Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Poprzednie Oświadczenie o prywatności

To Oświadczenie o prywatności zostało opublikowane 1 maja 2015 r. Obowiązuje nowych użytkowników po jego zaakceptowaniu, a wszystkich pozostałych użytkowników od 15 czerwca 2015 r. Wcześniejsza wersja

W przypadku nierozstrzygniętych kwestii związanych z prywatnością lub wykorzystaniem danych, na które nie udzieliliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z mającym siedzibę w USA niezależnym podmiotem powołanym do rozstrzygania (bezpłatnie) sporów pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

Podsumowanie i spis treści

Zakres i zgoda

Oświadczenie o prywatności opisuje, jak zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Ma ono zastosowanie do wszystkich serwisów eBay, w których łącze do niniejszego Oświadczenia o prywatności pojawia się w stopce, oraz do aplikacji, usług lub narzędzi eBay (łącznie „Usługi”), w których zamieszczono odniesienia do niniejszego Oświadczenia o prywatności, niezależnie od sposobu, w jaki uzyskujesz dostęp do Usług i z nich korzystasz, w tym przy użyciu urządzeń mobilnych. Jeśli korzystasz z naszych Usług i/lub zakładasz konta w naszych serwisach, oznacza to, że akceptujesz warunki niniejszego Oświadczenia o prywatności oraz Umowy z użytkownikiem , a także wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych w tym Oświadczeniu o prywatności.

Dowiedz się więcej

 

Globalne standardy ochrony prywatności

Spółka eBay Inc. opracowała globalne standardy ochrony prywatności, nazywane Wiążącymi regułami korporacyjnymi (ang. Binding Corporate Rules, BCR), obowiązujące we wszystkich podmiotach eBay Inc. Reguły te stanowią dowód naszego zaangażowania w zapewnienie ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników, bez względu na miejsce zbierania, przetwarzania i przechowywania takich danych osobowych w ramach grupy eBay Inc.

Dowiedz się więcej

Zbieranie danych

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe pozyskane od Ciebie i z urządzeń (w tym mobilnych), których używasz podczas korzystania z naszych Usług, zakładania u nas konta, przekazywania nam danych w formularzach internetowych, uaktualniania lub dodawania danych na swoim koncie, uczestniczenia w dyskusjach społeczności, korzystania z czatu, korzystania z systemu rozstrzygania sporów lub w toku prowadzenia z nami korespondencji w związku z naszymi Usługami.

Dowiedz się więcej

 

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Dane osobowe, które gromadzimy, są przez nas wykorzystywane do: świadczenia i udoskonalania naszych Usług, zapewniania spersonalizowanych treści w serwisach (w szczególności poprzez proponowanie usług i przedmiotów zgodnych z Twoimi preferencjami), kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z kontem i naszymi Usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych dla Ciebie treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne i właściwe w kontekście naszej działalności. Możemy też przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, udzielenia pomocy w dochodzeniach, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem oraz podejmowania innych działań dozwolonych lub wymaganych na mocy obowiązującego prawa krajowego.

Dowiedz się więcej

 

Możliwość wyboru

Możesz zdecydować, w jaki sposób mamy wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą, wysyłania materiałów marketingowych oraz prezentowania spersonalizowanych reklam, a także czy chcesz nie wylogowywać się ze swojego konta.

Dowiedz się więcej

Dostęp do informacji

Podejmujemy działania, aby zagwarantować, że gromadzone przez nas Twoje dane osobowe są precyzyjne i aktualne. Dokładamy też starań, aby zapewnić Tobie dostęp do tych danych osobowych i możliwość ich poprawiania.

Dowiedz się więcej

Ujawnianie danych

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy eBay Inc. lub osobom trzecim. Ujawnienie danych może być wymagane w celu zapewnienia Ci dostępu do naszych Usług, spełnienia wymagań prawnych, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, podejmowania działań marketingowych i reklamowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań związanych z naszymi Usługami oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Nie ujawniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo

Chronimy Twoje dane osobowe za pomocą technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia i edycji tych danych lub nieuprawnionego dostępu do nich. Stosowane przez nas środki obejmują m.in. zapory sieciowe i szyfrowanie danych, fizyczne mechanizmy kontroli dostępu do centrów przetwarzania danych oraz systemy autoryzacji dostępu do informacji.

Dowiedz się więcej

Ważne informacje

W tej części przedstawiono dodatkowe, istotne informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych Usług.

Dowiedz się więcej

Pytania i skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi związane z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności lub naszymi praktykami w zakresie postępowania z danymi, skontaktuj się pisemnie z naszym Globalnym biurem ds. prywatności pod adresem: eBay Inc., Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA; lub postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sposobu kontaktowania się z nami zamieszczonymi w Centrum Prywatności eBay.

Dowiedz się więcej

Zakres i zgoda

Oświadczenie o prywatności opisuje, jak zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Ma ono zastosowanie do wszystkich serwisów eBay, w których łącze do niniejszego Oświadczenia o prywatności pojawia się w stopce, oraz do aplikacji, usług lub narzędzi eBay (łącznie „Usługi”), w których zamieszczono odniesienia do niniejszego Oświadczenia o prywatności, niezależnie od sposobu, w jaki uzyskujesz dostęp do Usług i z nich korzystasz, w tym przy użyciu urządzeń mobilnych.

Jeśli korzystasz z naszych Usług i/lub zakładasz konta w naszych serwisach, oznacza to, że akceptujesz warunki niniejszego Oświadczenia o prywatności oraz Umowy z użytkownikiem, a także wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych w sposób określony w tym Oświadczeniu o prywatności. Jeżeli nie podasz wymaganych danych, możemy nie być w stanie udostępnić Ci wszystkich oferowanych przez nas Usług.

Zawierasz umowę z:

 • eBay Inc., 2065 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA, jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych.

 • eBay GmbH, z siedzibą przy Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy, jeśli mieszkasz w kraju wchodzącym w skład Unii Europejskiej.

 • eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada, jeśli mieszkasz w Kanadzie.

 • eBay (UK) Limited, 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, Wielka Brytania, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii.

 • eBay India Private Limited, 14th Floor, North Block, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063, Maharashtra, Indie, jeśli mieszkasz w Indiach.

 • eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Berno, Szwajcaria, jeśli mieszkasz w kraju innym, niż wymienione wyżej.

Spółka, z którą zawierasz umowę, jest administratorem Twoich danych osobowych i odpowiada za zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności oraz stosownym prawem krajowym. Administrator danych może przekazywać dane innym podmiotom z grupy eBay Inc. zgodnie z zasadami opisanymi w tym Oświadczeniu o prywatności. Możemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe na naszych serwerach w Stanach Zjednoczonych oraz w każdej z pozostałych lokalizacji, w których znajdują się centra danych eBay.

Dane osobowe

„Dane osobowe” obejmują dane, które mogą być powiązane z określoną osobą i mogą zostać wykorzystane do identyfikacji określonej osoby na ich podstawie lub w połączeniu z innymi informacjami, do których spółka eBay Inc. ma lub może mieć dostęp. Za dane osobowe nie uważamy informacji, które poddane zostały anonimizacji lub zostały zagregowane, wskutek czego niezależnie od połączenia ich z innymi informacjami, nie umożliwiają identyfikacji osoby fizycznej.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Możemy w dowolnym czasie wprowadzać zmiany w Oświadczeniu o prywatności, publikując je w tym serwisie. Wszelkie wprowadzone zmiany wchodzą w życie automatycznie, po upływie 30 dni od ich opublikowania. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tym Oświadczeniu o prywatności, otrzymasz powiadomienie na stronie Mój eBay > Wiadomości lub pocztą e-mail.

Globalne standardy ochrony prywatności

 

Spółka eBay Inc. opracowała globalne standardy ochrony prywatności, nazywane Wiążącymi regułami korporacyjnymi (ang. Binding Corporate Rules, BCR), obowiązujące we wszystkich podmiotach eBay Inc. Reguły te stanowią dowód naszego zaangażowania w zapewnienie ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników, bez względu na miejsce zbierania, przetwarzania i przechowywania takich danych osobowych w ramach grupy eBay Inc. Nasze Wiążące reguły korporacyjne zostały zaakceptowane przez wiele organów regulacyjnych Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kwestie związane z ochroną prywatności. Oznacza to, że w całej grupie eBay Inc. Twoje dane osobowe są objęte standardami ochrony prywatności obowiązującymi w Unii Europejskiej. Więcej informacji o naszych Wiążących regułach korporacyjnych i globalnych standardach ochrony prywatności znajdziesz w Centrum Prywatności eBay.

Zbieranie danych

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe pozyskane od Ciebie i z urządzeń (w tym mobilnych), których używasz podczas korzystania z naszych Usług, zakładania u nas konta, przekazywania nam danych w formularzach internetowych, uaktualniania lub dodawania danych na swoim koncie, uczestniczenia w dyskusjach społeczności, korzystania z czatu, korzystania z systemu rozstrzygania sporów lub w toku prowadzenia z nami korespondencji w związku z naszymi Usługami.

Zbierane przez nas dane osobowe obejmują:

Dane osobowe, które podajesz, gdy korzystasz z naszych Usług lub zakładasz u nas konto

 • Dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonu lub adresy e-mail, które podajesz podczas zakładania u nas konta;

 • Informacje związane z licytowaniem, kupowaniem i sprzedawaniem, które podajesz nam podczas transakcji, lub inne dane dotyczące transakcji, które generujesz lub które są powiązane z Twoim kontem w wyniku zawieranych przez Ciebie transakcji;

 • Inne dane, które generujesz lub które są powiązane z Twoim kontem (np. dotyczące dodawania przedmiotów do koszyka, dodawania przedmiotów do listy obserwowanych, tworzenia kolekcji, a także zapamiętywania kolekcji i sprzedawców);

 • Informacje finansowe (takie jak numery kart kredytowych lub kont bankowych) powiązane z transakcjami;

 • Adres pocztowy, dane rozliczeniowe i inne dane wykorzystywane do zakupu lub wysłania przedmiotu, a także informacje, czy usługa wysyłkowa jest świadczona w ramach jednego z naszych programów, informacje wymagane do odpraw celnych (takie jak NIP lub inne numery identyfikacji) oraz odpowiednie informacje dotyczące wysyłki (takie jak numery w systemach monitorowania i aktualizacje związane z monitorowaniem przesyłek);

 • W niektórych przypadkach, kiedy korzystasz z naszych Usług, możesz podawać informacje o swoim wieku, płci, zainteresowaniach i ulubionych;

 • Możesz także podawać nam inne informacje w formularzach online, podczas aktualizowania lub dodawania informacji na swoim koncie, w dyskusjach społeczności, na czatach, podczas rozwiązywania sporów lub w ramach jakiejkolwiek innej korespondencji z nami dotyczącej naszych Usług;

 • Informacje dodatkowe, które na mocy stosownego prawa krajowego musimy zbierać i przetwarzać w celu zidentyfikowania użytkownika lub weryfikacji zebranych przez nas informacji.

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie, gdy korzystasz z naszych Usług lub zakładasz u nas konto

 • Zbieramy także informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług oraz jakie są Twoje preferencje reklamowe i w zakresie komunikacji z nami. Informacje te pozyskujemy z urządzeń (w tym mobilnych), których używasz do korzystania z naszych Usług, zakładania u nas konta, wpisywania informacji w formularzu internetowym, aktualizowania lub dodawania informacji na koncie, uczestniczenia w dyskusjach społeczności, korzystania z czatów lub systemu rozwiązywania sporów lub kiedy w jakikolwiek inny sposób korespondujesz z nami w sprawie naszych Usług. Informacje te obejmują: numer ID urządzenia lub niepowtarzalny identyfikator urządzenia, typ urządzenia, numer ID na potrzeby reklamowe, niepowtarzalny token urządzenia;

 • Dane geolokalizacyjne, w tym informacje o lokalizacji przesyłane z Twojego urządzenia mobilnego. Pamiętaj, że większość urządzeń mobilnych umożliwia kontrolowanie lub wyłączenie w menu ustawień funkcji korzystania z usług lokalizacyjnych przez daną aplikację;

 • Informacje o komputerze i połączeniu, np. statystyki odsłon stron, ruch w serwisach w obu kierunkach, odsyłające adresy URL, dane reklam, Twój adres IP, historia przeglądania oraz informacje z logów sieciowych;

Dane osobowe, które zbieramy przy użyciu plików cookie, plików web beacon i podobnych technologii

Używamy plików cookie, plików web beacon (sygnałów nawigacyjnych sieci web), niepowtarzalnych identyfikatorów i podobnych technologii do zbierania informacji o wyświetlanych przez Ciebie stronach, klikanych łączach i innych działaniach, które podejmujesz w ramach naszych Usług, reklam lub komunikacji pocztą e-mail. Więcej informacji o stosowaniu tych technologii i sposobach ich kontrolowania znajdziesz na stronie Pliki cookie i web beacon a poufność Twoich danych.

Dane osobowe z innych źródeł

 • Możemy uzupełniać zbierane dane informacjami uzyskanymi od firm zewnętrznych oraz dodawać je do danych o Twoim koncie. Możemy na przykład zbierać i wykorzystywać dostępne publicznie dane demograficzne, dodatkowe dane kontaktowe, informacje o zdolności kredytowej oraz informacje z biur kredytowych, w zakresie dozwolonym przez przepisy stosownego prawa krajowego.

 • Możemy zezwolić Ci na udostępnianie informacji w serwisach społecznościowych oraz korzystanie z serwisów społecznościowych do utworzenia konta lub połączenia go z odpowiednim serwisem społecznościowym. Te serwisy społecznościowe mogą przyznawać nam automatyczny dostęp do przechowywanych przez nie informacji o Tobie (np. o treściach, które wyświetlasz, lubisz, a także o oglądanych lub klikanych przez Ciebie reklamach itp.). Jeśli udostępnisz nam jakąkolwiek stronę z materiałami wideo, oznacza to, że zgadzasz się na udostępnianie przez nas informacji o oglądanych przez Ciebie filmach serwisom społecznościowym lub uzyskiwanie przez nas takich informacji z takich serwisów przez co najmniej dwa lata lub do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody. Zakres udostępnianych nam danych osobowych możesz określić w ustawieniach prywatności odpowiednich mediów społecznościowych, a uprawnienia, które nam przyznasz, pozwalając nam na dostęp do swoich danych osobowych, są przechowywane w odpowiednich serwisach społecznościowych. Jeśli powiążesz konto zarządzane przez serwis społecznościowy z kontem eBay i dasz nam dostęp do tych danych, oznacza to, że wyrażasz zgodę, żebyśmy zbierali, wykorzystywali i przechowywali dane przekazywane przez serwisy społecznościowe zgodnie z warunkami niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 • Jeśli chcesz nam przekazać dane osobowe dotyczące innych osób, możesz to zrobić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody danej osoby. Musisz poinformować taką osobę, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy dane osobowe w świetle zapisów naszego Oświadczenia o prywatności.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Dane osobowe, które gromadzimy, są przez nas wykorzystywane do: świadczenia i udoskonalania naszych Usług, zapewniania spersonalizowanych treści w serwisach (w szczególności poprzez proponowanie usług i przedmiotów zgodnych z Twoimi preferencjami), kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z kontem i naszymi Usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych dla Ciebie treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać i przechowywać w następujących celach:

Świadczenie, udoskonalanie i personalizowanie Usług

 • Zapewnienie dostępu do naszych Usług i umożliwienia korzystania z nich.

 • Oferowanie treści uwzględniających przedmioty i usługi zgodne z Twoimi preferencjami.

 • Monitorowanie Twojego koszyka, listy obserwowanych przedmiotów, kolekcji, a także zapamiętanych przez Ciebie kolekcji i sprzedawców.

 • Zapewnienie dostępu do Twojej historii zakupów, wyników, stawek, wiadomości wewnętrznych i innych funkcji.

 • Zapewnianie Ci ofert kredytowych i innych okazji w imieniu pozostałych podmiotów wchodzących w skład grupy eBay Inc. i ich partnerów z sektora usług finansowych (przy czym nie udostępniamy im żadnych informacji finansowych bez Twojej wyraźnej zgody).

 • Dostosowywanie, analizowanie i udoskonalanie naszych Usług.

 • Świadczenie innych usług zamówionych przez Ciebie zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbierania informacji.

 • Możemy wykorzystywać dane geolokalizacyjne w celu świadczenia usług odpowiednich dla określonej lokalizacji (takich jak reklamy, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści).

Kontaktowanie się z Tobą w sprawach dotyczących konta oraz zapewnienie obsługi klienta

 • Kontaktowanie się z Tobą w sprawach dotyczących Twojego konta, rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, pobierania opłat i innych należności, uzyskiwania Twoich opinii poprzez ankiety i kwestionariusze, a także we wszelkich innych sprawach w zakresie obsługi klienta.

 • Kontaktowanie się z Tobą, gdy będzie to konieczne do egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, stosownego prawa krajowego oraz warunków wszelkich innych umów zawartych między Tobą a eBay.

 • W wymienionych wyżej celach możemy kontaktować się z Tobą przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych, poczty tradycyjnej i telefonicznie. W przypadku kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia odpowiedniej efektywności możemy wykorzystywać automatycznie wybierane lub wstępnie nagrane połączenia i wiadomości tekstowe, jak opisano w Umowie z użytkownikiem. Może się to wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych.

Personalizowanie komunikacji reklamowej i marketingowej

 • Personalizowanie, analiza i udoskonalanie komunikacji reklamowej na podstawie Twoich preferencji.

 • Kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej, wiadomości tekstowych i/lub telefonicznie w celu: oferowania kuponów, zniżek i promocji specjalnych oraz udzielania informacji dotyczących naszych Usług lub usług podmiotów z naszej grupy kapitałowej. Podane przez Ciebie dane kontaktowe będą wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości tekstowych, o ile wcześniej wyrazisz zgodę na taką komunikację. Może się to wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych.

 • Dostarczanie ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadamiania.

Wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz zapobieganie im

 • Wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków oszustw, naruszeń bezpieczeństwa lub innych potencjalnie zakazanych lub niezgodnych z prawem działań oraz zapobieganie występowaniu takich przypadków.

 • Egzekwowanie postanowień Oświadczenia o prywatności, Umowy z użytkownikiem lub innych zasad.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne i właściwe w kontekście naszej działalności. Możemy też przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, udzielenia pomocy w dochodzeniach, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem oraz podejmowania innych działań dozwolonych lub wymaganych na mocy obowiązującego prawa krajowego. Kiedy upłynie okres niezbędnego przechowywania Twoich danych osobowych, zostaną one bezpiecznie zniszczone zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przechowywania i usuwania danych.

Możliwość wyboru

Możesz zdecydować, w jaki sposób mamy wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą, wysyłania materiałów marketingowych oraz prezentowania spersonalizowanych reklam, a także czy chcesz nie wylogowywać się ze swojego konta.

Ustawienia powiadamiania

W Ustawieniach powiadamiania na stronie Mój eBay możesz określić, w jaki sposób mamy komunikować się z Tobą w sprawie konta oraz działań związanych z kupowaniem i sprzedawaniem. Funkcja pozwala także określić ustawienia dotyczące komunikacji z innymi użytkownikami, a także preferencje otrzymywania biuletynów i ofert promocyjnych.

Marketing

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas materiałów marketingowych, możesz anulować subskrypcję, klikając łącze w otrzymanej wiadomości e-mail, zmienić Ustawienia powiadamiania na stronie Mój eBay lub powiadomić nas o swoich preferencjach w ramach bezpośredniej wiadomości od nas. Pamiętaj, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Reklamy

Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w naszych programach personalizacji reklam, możesz zrezygnować z udziału w nich, wykonując odpowiednie instrukcje podane w reklamie lub bezpośrednio na stronie Program AdChoice. Rezygnacja spowoduje zablokowanie wyświetlania spersonalizowanych reklam, lecz nie zablokuje zbierania informacji do wybranych celów, takich jak celów związanych z używaniem, badaniem, analizowaniem i działaniem wewnętrznych usług online. Ponadto bez Twojej wyraźnej zgody nie zezwalamy osobom trzecim na śledzenie ani zbieranie Twoich danych osobowych podawanych w naszych serwisach do ich własnych celów reklamowych.

Funkcja Zapamiętaj mnie

Gdy zalogujesz się do swojego konta w naszych Usługach, możemy zapewnić Ci opcję niewylogowywania przez określony czas. Jeżeli korzystasz z publicznego lub współużytkowanego komputera, nie zalecamy korzystania z tej funkcji. Podczas tego okresu Ty lub inny użytkownik komputera/przeglądarki będziecie mieli dostęp do większości funkcji konta i określonych działań bez konieczności ich dodatkowej autoryzacji. Działania, które możesz podjąć bez dodatkowego zalogowania się, mogą obejmować:

 • Licytowanie, zakupy i składanie ofert na przedmioty

 • Realizowanie transakcji i dodawanie przedmiotów do koszyka

 • Zakupy z użyciem płatności PayPal w opcji szybszej realizacji transakcji (jeżeli jest dostępna dla konta)

 • Wyświetlanie nagłówka działań

 • Wyświetlanie strony Mój eBay

 • Wyświetlanie i edytowanie listy obserwowanych przedmiotów

 • Wyświetlanie szczegółów zamówienia

 • Wystawianie opinii

 • Wyświetlanie strony profilu

 • Wysyłanie wiadomości do innych użytkowników

 • Prowadzenie działań posprzedażowych, takich jak wystawianie opinii, anulowanie zamówień, prośby o zwrot i zgłaszanie roszczeń

W przypadku podjęcia próby zmiany hasła, nazwy użytkownika, aktualizacji innych danych konta lub działań niewymienionych na liście powyżej, system wyświetli prośbę o podanie hasła.

Aby zakończyć sesję, po prostu wyloguj się i/lub wyczyść pliki cookie. Jeżeli masz ustawione w przeglądarce odpowiednie opcje zabezpieczeń, do wylogowania się wystarczy zamknięcie przeglądarki. Jeżeli korzystasz z publicznego lub współużytkowanego komputera, w celu ochrony konta i danych osobowych zalecamy wylogowanie się lub wyczyszczenie plików cookie po zakończeniu korzystania z naszych Usług.

Cofnięcie zgody

Jeśli cofniesz zgodę na wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych do celów wyszczególnionych w tym Oświadczeniu o prywatności, możesz nie mieć dostępu do wszystkich naszych Usług, a eBay może nie być w stanie świadczyć wszystkich Usług oraz zapewnić obsługi klienta na poziomie należnym naszym użytkownikom i opisanym w tym Oświadczeniu o prywatności oraz Umowie z użytkownikiem.

Dostęp do informacji

Podejmujemy działania, aby zagwarantować, że gromadzone przez nas Twoje dane osobowe są precyzyjne i aktualne. Dokładamy też starań, aby zapewnić Tobie dostęp do tych danych osobowych i możliwość ich poprawiania. Możesz zatem skorzystać z następujących opcji:

 • Możesz wyświetlać, sprawdzać i zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub są niedokładne, popraw je niezwłocznie.

 • Po opublikowaniu publicznego postu możesz nie móc go zmienić ani usunąć. Na Twój wniosek zamkniemy Twoje konto i usuniemy Twoje dane osobowe tak szybko, jak będzie to możliwe, na podstawie działań na Twoim koncie i zgodnie z przepisami stosownego prawa krajowego.

 • Będziemy honorować wszelkie Twoje ustawowe prawa w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania lub usuwania. Aby złożyć wniosek o dostęp i sprawdzić wysokość ewentualnych opłat (o ile są dozwolone na mocy przepisów stosownego prawa krajowego), skontaktuj się z nami zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w części Kontakt z nami. Jeżeli masz ustawowe prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia danych osobowych, w przypadkach dozwolonych na mocy stosownego prawa krajowego możemy nie udzielić dostępu do tych danych osobowych lub nie zezwolić na ich edycję lub usunięcie, ale w takim przypadku powiadomimy Cię o przyczynach takiej odmowy.

Ujawnianie danych

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy kapitałowej eBay Inc. lub osobom trzecim. Ujawnienie danych może być wymagane w celu zapewnienia Ci dostępu do naszych Usług, spełnienia nałożonych na nas wymagań prawnych, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, ulepszania działań marketingowych i reklamowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań związanych z naszymi Usługami oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków. Ujawniane dane osobowe ograniczamy do minimum niezbędnego do osiągnięcia określonego celu. Jak określono powyżej, bez Twojej wyraźnej zgody nie ujawniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych.

Twoje dane osobowe możemy ujawniać określonym poniżej podmiotom do wskazanych poniżej celów:

Podmioty z grupy eBay Inc., które mogą korzystać z nich do celów:

 • dostarczanie połączonych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta);

 • pomoc w wykrywaniu przypadków potencjalnych oszustw i innych niezgodnych z prawem działań oraz w zapobieganiu takim przypadkom, reagowanie na naruszenia postanowień Umowy z użytkownikiem i naruszenia bezpieczeństwa danych;

 • prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych;

 • pomoc w podejmowaniu decyzji odnośnie do produktów, serwisów, aplikacji, usług, narzędzi i komunikacji marketingowej tych podmiotów. Podmioty z grupy eBay Inc. będą wykorzystywały Twoje dane osobowe do przysyłania Ci korespondencji marketingowej, tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Dostawcy usług i partnerskie instytucje finansowe

 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług, przetwarzaniu płatności, dostarczaniu spersonalizowanych treści reklamowych, wykrywaniu, analizowaniu i ograniczaniu działań potencjalnie niezgodnych z prawem, naruszeń Umowy z użytkownikiem, naruszeń bezpieczeństwa, oszustw oraz w zapobieganiu występowania tych przypadków, a także w ściąganiu należności, prowadzeniu programów lojalnościowych, obsłudze kart kredytowych pod wspólną marką i innych działaniach biznesowych;

 • Zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe, które mogą oferować Ci produkty finansowe, mogą używać takich danych w celu zapewnienia wspólnych treści i usług (jak rejestracja, obsługa transakcji i obsługa klienta). Takie zewnętrzne partnerskie instytucje finansowe będą wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci materiałów marketingowych tylko pod warunkiem, że zdecydujesz się na korzystanie z ich usług.

Organy wymiaru sprawiedliwości, postępowania sądowe oraz inne cele dozwolone przez prawo

 • w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, egzekwowania postanowień Umowy z użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń praw innych osób w aukcjach lub innych treściach, a także w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa.

 • organom ścigania lub innym agencjom rządowym lub upoważnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem działania niezgodnego z prawem, a także w związku z jakimikolwiek działaniami, które mogłyby narazić eBay, Ciebie lub innego użytkownika naszych usług na odpowiedzialność prawną. Ujawnimy wyłącznie informacje odpowiednie w kontekście dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, miejscowość, stan, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historię nazwy użytkownika, adres IP, skargi związane z oszustwami oraz historię licytowania i aukcji;

 • uczestnikom globalnego programu eBay VeRO na podstawie umowy o zachowaniu poufności w zakresie, jaki według naszego uznania będzie konieczny lub odpowiedni w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem. W takich przypadkach uczestnikom programu eBay VeRO ujawnimy imię i nazwisko sprzedawcy, adres fizyczny, miejscowość, stan, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail i nazwę przedsiębiorstwa;

 • biurom i instytucjom kredytowym zgodnie ze stosownym prawem krajowym (np. informacje o opóźnieniu lub brakującej płatności lub innych zdarzeniach na koncie, które mogą być uwzględnione w Twoich danych kredytowych);

 • osobom trzecim uczestniczącym w postępowaniu prawnym, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub zasadniczo podobny instrument prawny, albo w przypadku, kiedy eBay w dobrej wierze uzna, iż ujawnienie tych danych jest konieczne do zapobieżenia powstaniu szkód dla zdrowia fizycznego, strat finansowych lub do zgłoszenia podejrzenia nielegalnej działalności.

Inni użytkownicy eBay zgodnie z Twoimi preferencjami lub wykorzystaniem naszych Usług

Kiedy zawierasz transakcje z innym użytkownikiem, może on poprosić o informacje niezbędne do zrealizowania transakcji, takie jak Twoje imię i nazwisko, identyfikator konta, dane kontaktowe, adres e-mail, adres wysyłkowy i rozliczeniowy oraz inne dane niezbędne do zapewnienia rzetelności i bezpieczeństwa transakcji, a eBay może udzielić takich informacji. W przypadku wstrzymania, niepowodzenia lub unieważnienia transakcji możemy także podać innemu użytkownikowi szczegóły nieudanej transakcji. Użytkownik, który otrzyma informacje o Tobie, nie może ich użyć do celów niezwiązanych z transakcją, jak np. skontaktowanie się z Tobą w celach marketingowych, chyba że uzyska Twoją wyraźną zgodę. Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wysyłania im niechcianych treści lub gróźb stanowi naruszenie Umowy z użytkownikiem.

Ujawnianie danych spółce PayPal Inc. i podmiotom z grupy PayPal

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe spółce PayPal Inc. i podmiotom z grupy PayPal do następujących celów:

 • wykrywanie, badanie i ograniczanie przypadków działań potencjalnie niezgodnych z prawem, oszustw i naruszeń bezpieczeństwa oraz zapobieganie występowaniu takich przypadków, a także ocena ryzyka i zarządzanie nim, w tym ostrzeganie Cię o wykryciu nielegalnych działań na Twoich kontach eBay lub PayPal;

 • zapewnienie obsługi klienta, w tym pomoc w zakresie konta i rozstrzygania sporów (np. o rozliczenia lub transakcje);

 • zapewnienie obsługi kart płatniczych, gdy płacisz za nasze Usługi kartą i korzystamy z usług PayPal w zakresie przetwarzania płatności;

 • obsługa wysyłki i związanych z nią usług w przypadku zakupów realizowanych przy użyciu systemu PayPal.

Zmiana własności

W przypadku fuzji lub przejęcia eBay przez inną spółkę możemy udostępnić takiemu podmiotowi informacje zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności. W takim przypadku nowo powstały podmiot będzie musiał spełnić warunki Oświadczenia o prywatności w zakresie dotyczącym Twoich danych osobowych. W przypadku zbierania, wykorzystywania, ujawniania lub przechowywania Twoich danych osobowych w celach innych niż opisane w Oświadczeniu o prywatności otrzymasz z wyprzedzeniem powiadomienie o przetwarzaniu tych danych do nowych celów.

Bezpieczeństwo

Chronimy Twoje dane osobowe za pomocą technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia i edycji tych danych lub nieuprawnionego dostępu do nich. Stosowane przez nas środki obejmują m.in. zapory sieciowe i szyfrowanie danych, fizyczne mechanizmy kontroli dostępu do centrów przetwarzania danych oraz systemy autoryzacji dostępu do informacji. Jeśli uważasz, ze doszło do naruszeń na Twoim koncie, skontaktuj się z nami, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej w części Kontakt z nami.

Ważne informacje

W tej części przedstawiono dodatkowe, istotne informacje dotyczące korzystania z naszych Usług. Poniżej podajemy kilka dodatkowych ważnych informacji o prywatności związanych z korzystaniem z naszych Usług:

Co się dzieje, gdy udostępniasz swoje dane osobowe w naszych serwisach lub aplikacjach?

Inni użytkownicy mają dostęp do informacji udostępnianych przez Ciebie na eBay. Inni użytkownicy mogą na przykład zobaczyć Twoje oferty, zakupy, przedmioty na sprzedaż, Twoje kolekcje, sprzedawców i kolekcje, które śledzisz (zapamiętujesz), witryny sklepów, opinie, oceny i związane z nimi komentarze. Inni użytkownicy mogą także wyświetlać informacje o profilu lub kolekcjach, które zdecydujesz się udostępnić.

Twoja nazwa użytkownika jest wyświetlana w serwisach eBay i jest dostępna publicznie. Jest ona powiązana ze wszystkimi Twoimi działaniami na eBay. Powiadomienia wysyłane do innych użytkowników dotyczące podejrzanych działań oraz naruszenia zasad w naszych serwisach zawierają informacje o nazwach użytkowników i określonych przedmiotach/aukcjach. Zatem jeżeli powiążesz swoje imię i nazwisko z nazwą użytkownika, osoby, którym ujawnisz swoją nazwę, będą mogły powiązać Twoje imię i nazwisko z Twoimi działaniami na eBay.

Ze względu na ochronę prywatności zezwalamy jedynie na ograniczony dostęp do danych kontaktowych, wysyłkowych i finansowych innych użytkowników, w zakresie koniecznym do zrealizowania transakcji i płatności. Jednakże użytkownicy zawierający transakcję mają nawzajem dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i inne dane kontaktowe oraz wysyłkowe.

Jak należy korzystać z informacji uzyskanych na eBay

Gdy zawierasz transakcję z innym użytkownikiem, możemy umożliwić Ci uzyskanie danych osobowych innego użytkownika (imię i nazwisko, identyfikator konta, dane kontaktowe, adres e-mail, adres wysyłkowy i rozliczeniowy) lub udostępnić takie informacje na potrzeby realizacji transakcji. Zachęcamy do informowania innych użytkowników o swoich praktykach w zakresie zachowania prywatności i szanowania prywatności innych osób. W każdym przypadku musisz zapewnić innym użytkownikom opcję usunięcia ich z Twojej bazy danych oraz możliwość sprawdzenia, jakimi informacjami o nich dysponujesz.

Dane osobowe, do których masz dostęp, możesz wykorzystywać wyłącznie do celów związanych z zawieraniem transakcji lub w związku z innymi usługami oferowanymi na eBay (np. escrow, wysyłka, skargi dotyczące oszustw, komunikacja między użytkownikami), a także do celów, na jakie wyraźnie zezwolił użytkownik, do którego odnoszą się te dane. Wykorzystanie danych osobowych innych użytkowników do innych celów jest niezgodne z naszą Umową z użytkownikiem.

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości e-mail

Nie tolerujemy niewłaściwego korzystania z naszych Usług. Nie możesz dodawać innych użytkowników do list mailingowych (elektronicznych i tradycyjnych), telefonować do nich, wysyłać im wiadomości tekstowych w celach komercyjnych, nawet jeżeli dany użytkownik kupił coś od Ciebie, chyba że ten użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie działania. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości e-mail i SMS jest niezgodne z Umową z użytkownikiem. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail związane z eBay, przekaż wiadomość na adres spam@ebay.com lub spoof@ebay.com.

Praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy tylko wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które eBay otrzymuje od Ciebie. Jeżeli ujawnisz swoje dane osobom trzecim lub skorzystasz z ich witryn, będą miały zastosowanie zasady i praktyki ochrony prywatności obowiązujące u tych osób trzecich.

Nie możemy zagwarantować prywatności ani bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Ciebie osobom trzecim, dlatego zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi zasadami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa partnera handlowego przed zawarciem z nim transakcji i udostępnieniem swoich informacji. Zasada ta dotyczy także osób trzecich, którym ujawniasz swoje dane osobowe, takich jak licytanci, kupujący i sprzedawcy w naszych serwisach.

Pytania i skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi związane z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności lub naszymi praktykami w zakresie postępowania z danymi, skontaktuj się pisemnie z naszym Globalnym biurem ds. prywatności pod adresem: eBay Inc., Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Więcej informacji o sposobie kontaktowania się z nami znajdziesz w Centrum Prywatności eBay.

Poniższe Zasady zachowania poufności będą obowiązywały użytkowników, którzy zarejestrują się w dniu 10 lipca 2008 lub później od chwili rejestracji. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się przed 10 lipca 2008, Zasady zachowania poufności zaczną obowiązywać ich od dnia 13 sierpnia 2008. Tutaj możesz znaleźć tekst starych Zasad zachowania poufności.

W niniejszych zasadach określono sposób wykorzystania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Podsumowanie zasad oraz więcej informacji dotyczących kwestii zachowania poufności znajdziesz w Dodatku do Zasad zachowania poufności.

Spis treści

 • Zakres

 • Administrator danych osobowych

 • Zbieranie danych

 • Marketing

 • Wykorzystanie danych

 • Ujawnianie informacji o użytkowniku

 • Informacje udostępniane przez użytkowników na eBay

 • Wykorzystanie informacji z serwisu eBay

 • Pliki cookie

 • Zakaz dotyczący spamu, oprogramowania szpiegującego i fałszywych wiadomości (spoofing)

 • Ochrona konta

 • Dostęp do danych osobowych, przeglądanie ich i modyfikowanie

 • Bezpieczeństwo

 • Osoby trzecie


Zakres

Zasady zachowania poufności określają sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkowników w związku ze świadczeniem usług na eBay. Zasady te mają zastosowanie do serwisu eBay.pl i jego treści oraz wszelkich innych, pokrewnych witryn, w których stopce można znaleźć niniejsze zasady. Zasady te zawierają dostępne przez łącza informacje stanowiące ich część. W niektórych serwisach z logo eBay oraz witrynach przez nas obsługiwanych mogą obowiązywać inne zasady zachowania poufności. Zasady obowiązujące dla naszej konkretnej domeny lub poddomeny są zawsze umieszczone w stopce witryny.

Procedury w zakresie zachowania poufności stosowane przez naszych partnerów, podmioty zależne i spółki joint venture są podobne do opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Uwzględniając wymogi właściwego prawa, staramy się zapewnić spójną politykę w tym zakresie dla całej, ogólnoświatowej społeczności eBay. Akceptując podczas rejestracji Umowę z Użytkownikiem i Zasady zachowania poufności, w sposób wyraźny zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie, korzystanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych w sposób opisany w tych Zasadach zachowania poufności. Niniejsze Zasady zachowania poufności obowiązują nowych użytkowników od chwili ich przyjęcia, a w innych przypadkach od dnia 13 sierpnia 2008.


Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe

Korzystając z usług firmy eBay, zgadzasz się, że:

 • Firma eBay Europe S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, jest administratorem Twoich danych osobowych, oraz że przekazuje je firmie eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Berno, Szwajcaria oraz eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA.

 • Firmy eBay Inc., eBay Europe S.à r.l., i eBay International AG przetwarzają Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług serwisu eBay zgodnie z Umową z Użytkownikiem oraz w ramach niniejszych Zasad zachowania poufności i zgodnie z nimi.


Zbieranie danych

Użytkownicy mogą przeglądać nasze serwisy bez konieczności informowania nas o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania nam swoich danych osobowych przestają być dla nas użytkownikami anonimowymi. Podając swoje dane osobowe, zgadzasz się na zbieranie i używanie ich przez nas w sposób opisany w tych Zasadach zachowania poufności.

Możemy zbieraći przechowywać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, datę urodzenia oraz (w zależności od usług) w pewnych przypadkach informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych lub kont bankowych;

 • informacje transakcyjne gromadzone w oparciu o działania wykonywane w naszych serwisach (licytowanie, kupowanie, sprzedawanie, informacje dotyczące przedmiotów a także treści tworzone przez użytkownika lub powiązane z jego kontem);

 • informacje dotyczące wysyłki, rozliczeń i inne, podawane podczas zakupu lub na potrzeby wysłania przedmiotu;

 • dyskusje w ramach społeczności, czaty, rozstrzygnięcia sporów, korespondencję przesyłaną za pośrednictwem naszych serwisów oraz wysyłaną do nas;

 • informacje dotyczące interakcji z naszymi serwisami, usługami, treścią i reklamami, w tym: informacje dotyczące komputera i połączenia, statystyki oglądalności stron, ruch do i z witryny, dane zawarte w ogłoszeniach, adres IP oraz standardowe informacje internetowe dotyczące logowania;

 • informacje dodatkowe, które zbieramy lub o podanie których zwracamy się do użytkownika w celu jego zidentyfikowania lub gdy uważamy, że narusza on zasady obowiązujące w serwisie; na przykład w celu weryfikacji adresu możemy zażądać przysłania dokumentu tożsamości lub rachunku/faktury (można zamaskować niepotrzebne sekcje), a także poprosić o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania online, które pomogą zweryfikować tożsamość użytkownika lub prawa własności do wystawionego przedmiotu;

 • informacje pochodzące od innych firm, na przykład dane demograficzne i dotyczące nawigacja;

 • inne dostarczone przez użytkownika informacje uzupełniające.


Marketing

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym firmom do celów marketingowych. Możemy połączyć podane przez użytkownika informacje z informacjami uzyskanymi od innych firm, a następnie wykorzystać je w celu ulepszenia i spersonalizowania naszych usług, treści i reklam. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas korespondencji o charakterze marketingowym ani uczestniczyć w programach dostosowywania reklam, ustaw swoje preferencje w Mój eBay lub wykonaj instrukcje podane w korespondencji lub reklamie. 


Wykorzystanie danych

Podstawowym celem zbierania przez nas danych osobowych jest zapewnienie możliwości bezpiecznego, sprawnego, wydajnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb korzystania z naszego serwisu. Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych w celu:

 • świadczenia usług i zapewnienia wymaganej obsługi klienta;

 • rozstrzygania sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów;

 • zapobiegania potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom oraz dbania o realizację postanowień Umowy z Użytkownikiem;

 • dostosowywania, pomiaru i ulepszania naszych usług, treści i reklam;

 • informowania o naszych usługach oraz usługach innych firm z grupy eBay, prowadzenia innych działań marketingowych, aktualizacji usług i ofertach promocyjnych w zależności od Twoich preferencji komunikacji;

 • sprawdzania dokładności podawanych informacji oraz ich weryfikacji przy udziale innych firm.


Ujawnianie informacji o użytkowniku

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeżeli wymaga tego prawo, w celu egzekwowania naszych zasad, w ramach odpowiedzi na skargi dotyczące naruszenia praw innych osób przez aukcje i inne treści, a także dla zapewnienia ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa.

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • Firmom należącym do grupy eBay Inc. — tj. PayPal lub Shopping.com — w celu zapewnienia wspólnej treści i usług (na przykład rejestracji, transakcji i obsługi klienta), wykrywania potencjalnie nielegalnych działań i zapobiegania im oraz pomagania w podejmowaniu decyzji dotyczących ich produktów, usług i komunikacji. Firmy te mogą korzystać z przekazanych informacji w celu wysyłania korespondencji o charakterze marketingowym tylko pod warunkiem, że użytkownik poprosił o takie usługi.

 • Firmom świadczącym usługi w ramach kontraktów, które pomagają nam w działalności biznesowej (na przykład dochodzeniu oszustw, rozliczeniach i windykacji należności, programach partnerskich i lojalnościowych oraz obsłudze kart kredytowych wydawanych pod wspólną marką).

 • Innym podmiotom, którym na wyraźną prośbę użytkownika wysyłamy informacje (lub o których zostaje on wyraźnie powiadomiony i wyrazi zgodę na korzystanie z określonej usługi).

 • Organom ścigania i innym organom państwowym — w odpowiedzi na uzasadnione żądania związane z prowadzonym dochodzeniem lub podejrzeniem działalności sprzecznej z prawem. W takich przypadkach ujawniamy informacje wymagane w śledztwie, takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, województwo, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historię nazwy użytkownika, adres IP, skargi dotyczące oszustw oraz historię licytacji i wystawiania aukcji.

 • Uczestnikom programu eBay VeRO w związku z dochodzeniem związanym z przypadkiem oszustwa, naruszenia prawa własności intelektualnej, piractwa bądź innych działań sprzecznych z prawem, w zakresie, jaki sami uznamy za nieodzowny lub właściwy, na podstawie umowy o zachowaniu poufności lub zgodnie z wymaganiami prawnymi. W takich okolicznościach możemy ujawnić imię i nazwisko, adres, miejscowość, województwo, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail i nazwę firmy.

 • Innym podmiotom gospodarczym, jeśli firma eBay zaplanuje fuzję z nimi lub sama zostanie przez nie przejęta. (W takiej sytuacji będziemy wymagać, aby nowy podmiot postępował zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych użytkowników. Jeśli dane osobowe użytkownika będą używane w sprzeczności z niniejszymi zasadami, otrzyma on wcześniej powiadomienie).

Nie ograniczając powyższego uprawnienia, pragnąc uszanować prywatność użytkowników, jak również chronić naszą społeczność przed niepożądanymi uczestnikami, nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkowników organom ścigania, innym organom państwowym ani innym firmom bez wezwania, nakazu sądowego lub podobnej co do istoty procedury prawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy w dobrej wierze będziemy uważać, że ujawnienie takich danych jest niezbędne w celu zapobieżenia grożącej szkodzie fizycznej lub stracie finansowej albo w celu zgłoszenia domniemanej nielegalnej działalności.


Informacje udostępniane przez użytkowników na eBay

Nazwa użytkownika jest wyświetlana w całym serwisie eBay (a co za tym idzie, dostępna dla ogółu) i jest powiązana z całą działalnością użytkownika na eBay. Inne osoby mogą oglądać oferty, zakupy, przedmioty oferowane na sprzedaż przez użytkownika, a także jego witryny sklepów, opinie, oceny i powiązane komentarze. Wysyłane do innych członków społeczności powiadomienia dotyczące podejrzanej działalności i przypadków naruszenia zasad w naszych serwisach zawierają odniesienia do nazw użytkowników i konkretnych przedmiotów. Z tego względu, gdy użytkownik powiąże swoje imię i nazwisko z nazwą użytkownika, to osoby, którym dane te zostaną ujawnione, będą w stanie zidentyfikować działania użytkownika na eBay i połączyć je z jego imieniem i nazwiskiem. W przypadku firmy dane kontaktowe firmy (takie jak nazwa i adres geograficzny) mogą być widoczne na stronie przedmiotu w zależności od preferencji określonych na stronie Mój eBay.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych serwisów z komputera publicznego lub znajdującego się w kawiarence internetowej, istnieje możliwość, że niektóre dotyczące go informacje będą dostępne dla innych osób korzystających z tego komputera po użytkowniku. Zaleca się, aby na komputerze publicznym wylogować się z serwisu eBay i usunąć pliki cookie.


Wykorzystanie informacji z serwisu eBay

eBay umożliwia udostępnianie danych osobowych i informacji finansowych w celu realizacji transakcji. Zachęcamy do ujawniania swoich zasad dotyczących zachowania poufności i poszanowania prywatności innych użytkowników. Nie możemy zagwarantować poufności ani bezpieczeństwa informacji użytkownika, dlatego zachęcamy do ocenienia stosowanych przez partnerów handlowych zasad zachowania poufności i zabezpieczeń przed przystąpieniem do transakcji i udostępnieniem swoich danych. Aby ułatwić ochronę prywatności, zapewniamy tylko ograniczony dostęp do informacji kontaktowych, finansowych i o wysyłce dotyczących innych użytkowników, mający na celu usprawnienie transakcji. Użytkownicy będący stronami transakcji mogą mieć dostęp do swoich imion i nazwisk, nazw użytkownika, adresów e-mail oraz innych informacji kontaktowych i dotyczących wysyłki. We wszystkich przypadkach użytkownicy muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, a także zapewnić innym użytkownikom możliwość usuwania ich danych ze swojej bazy danych oraz sprawdzenia, jakie informacje o nich są gromadzone.

Użytkownik zgadza się, że będzie korzystać z informacji o innych użytkownikach tylko w celach:

 • związanych z transakcjami na eBay, nie stanowiących niezamówionej informacji handlowej;

 • korzystania z usług oferowanych przez eBay (np. escrow, wysyłka i skargi dotyczące oszustw) lub

 • innych celach, jakie dany użytkownik wyraźnie wybierze. 


Pliki cookie

Na niektórych stronach używamy plików cookie (małych plików instalujących się na dysku twardym komputera) w celu analizy korzystania z serwisu; dostosowywania usług, treści i reklam; pomiaru skuteczności działań marketingowych; a także do promowania działań budujących zaufanie i bezpieczeństwo. Więcej informacji o plikach cookie

Kilka ważnych informacji o plikach cookie:

 • Pewne funkcje, które oferujemy, są dostępne wyłącznie dzięki użyciu plików cookie.

 • Plików cookie używamy do identyfikacji użytkowników i zachowania ich statusu zalogowania.

 • Większość plików cookie to „pliki jednej sesji”, automatycznie usuwane z twardego dysku po zakończeniu sesji.

 • Możesz odrzucić/wyłączyć pliki cookie, jeżeli umożliwia to przeglądarka, jednak może to utrudnić korzystanie z niektórych naszych serwisów lub usług.

 • Na niektórych stronach możesz napotkać pliki cookie pochodzące od innych firm, nad którymi nie mamy kontroli(na przykład przeglądając stronę utworzoną przez innego użytkownika serwisu, możesz na niej natrafić na plik cookie). 


Zakaz dotyczący spamu, oprogramowania szpiegującego i fałszywych wiadomości (spoofing)

Zarówno my jak i nasi użytkownicy nie tolerujemy spamu. Zalecamy ustawienie preferencji powiadamiania tak, aby otrzymywać wybrane informacje. Użytkownik nie jest uprawniony do dodawania innych użytkowników eBay, w tym użytkowników, którzy zakupili od danego użytkownika przedmiot, do jego list wysyłkowych (poczty elektronicznej lub tradycyjnej) bez ich wyraźnej zgody. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail dotyczące eBay, prześlij je na adres spoof@ebay.pl. Używanie naszych funkcji komunikacyjnych w celu wysyłania spamu lub innej treści, która naruszałaby naszą Umowę z użytkownikiem jest zabronione. Automatycznie skanujemy, a także możemy ręcznie filtrować wiadomości w celu sprawdzenia ich pod kątem spamu, wirusów, ataków typu phishing oraz innych złośliwych działań lub nielegalnej bądź zabronionej treści, ale nie przechowujemy na stałe wiadomości przesłanych na pośrednictwem tych narzędzi. Jeśli użytkownik wyśle wiadomość e-mail na adres, który nie został zarejestrowany w naszej społeczności, np. za pomocą funkcji powiadamiania znajomego lub za pomocą innego narzędzia, nie zapiszemy adresu trwale ani nie użyjemy go w celach marketingowych. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy tych adresów e-mail.


Ochrona konta

Kluczem do konta w serwisie jest hasło. W haśle eBay należy użyć unikatowych liczb, liter i znaków specjalnych. Hasła nie wolno nikomu udostępniać. Użytkownik, który udostępni swoje hasło lub dane osobowe innym osobom, jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonane z jego konta. Jeśli użytkownik straci kontrolę na swoim hasłem, może w dużej mierze stracić kontrolę nad danymi osobowymi i stać się stroną prawnie wiążących działań realizowanych w jego imieniu. Z tego względu, jeśli z jakiegokolwiek powodu hasło użytkownika zostało ujawnione, natychmiast powiadom nas o tym eBay i zmień hasło. 


Dostęp do danych osobowych, przeglądanie ich i modyfikowanie

Większość informacji zapisanych na stronie Mój eBay można w dowolnym czasie przeglądać i modyfikować. Żądania dostępu do pozostałych informacji kieruj do Obsługi Klienta. W zasadzie nie modyfikujemy ręcznie danych osobowych użytkowników, ponieważ tożsamość jest bardzo trudno zweryfikować na odległość. Jeśli dane te ulegną zmianie lub będą nieprawidłowe, należy niezwłocznie samemu je zaktualizować. Po utworzeniu publicznego wpisu jego zmiana lub usunięcie może nie być już możliwe. Na wniosek zgłoszony do działu Obsługi klienta usuniemy konto użytkownika i jego dane osobowe tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę aktywność użytkownika w ramach tego konta i zgodnie z obowiązującym prawem. Zachowujemy dane osobowe z usuniętych kont w celu zapewnienia zgodności z przepisami, zapobiegania oszustwom, windykacji należności, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, realizacji postanowień Umowy z Użytkownikiem serwisu eBay oraz podejmowania innych działań dozwolonych przez prawo.


Bezpieczeństwo

Informacje użytkownika są zapisane na naszych serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Traktujemy dane jako dobro, które należy chronić, i korzystamy z wielu narzędzi (szyfrowania, haseł, ochrony fizycznej itp.) w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Jednak, jak wiadomo, nieupoważnione podmioty mogą nielegalnie przechwytywać transmisje danych i korespondencję prywatną lub uzyskiwać do nich dostęp, a inni użytkownicy mogą nadużywać lub niewłaściwie używać informacji osobistych uzyskanych w serwisie. Z tego względu, mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność, nie zobowiązujemy się (i nie można tego oczekiwać), że dane osobowe użytkownika lub jego prywatna korespondencja zawsze pozostaną poufne.


Osoby trzecie

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w tych Zasadach zachowania poufności, dokument ten dotyczy wyłącznie przetwarzania i ujawniania danych uzyskanych przez nas od użytkownika serwisu. Jeśli użytkownik ujawni swoje informacje innym osobom, w tym licytantom, kupującym lub sprzedającym na naszych serwisach lub innych witrynach w Internecie, do takich ujawnionych informacji mogą mieć zastosowanie inne przepisy. Firma eBay nie ma kontroli nad zasadami zachowania poufności stosowanymi przez inne firmy, a podane informacje podlegają takim zasadom tam, gdzie ma to zastosowanie. Zachęcamy do zadawania pytań przed ujawnieniem innym osobom swoich osobistych informacji.


Informacje ogólne

Niniejsze Zasady zachowania prywatności podlegają prawu właściwemu dla Luksemburga. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania niniejszych Zasad zachowania poufności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowych warunków w tym serwisie. Wszelkie poprawione warunki obowiązują automatycznie po upływie 30 dni od ich pierwszego opublikowania. Ponadto powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem Forum komunikatów lub pocztą elektroniczną, pod adresem podanym na stronie Mój eBay. Jeśli nasze strony pomocy nie zawierają odpowiedzi na Twoje pytania w związku z Zasadami zachowania poufności, napisz do Administratora danych osobowych w ramach Unii Europejskiej na adres: eBay Europe S.à r.l. – Privacy Policy Requests, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg lub użyj formularza Kontakt z nami.

Akceptując niniejsze Zasady zachowania poufności i Umowę z Użytkownikiem, wyrażasz zgodę na to, że:

 • eBay Europe S.à r.l., 15 rue Notre Dame, L-2240 Luxemburg, oraz eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, CH-3005 Berno, mogą przekazać eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA, Twoje dane osobowe.

 • eBay Inc., eBay Europe S.à r.l. oraz eBay International AG (dalej zwane „firmą eBay” lub „my”) mogą przetwarzać Twoje dane osobowe przechowywane przez eBay Inc. dla celów świadczenia usług zgodnie z Umową z Użytkownikiem.

 • Inne spółki eBay, takie jak operatorzy innych serwisów (np. eBay.com, PayPal), mogą przetwarzać Twoje dane osobowe przechowywane przez eBay Inc. dla celów świadczenia usług zgodnie z Umową z Użytkownikiem oraz usług finansowych świadczonych przez system PayPal.

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na naszych komputerach w Stanach Zjednoczonych. Przepisy prawne dotyczące przechowywania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych mogą okazać się mniej lub bardziej rygorystyczne niż właściwe przepisy polskie, jednak firma eBay będzie zawsze przechowywać i przesyłać Twoje dane w sposób bezpieczny i poufny. Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie lub wykorzystywanie Twoich danych w powyższy sposób, nie rejestruj się. Akceptacja Zasad zachowania poufności i Umowy z Użytkownikiem stanowi pisemną zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, w rozumieniu art. 47 ust. 3 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi