najmniej dwa lata lub do wycofania zgody, albo zamknięcia konta Użytkownika w sieci społecznościowej udostępniać sieci społecznościowej i pobierać z sieci społecznościowej informacje o wyświetlaniu materiałów wideo przez Użytkownika.

 • eBay może też używać wtyczek i innych technologii dostępnych w witrynach mediów społecznościowych. Jeśli Użytkownik kliknie łącze wyświetlone przy użyciu wtyczki sieci społecznościowej, oznacza to dobrowolne połączenie się z daną siecią społecznościową.

 
5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców
 

eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika do różnych celów i na podstawie szeregu przepisów prawa. Dane osobowe gromadzone przez eBay są wykorzystywane głównie do: świadczenia i udoskonalania Usług, zapewniania spersonalizowanych treści w serwisach, kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z kontem i Usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych dla Użytkownika treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Ponadto eBay udostępnia dane Użytkowników osobom trzecim do takich celów.

 

Poniżej znajduje się podsumowanie celów, do których eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także kategorie odbiorców, którym eBay przekazuje dane do wspomnianych celów, uporządkowane według podstaw prawnych:

5.1 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem oraz świadczenia Usług. Obejmuje to następujące cele:

 • Przetwarzanie danych w odniesieniu do Użytkownika lub jego firmy na potrzeby zawarcia umowy i wypełnienia jej postanowień.

 • Świadczenie Usług, w tym umożliwienie zawierania transakcji z innymi użytkownikami i zawieranie takich transakcji (łącznie z przekazywaniem danych osobowych Użytkownika innym użytkownikom, jeśli jest to niezbędne do zawarcia transakcji, w tym w przypadku transakcji anulowanych, unieważnionych lub zakończonych niepowodzeniem), świadczenie i rozszerzanie funkcji, takich jak przetwarzanie płatności, wystawianie ocen i zarządzanie kontem eBay, dostarczaniem innych usług, z których Użytkownik może korzystać (zgodnie z opisem dotyczącym danej usługi), a także zapewnianie funkcjonalności Usług. W związku ze świadczeniem Usług eBay będzie wysyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące realizacji transakcji oraz korzystania z Usług zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika.

 • Umożliwienie dostarczenia kupionych przedmiotów przez przewoźników, w tym powiadomienia dotyczące dostawy (np. informacje o śledzeniu przesyłki), zgodnie z przepisami prawa w maksymalnym zakresie bez zgody Użytkownika.

 • Świadczenie usług płatniczych.

 • Rozwiązywanie problemów z kontem eBay Użytkownika, rozstrzyganie sporów, świadczenie innych usług w zakresie obsługi klienta, a także egzekucja roszczeń dotyczących płatności. W tych celach eBay może kontaktować się z Użytkownikiem, używając systemu powiadomień na stronie Mój eBay, poczty e-mail, telefonu, powiadomień push na telefonie komórkowym lub pocztą tradycyjną. W przypadku kontaktu telefonicznego eBay może wykorzystywać automatycznie inicjowane połączenia z powiadomieniem o ich nagrywaniu lub automatycznych wiadomości tekstowych zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem oraz Umowy o świadczenie usług płatniczych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

 • Przetwarzanie ogólnych danych geolokalizacyjnych (takich jak adres IP lub kod pocztowy) w celu świadczenia usług zależnych od lokalizacji (takich jak wyszukiwanie w konkretnym obszarze oraz inne treści spersonalizowane na podstawie ogólnych danych dotyczących lokalizacji).

 • Egzekwowanie postanowień Umowy z użytkownikiem, Umowy o świadczenie usług płatniczych, niniejszego Oświadczenia o prywatności oraz innych zasad i postanowień.

 • Publikowanie i promowanie ofert sprzedaży Użytkownika oraz związanych z nimi treści w serwisach, aplikacjach, usługach i narzędziach innych spółek wchodzących w skład eBay Inc. lub zewnętrznych właścicieli witryn, aplikacji , usług i narzędzi. Udostępnianie osobom trzecim zawartości ofert sprzedaży Użytkownika oraz związanych z tymi treściami danych osobowych jest realizowane wyłącznie na podstawie umowy ograniczającej wykorzystywanie przez osobę trzecią takich danych osobowych do wykonania zobowiązań umownych wobec spółki eBay. Dostawcy zewnętrzni są zobowiązani umownie do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w odniesieniu do takich danych. Przekazywanie przez dostawców zewnętrznych innym osobom trzecim danych osobowych związanych z ofertami sprzedaży Użytkownika jest surowo zabronione. W przypadku przekazywania danych spółkom wchodzącym w skład grupy eBay Inc. takie ograniczenie wynika z Wiążących reguł korporacyjnych (więcej informacji poniżej w punkcie: Przekazywanie danych podmiotom wchodzącym w skład grupy eBay Inc. w sekcji 6. Przesyłanie danych za granicę).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Inni użytkownicy eBay

 • Zewnętrzni dostawcy usług i przewoźnicy (np. DHL, UPS itd.)

 • Dostawcy usług płatniczych, w tym grupa PayPal Inc.

 • Zewnętrzni administratorzy serwisów, aplikacji, usług i narzędzi

5.2 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Obejmuje to następujące cele:

 • Uczestniczenie w postępowaniach (w tym sądowych) prowadzonych przez organy administracji publicznej lub agencje rządowe, w szczególności w celu wykrywania, badania i ścigania działań niezgodnych z prawem.

 • Wykrywanie nielegalnych działań i zapobieganie im (np. w przypadku oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu).

 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w ramach Usług.

 • archiwizacja danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów (więcej informacji na temat przechowywania danych użytkowników przez spółki eBay znajduje się w sekcji Okres przechowywania danych i ich usuwanie).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Organy ścigania, agencje rządowe, władze publiczne, organy międzyrządowe i międzynarodowe (w odniesieniu do usług płatniczych eBay świadczonych sprzedawcom w UE, w szczególności w odniesieniu do przepisów luksemburskich dotyczących ustawy FATCA z 7 lipca 2015 r. oraz standardu automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w OECD z 18 grudnia 2015 r.).

 • Zewnętrzni dostawcy usług

 • Osoby trzecie uczestniczące w postępowaniach sądowych, w szczególności, jeśli powołają się na porządek prawny lub nakaz sądowy.

 • Biura informacji kredytowej, zgodnie z przepisami prawa właściwego (np. informacje o opóźnieniach płatności, braku spłaty lub innych nieprawidłowościach, które mogą dotyczyć zdolności kredytowej).

5.3 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu ochrony jego ważnych interesów lub ważnych interesów innych osób fizycznych. Obejmuje to następujące cele:

 • Prewencja, wykrywanie i łagodzenie skutków nielegalnych działań, które mogą szkodzić ważnym interesom Użytkownika lub ważnym interesom innej osoby fizycznej, chyba że występuje obowiązek prawny.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Organy ścigania, sądy, agencje rządowe lub władze publiczne, organy międzyrządowe lub ponadnarodowe

 • Osoby trzecie będące stroną postępowania sądowego.

 • Zewnętrzni dostawcy usług

5.4 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy spółki eBay lub osoby trzeciej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy, prawa podstawowe i wolności Użytkownika mają charakter nadrzędny. Aby pogodzić uzasadnione interesy spółki eBay z prawami Użytkownika eBay stosuje odpowiednie mechanizmy kontrolne. W oparciu o te zasady eBay przetwarza dane Użytkownika do następujących celów:

 • Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez sądy, prokuratury, agencje rządowe, władze publiczne, podmioty prawa międzynarodowego; w szczególności na potrzeby wykrywania, badania i ścigania nielegalnych działań (chyba że istnieje taki ustawowy obowiązek), a eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności lub zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. W takich przypadkach eBay ujawnia tylko te dane, które uzna za konieczne, takie jak imię i nazwisko Użytkownika, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, (poprzednie) nazwy użytkownika, adresy IP, roszczenia dotyczące działań niezgodnych z prawem, a także historię licytacji i wystawiania ofert sprzedaży.

 • Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w odniesieniu do roszczeń cywilnych (chyba że istnieje prawny obowiązek w tym zakresie), jeżeli eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych osobom trzecim jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności.

 • Prewencja, wykrywanie, łagodzenie skutków i badanie przypadków oszustw, naruszeń bezpieczeństwa i innych działań niezgodnych z prawem, w tym ocena ryzyka z nimi związanego (np. poprzez używanie kodów captcha lub numeru telefonu zapisanego na koncie eBay Użytkownika w celu dwustopniowego uwierzytelniania) (chyba że istnieje wymóg prawny w tym zakresie).

 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa informacji w Usługach (chyba że istnieje wymóg prawny w tym zakresie).

 • Weryfikacja tożsamości, zdolności kredytowej i innych parametrów kondycji finansowej, ocena wniosków i porównywanie informacji w celu sprawdzania ich poprawności.

 • Automatyczne filtrowanie i, jeśli to konieczne, ręczna kontrola wiadomości wysyłanych przy użyciu narzędzi do komunikacji w celu zapobiegania nielegalnym lub podejrzanym działaniom lub naruszaniu postanowień Umowy z użytkownikiem lub innych reguł i zasad, w tym egzekwowanie zakazu kupowania i sprzedawania poza eBay, zgodnie z objaśnieniami wyszczególnionymi poniżej w punkcie Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji (patrz: sekcja 11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych).

 • Zapewnianie użytkownikom funkcji umożliwiających łatwiejsze lub wygodniejsze przetwarzanie transakcji (np. administrowanie wieloma adresami dostawy).

 • Analiza i udoskonalanie Usług świadczonych przez podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc., np. poprzez weryfikację informacji otrzymanych od użytkowników na temat zablokowanych lub niedziałających stron w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz w celu poprawy funkcjonalności usług, np. w ramach udoskonalania produktów.

 • Analiza rozmów telefonicznych z Obsługą klienta nagrywanych za zgodą Użytkownika.

 • Reklamy w wiadomościach e-mail (zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika).

 • W przypadku użytkowników poza EOG: personalizacja, mierzenie skuteczności i udoskonalanie reklam eBay oraz osób trzecich w ofercie online serwisów eBay, oferty online podmiotów z grupy eBay Inc. i osób trzecich.

 • Ocena jakości i skuteczności kampanii marketingowych realizowanych za pośrednictwem poczty e-mail (np. za pomocą analiz klikania i wejść na strony).

 • Ocena stanu usługi (np. na podstawie informacji o śledzeniu, jeśli sprzedawca używa etykiety wysyłkowej dostarczanej przez eBay lub podaje numery w systemie monitorowania przesyłek).

 • Oferowanie programów partnerskich i nagrodowych, wydawanie kart kredytowych ze wspólnymi znakami towarowymi.

 • Dostarczanie wspólnych treści i usług (np. rejestracji w usługach, przetwarzania transakcji i obsługi klienta) we współpracy z innymi podmiotami z grupy eBay Inc. lub dostawcami usług płatniczych.

 • Inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przejęć, fuzji w przypadku łączenia, sprzedaży lub przejmowania spółek. W takiej sytuacji eBay wymaga od przejętej lub przyłączonej spółki przestrzegania postanowień Oświadczenia o prywatności w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Jeżeli dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do jakichkolwiek celów niewyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu oprywatności, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem.

 • Dochodzenie praw lub obrona przed roszczeniami, w tym w przypadku roszczeń wnoszonych przez jednego użytkownika eBay przeciw innemu.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Zewnętrzni dostawcy usług

 • Inni użytkownicy eBay

 • Organy ścigania, sądy, agencje rządowe lub władze publiczne, organy międzyrządowe lub ponadnarodowe

 • Osoby trzecie będące stroną postępowania sądowego

 • Dostawcy usług płatniczych, w tym grupa PayPal Inc.

 • Biura informacji kredytowej (np. informacje o opóźnieniach płatności, braku spłaty lub innych nieprawidłowościach, które mogą dotyczyć zdolności kredytowej)

 • Inne firmy w kontekście przejęcia spółki

 • Uczestnicy programu eBay VeRO w przypadku dochodzenia dotyczącego oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innego działania niezgodnego z prawem, jeśli eBay według własnego uznania stwierdzi, że dochodzenie w takiej sprawie jest konieczne lub korzystne. W takich przypadkach eBay ujawni imię i nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail i nazwę firmy sprzedawcy uczestnikowi programu eBay VeRO oraz zobowiąże partnera do zachowania poufności danych, podpisując z nim stosowną umowę.

Informacje o prawie Użytkownika do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na uzasadniony interes eBay znajdują się niżej w sekcji Prawa osoby, której dane dotyczą.

5.5 Za zgodą Użytkownika przetwarzamy jego dane osobowe do następujących celów:

 • Do komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub przez telefon w celu oferowania kuponów, zniżek, ofert specjalnych, do przeprowadzania badań i ankiet oraz do informowania Użytkownika o Usługach (zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika). Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać komunikacji marketingowej od spółek eBay, może anulować subskrypcję takich usług, klikając stosowne łącze w otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych zastosowanie tych zmian może potrwać kilka dni.

 • Powiadomienia dotyczące promocji i Usług po zalogowaniu się na koncie lub w sekcji Wiadomości na stronie Mój eBay zgodnie z ustawieniami powiadamiania na koncie eBay Użytkownika).

 • Dostosowywanie treści strony na podstawie preferencji i zachowań Użytkownika.

 • W przypadku użytkowników w EOG: personalizacja, mierzenie skuteczności i udoskonalanie reklam eBay oraz osób trzecich w ofercie online serwisów eBay, oferty online podmiotów z grupy eBay Inc. i osób trzecich.

 • Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem usług telefonicznych lub poczty elektronicznej (np. e-mail i SMS), w tym komunikacja pochodząca od innych podmiotów z grupy eBay Inc. lub osób trzecich, chyba że prawo właściwe zezwala na wysyłanie takiej komunikacji bez zgody Użytkownika.

 • Przetwarzanie dokładnych danych geolokalizacyjnych Użytkownika na potrzeby usług powiązanych z lokalizacją.

 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na podstawie uzyskanej od niego zgody w celu świadczenia lub udostępniania usług przez eBay lub osoby trzecie.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies i innych podobnych technologii może być wyrażana poprzez ustawienia przegladarki internetowej.

Informacje o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych znajdują się niżej w sekcji Prawa osoby, której dane dotyczą natomiast informacje o wykorzystywaniu plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Zewnętrzni dostawcy usług

 • Inne osoby trzecie, z którymi eBay współpracuje w celu świadczenia Użytkownikowi określonych usług (zgodnie z warunkami podanymi podczas uzyskiwania zgody Użytkownika)

 • Zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe, które mogą oferować Użytkownikowi produkty finansowe, mogą używać takich danych w celu zapewnienia wspólnych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta). Takie zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe będą wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do wysyłania materiałów marketingowych tylko pod warunkiem, że Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z ich usług.

Bez zgody Użytkownika eBay nie przekaże jego danych osobowych osobom trzecim na ich potrzeby marketingowe. Ponadto eBay nie sprzedaje danych osobowych ani nie udostępnia ich za opłatą osobom trzecim.

5.6 Udostępnianie danych między podmiotami z grupy eBay Inc.

Jak opisano wyżej w sekcji Dane osobowe z innych źródeł, eBay otrzymuje dane osobowe użytkowników od innych podmiotów wchodzących w skład grupy eBay Inc.. Umożliwia to w szczególności udostępnianie za zgodą Użytkownika (o ile jest ona wymagana prawnie) informacji o produktach i usługach, które zdaniem eBay mogą zainteresować Użytkownika; udoskonalanie produktów, usług, treści i reklam poprzez analizowanie korzystania przez Użytkownika z usług innych podmiotów wchodzących w skład grupy eBay Inc., w szczególności za pomocą dopasowywania określonych danych (np. identyfikatorów plików cookie). Ponadto umożliwia to lepszą prewencję, wykrywanie i badanie oszustw, przypadków naruszenia bezpieczeństwa i innych zabronionych lub nielegalnych działań, w tym ocenę ryzyka. eBay udostępnia dane osobowe Użytkownika innym podmiotom wchodzącym w skład grupy eBay Inc. do wspomnianych celów. Inne podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc., które mają dostęp do danych osobowych Użytkownika, będą przestrzegać zasad ochrony danych co najmniej w zakresie opisanym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

5.7 Dodatkowe informacje o usługach płatniczych eBay dla sprzedawców

Ponadto, w odniesieniu do usług płatniczych eBay dla sprzedawców w UE, spółka eBay S.à r.l. jest objęta tajemnicą zawodową, która wymaga określonej transparentności w związku z przetwarzaniem, a szczególnie z przekazywaniem danych osobowych. Uwaga: eBay S.à r.l. może przekazywać dane osobowe Użytkownika zaufanym osobom trzecim i partnerom biznesowym, jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług płatniczych sprzedawcom, jak opisano w powyżej w punkcie 5 Oświadczenia o prywatności. Dotyczy to w szczególności następujących osób trzecich i partnerów biznesowych:

 • Inni dostawcy usług płatniczych, w tym instytucje finansowe

 • Firmy oferujące produkty finansowe, analizy i oceny (np. biura informacji kredytowej)

 • Organy administracji publicznej, agencje rządowe i inne podmioty publiczne (np. w celu zwalczania oszustw)

 • Audytorzy i inni profesjonalni doradcy

Użytkownik ma prawo do uzyskania kompletnej listy wszystkich dostawców zewnętrznych i partnerów biznesowych współpracujących z eBay w zakresie świadczenia usług płatniczych dla sprzedawców w UE. W tym celu należy skontaktować się z nami.

5.8 Automatyczne podejmowanie decyzji

eBay wykorzystuje technologie do automatycznego profilowania lub podejmowania decyzji. eBay nie będzie podejmować automatycznych decyzji dotyczących Użytkownika, które mogłyby mieć na niego znaczący wpływ, chyba że jest to konieczne do zawarcia umów i wykonywania ich postanowień, eBay posiada zgodę Użytkownika lub prawo właściwe nakłada obowiązek stosowania takich technologii. Informacje o prawie do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych znajdują się poniżej w sekcji Prawa osoby, której dane dotyczą.

 
 6. Przesyłanie danych za granicę
 

Niektórzy odbiorcy danych osobowych Użytkownika znajdują się w innych krajach lub posiadają oddziały w krajach, w których przepisy o ochronie danych mogą różnić się od regulacji obowiązujących w kraju Użytkownika. Przekazując dane osobowe tym odbiorcom eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 

6.1 Przekazywanie danych podmiotom wchodzącym w skład grupy eBay Inc.

Przekazywanie danych osobowych między różnymi podmiotami w ramach grupy eBay Inc. podlega zasadom eBay w zakresie ochrony danych obowiązującym na całym świecie (wiążące reguły korporacyjne) lub innym normom dotyczącym zabezpieczania danych, np. standardom ustanowionym przez Komisję Europejską (2010/87/UE, 2001/497/WE lub 2004/915/WE). Wiążące reguły korporacyjne nakładają na wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc. obowiązek stosownego zabezpieczania danych osobowych oraz zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Dodatkowe informacje na temat wiążących reguł korporacyjnych eBay w odniesieniu do ochrony danych na całym świecie można znaleźć w Centrum prywatności eBay.

6.2 Inne transfery danych (z EOG do innych krajów)

Przekazując dane osobowe z EOG do innych krajów, eBay zawsze stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa. Do innych krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej należą obecnie Andora, Argentyna, Kanada (w przypadku firm podlegających ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych – Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia i Urugwaj. Odbiorcy w Stanach Zjednoczonych mogą częściowo spełniać te wymagania zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, zatem istnieją odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do międzynarodowego przesyłania danych. W innych przypadkach eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. podpisując z odbiorcami umowy o ochronie danych rekomendowane przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule o ochronie danych [2010/87/UE, 2001/497/WE lub 2004/915/WE]) lub wdrażając inne rozwiązania przewidziane przez prawo. Na żądanie Użytkownika eBay przedstawi kopię dokumentacji poświadczającej wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń.

 
7. Okres przechowywania danych i ich usuwanie
 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez spółkę eBay i jej dostawców usług zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i w zakresie niezbędnym do przetwarzania informacji, wyszczególnionym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności (zobacz Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców aby uzyskać więcej informacji). W związku z powyższym eBay usunie dane osobowe Użytkownika zgodnie ze swoimi zasadami przechowywania i usuwania danych lub podejmie odpowiednie kroki celem ich anonimizacji, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania danych przez dłuższy okres (np. na potrzeby podatkowe, księgowe i w celu kontroli). W Europie okres przechowywania danych wynosi z reguły od 6 do 10 lat (np. w przypadku umów, powiadomień i korespondencji biznesowej). W maksymalnym zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo eBay ogranicza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zamiast je usuwać (np. ograniczając dostęp do danych). Ma to zastosowanie w szczególności w przypadkach, gdy dane mogą być nadal konieczne do realizowania postanowień umów, dochodzenia swoich praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi. W takich sytuacjach okres ograniczonego przetwarzania danych osobowych zależy od regulacji ustawowych. Po upływie okresu przechowywania lub ograniczonego przetwarzania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

 

Okresy przechowywania danych osobowych zostały opisane w lokalnych zasadach przechowywania danych. Okres przechowywania przez eBay danych osobowych zależy od Usług oraz przepisów prawa właściwego. Okres przechowywania danych zależy z reguły od następujących czynników:

 • Niezbędność do świadczenia Usług
  Obejmuje to realizację postanowień Umowy z użytkownikiem, zachowywanie i poprawianie jakości produktów eBay, zapewnienie bezpieczeństwa systemów oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Większość okresów przechowywania danych zostało ustalonych na podstawie tej ogólnej zasady.

 • Szczególne kategorie danych osobowych
  W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych obowiązują zazwyczaj krótsze okresy przechowywania.

 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
  Przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (w tym zgody na dłuższe przechowywanie), eBay zachowuje informacje tak długo, jak jest to konieczne według warunków zgody lub do czasu jej wycofania.

 • Zobowiązania ustawowe, umowne i inne
  Zobowiązania w zakresie przechowywania danych mogą wynikać z przepisów prawa lub nakazu urzędowego. Może być także konieczne przechowywanie danych osobowych w związku z trwającymi lub przyszłymi sporami prawnymi. Dane osobowe zawarte w umowach, powiadomieniach i korespondencji biznesowej mogą podlegać krajowym przepisom w zakresie przechowywania informacji.

 
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą
 

Uwzględniając możliwe ograniczenia nakładane przez prawo krajowe, Użytkownik – jako osoba, której dane dotyczą – posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania, usuwania, ograniczania zakresu ich przetwarzania i do przenoszenia. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów spółki eBay. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do instytucji nadzorującej przetwarzanie danych.

 

Szczegółowe prawa Użytkownika:

 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez eBay. W takim przypadku eBay nie może dłużej przetwarzać danych osobowych Użytkownika na podstawie i w zakresie wycofanej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej anulowaniem.

 • Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez eBay. W szczególności Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania jego danych osobowych, posiadanych przez eBay kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną udostępnione, przewidywanym okresie przechowywania danych, prawach w zakresie poprawiania, usuwania i ograniczania zakresu bądź blokowania przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości złożenia skargi w organie nadzorczym, zapoznania się ze źródłami danych (czy dane zostały podane przez Użytkownika, czy pochodzą z innego źródła), stosowaniu przez eBay technologii do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz – jeśli ma to zastosowanie – ważnych informacji na ten temat. Możliwości Użytkownika w zakresie dostępu do danych mogą być ograniczone przez prawo krajowe.

 • Użytkownik ma prawo zażądać od spółki eBay poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, Użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

 • Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawa wolności wypowiedzi i informacji, do zachowania zgodności z przepisami prawa, ze względu na interes publiczny, albo na potrzeby zgłaszania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez przepisy lokalne.

 • Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli:

  • uzna, że dane są niedokładne;

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie chce, aby jego dane zostały usunięte;

  • eBay nie potrzebuje już danych Użytkownika, ale dane te są potrzebne Użytkownikowi do zgłoszenia roszczenia prawnego lub obrony przed takim roszczeniem lub

  • Użytkownik zgłosił zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych.

 • Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które eBay posiada na jego temat i które Użytkownik podał spółce eBay, w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej formie do odczytu maszynowego, a także ma prawo przekazania tych danych innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”).

 • Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorującym. Z reguły z tego prawa można skorzystać, kontaktując się z organem nadzorującym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub w biurze administratora danych.

Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby uzasadnionych interesów, Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu na takie przetwarzanie w zależności od konkretnej sytuacji. Dotyczy to także profilowania. Jeśli eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingowych, co obejmuje też sprzeciw wobec profilowania w zakresie powiązanym z marketingiem bezpośrednim.

Korzystanie z praw w zakresie swoich danych osobowych (np. prawa dostępu do danych lub ich usunięcia) jest zazwyczaj bezpłatne. W przypadku nadmiernych lub wyraźnie nieuzasadnionych żądań, w szczególności w razie ich powtarzania, eBay może pobrać opłatę (zgodną z faktycznym kosztem) na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odmówić realizacji żądania.

 

Aby skorzystać ze swoich praw, będąc osobą, której dane dotyczą, należy wypełnić formularz kontaktowy. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się ze spółką eBay, używając innych kanałów.

Aby zmienić ustawienia dotyczące powiadomień wysyłanych przez eBay (w tym komunikacji marketingowej), należy przejść na stronę Mój eBay do sekcji Ustawienia powiadamiania. Aby nie otrzymywać komunikacji marketingowej od eBay, można w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji tego typu treści, klikając łącze w otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych zastosowanie tych zmian może potrwać kilka dni. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie i podobnych technologii znajdują się w następnej sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

 
9. Pliki cookie i podobne technologie
 

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, eBay i wybrane osoby trzecie mogą używać plików cookie i podobnych technologii w celu zapewnienia lepszych, szybszych i bezpieczniejszych funkcji lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Cookie to małe pliki tekstowe tworzone automatycznie w przeglądarce Użytkownika i zapisywane w urządzeniu używanym do korzystania z Usług. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez eBay plików cookie, podobnych technologii i możliwości wyboru w tym zakresie znajdują się w Oświadczeniu o plikach cookie.

 

Pliki cookie i inne podobne technologie pełnią różne funkcje:

 • Mogą być technicznie konieczne do świadczenia Usług.

 • Pomagają udoskonalać i rozszerzać Usługi (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych).

 • Pomagają zadbać o wygodę Użytkownika (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach).

 • Umożliwiają prezentowanie lepiej dopasowanych reklam.

eBay używa plików cookie i podobnych technologii, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika tylko, gdy jest włączona przeglądarka (pliki cookie sesji) oraz plików cookie i podobnych technologii, które są zapisywane na dłużej (trwałe pliki cookie). Jeśli tylko jest to możliwe, eBay stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do naszych plików cookie i podobnych technologii. Niepowtarzalny identyfikator zapewnia, że tylko eBay lub wybrane osoby trzecie mają dostęp do danych z plików cookie.

 

Użytkownik ma prawo wyłączyć korzystanie z plików cookie i podobnych technologii, o ile urządzenie zapewnia taką możliwość. Do zarządzania plikami cookie służą odpowiednie ustawienia na poziomie urządzenia lub przeglądarki. Ponadto Użytkownik może określić, czy eBay ma prawo do używania plików cookie i podobnych technologii w celu prezentowania spersonalizowanych reklam:

 • Aby zarządzać ustawieniami korzystania z macierzystych plików cookie (i podobnych technologii) do celów reklamowych, należy przejść na stronę AdChoice – Ustawienia reklam na eBay (można także kliknąć łącze w reklamie lub stopkę w serwisie eBay).

 • Na następujących stronach można zapoznać się z informacjami na temat zewnętrznych reklamowych plików cookie (i podobnych technologii), a także uzyskać instrukcje ich blokowania:

 • Użytkownicy w EOG mogą także korzystać z ustawień reklam i pokrewnych do określania zakresu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby reklam przy użyciu plików cookie (i podobnych technologii).

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie przez eBay danych osobowych na potrzeby reklam przy użyciu plików cookie (i podobnych technologii) nie zapobiega wyświetlaniu reklam. Oznacza to tylko tyle, że reklamy nie będą dostosowywane do preferencji Użytkownika na podstawie danych z plików cookie, plików web beacon lub podobnych technologii.

 
10. Bezpieczeństwo danych
 

eBay chroni dane osobowe Użytkownika, stosując techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające celem minimalizowania ryzyka związanego z utratą danych, nieprawidłowym wykorzystaniem danych, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i zmodyfikowaniem. eBay używa m.in. zapór sieciowych i algorytmów szyfrowania danych, a także zapór fizycznych w centrach danych oraz mechanizmów autoryzacji dostępu do danych. Więcej informacji o zabezpieczeniach danych można znaleźć w Centrum bezpieczeństwa.

 

11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych

Ta sekcja zawiera ważne dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych w odniesieniu do korzystania z Usług, w tym o wymogu podawania danych osobowych.

 

Co się dzieje, gdy Użytkownik podaje swoje dane osobowe w serwisach lub aplikacjach eBay?
Inni użytkownicy mają dostęp do informacji podawanych przez Użytkownika na eBay lub udostępnianych innym osobom korzystającym z serwisu. Inni użytkownicy mogą na przykład zobaczyć zalicytowania, zakupy, przedmioty na sprzedaż, zapisane przez Użytkownika zainteresowania, sprzedawców i wyszukiwania, a także witryny sklepów, opinie, oceny, recenzje produktów i związane z nimi komentarze. Inni użytkownicy mogą także wyświetlać informacje, które Użytkownik zdecyduje się udostępnić w swoim profilu.

Gdy Użytkownik korzysta z Usług, jego publiczna nazwa użytkownika może być widoczna i skojarzona z całą jego publiczną działalnością na eBay. Powiadomienia wysyłane do innych użytkowników podejrzanych działaniach i naruszeniach zasad w naszych serwisach zawierają informacje o nazwach użytkowników i określonych przedmiotach/ofertach. W związku z tym, jeśli Użytkownik korzysta z nazwy użytkownika pozwalającej go zidentyfikować, inni użytkownicy będą mogli na tej podstawie identyfikować jego działania na eBay.

Ze względu na ochronę prywatności zezwalamy jedynie na ograniczony dostęp do danych kontaktowych, wysyłkowych i finansowych innych użytkowników, w zakresie koniecznym do zrealizowania transakcji i płatności. Jednakże użytkownicy zawierający transakcję mają nawzajem dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i inne dane kontaktowe oraz wysyłkowe.

Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie informacji o transakcjach otrzymywanych w serwisie eBay
Kiedy Użytkownik zawrze transakcję z innym użytkownikiem (lub w przypadku anulowania, niepowodzenia, unieważnienia transakcji), eBay poda Użytkownikowi dane osobowe drugiego użytkownika (takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, dane kontaktowe i informacje wysyłkowe i rozliczeniowe). Niezależnie od zobowiązań eBay Użytkownik staje się administratorem otrzymanych danych i ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie.

Wyłączając osoby, które zawierają transakcje wyłącznie na użytek osobisty, zalecamy sprzedawcom opisanie swoich praktyk w zakresie przetwarzania danych i zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie informacji innych użytkowników. Będąc sprzedawcą, Użytkownik musi w każdym wypadku zachować zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a w szczególności musi chronić prawa osób, których dane dotyczą, np. oferując im dostęp do danych osobowych gromadzonych przez Użytkownika i usuwając je na żądanie.

Dane osobowe, do których Użytkownik ma dostęp, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zawieraniem transakcji lub w związku z innymi usługami oferowanymi na eBay (np. wysyłka, skargi dotyczące oszustw, komunikacja między użytkownikami), a także do celów, na jakie wyraźnie zezwolił użytkownik, do którego odnoszą się te dane. Wykorzystanie informacji osobistych innych użytkowników do innych celów jest niezgodne z naszą Umową z użytkownikiem.

Dane osobowe odnoszące się do osób trzecich
Podając na eBay dane osobowe osób trzecich, Użytkownik musi uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą lub ujawnienie tych danych spółce eBay musi być dozwolone prawnie z innych względów. Użytkownik ma obowiązek informować inne osoby o sposobach przetwarzania danych osobowych przez eBay na podstawie Oświadczenia o prywatności.

Filtrowanie wiadomości wysyłanych z użyciem narzędzi do komunikacji
eBay automatycznie filtruje wiadomości wysyłane przy użyciu narzędzi do komunikacji na podstawie określonych kryteriów, a w razie potrzeby ręcznie sprawdza podejrzane wiadomości. Wiadomość dociera najpierw do systemu eBay, a dopiero później jest przekazywana odbiorcy. Wszystkie wiadomości są automatycznie filtrowane według określonych kryteriów. W razie konieczności podejrzane wiadomości są sprawdzane ręcznie przez Obsługę klienta. W przypadku naruszenia zasad eBay zastrzega sobie prawo do nieprzekazania wiadomości oraz ograniczenia możliwości kupowania i sprzedawania na koncie eBay Użytkownika lub zablokowania konta eBay Użytkownika.

Służy to zabezpieczeniu uzasadnionych interesów, takich jak ochrona przed oszustwami i podejrzanymi działaniami (takimi jak spam, wirusy, wyłudzanie danych i inne), egzekwowaniu postanowień Umowy z użytkownikiem oraz innych reguł i zasad (np. dotyczących niedopuszczalnych treści), w tym egzekwowaniu zakazu kupowania i sprzedawania poza eBay.

Czy Użytkownik ma obowiązek podawać spółce eBay swoje dane osobowe?
Niektóre dane osobowe udostępniane spółce eBay przez Użytkownika (np. dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby) są wymagane do zawarcia Umowy z użytkownikiem i Umowy o świadczenie usług płatniczych. Podawanie wszelkich pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być wymagane do korzystania z Usług, takich jak licytowanie, kupowanie, sprzedawanie i realizacja transakcji.

Prywatność dzieci
Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci. eBay nie gromadzi świadomie danych osobowych osób, które w świetle prawa właściwego są uznawane za niepełnoletnie. Zgodnie z postanowieniami Umowy z użytkownikiem dzieci nie mogą korzystać z Usług.

Stałe zalogowanie
Gdy Użytkownik zaloguje się do swojego konta w Usługach, eBay może zapewnić opcję niewylogowywania przez określony czas. Jeżeli Użytkownik korzysta z publicznego lub współużytkowanego komputera, nie zalecamy korzystania z tej opcji. Podczas tego okresu Użytkownik lub inna osoba korzystająca z komputera/przeglądarki będą mieli dostęp do większości funkcji konta i określonych działań bez konieczności ich dodatkowej autoryzacji. Działania, które można podjąć bez dodatkowego zalogowania się, mogą obejmować:

 • Licytowanie, kupowanie i składanie ofert na przedmioty

 • Realizowanie transakcji i dodawanie przedmiotów do koszyka

 • Zakupy z użyciem płatności PayPal w opcji szybszej realizacji transakcji (jeżeli jest dostępna dla konta)

 • Wyświetlanie nagłówka działań

 • Wyświetlanie strony Mój eBay

 • Wyświetlanie i edytowanie listy obserwowanych przedmiotów lub szczegółów zamówienia

 • Wyświetlanie strony profilu

 • Wysyłanie wiadomości do innych użytkowników

 • Prowadzenie działań posprzedażowych, takich jak wystawianie opinii, anulowanie zamówień, prośby o zwrot i zgłaszanie spraw

W przypadku podjęcia próby zmiany hasła, nazwy użytkownika, aktualizacji innych danych konta lub działań niewymienionych na liście powyżej, system wyświetli prośbę o podanie hasła.

Aby zakończyć sesję, należy wylogować się i/lub wyczyść pliki cookie. Jeżeli w przeglądarce Użytkownika zostały ustawione odpowiednie opcje zabezpieczeń, do wylogowania się wystarczy zamknąć przeglądarkę. Jeżeli Użytkownik korzysta z publicznego lub współużytkowanego komputera, w celu ochrony konta i informacji osobistych zalecamy wylogowanie się i/lub wyczyszczenie plików cookie po zakończeniu korzystania z Usług.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi