Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zasady dotyczące komunikacji między użytkownikami

Użytkownicy eBay mogą wymieniać ze sobą wiadomości poprzez nasz system. Nie zezwalamy na korzystanie z tej funkcji w celu wysyłania spamu, zachęcania do transakcji poza eBay, przesyłania gróźb, używania wulgaryzmów lub nawoływania do nietolerancji. Ponadto nie zezwalamy na wysyłanie łączy lub adresów e-mail, które bezpośrednio nie pomagają w zawarciu transakcji na eBay.

W przypadku naruszenia tych zasad możemy zablokować możliwość wysyłania wiadomości, ograniczyć funkcjonalność konta lub je zawiesić.

Nie kontrolujemy komunikacji, chyba że ma ona miejsce za pośrednictwem eBay. Wpisy na naszych forach dyskusyjnych podlegają zasadom korzystania z forów.

Wytyczne

Nie zezwalamy użytkownikom na wysyłanie innym użytkownikom spamu (e-mail lub jego część, który jest niezamówiony - odbiorca o niego nie prosił - i ma charakter handlowy - dotyczy kupna, sprzedaży albo wymiany towarów lub usług).
Przykłady spamu:
 • Niezamówione e-maile z ofertami do potencjalnych kupujących

 • E-maile wysłane do osób znajdujących się na listach wysyłkowych bez uzyskania ich wcześniejszej zgody

 • Zaproszenia do wpisania się na listę wysyłkową niezwiązaną z transakcją

 • Niezamówione oferty transakcji kupna lub sprzedaży poza eBay

 • E-maile wysłane poprzez stronę Wiadomości z niezamówionymi ofertami handlowymi

Niedozwolone

Jeżeli otrzymasz spam od innego użytkownika eBay, zgłoś to na adres spoof@ebay.com.
Jeśli otrzymasz ostrzeżenie o naruszeniu naszych zasad dotyczących spamu, ale uważasz, że zostało ono wysłane przez pomyłkę, lub jeśli Twoje konto zostało zawieszone z powodu naruszenia zasad dotyczących spamu i chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
Nie zezwalamy na grożenie innym osobom przemocą fizyczną w jakikolwiek sposób, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail lub naszych forów, Centrum odpowiedzi i innych kanałów społecznościowych).
Jeśli otrzymasz groźbę, zgłoś ją nam i na policję. Rozważ skontaktowanie się z operatorem telefonicznym (jeśli grożono Ci przez telefon) lub dostawcą internetowym (jeśli grożono Ci w e-mailu). Jeśli na podstawie przekazanej korespondencji potwierdzimy wystąpienie poważnej groźby przemocy fizycznej, konto sprawcy zostanie zawieszone.
Zabraniamy używania wulgaryzmów i nawoływania do nietolerancji. Jeśli otrzymasz poprzez eBay wiadomość zawierającą takie treści, zgłoś nam to.

Ikona Można usunąć

Można usunąć

Tego typu komentarze mogą zostać usunięte:

 • Opinie, które pozwalają zidentyfikować innego użytkownika, w tym jego adres, nr telefonu, adres e-mail lub prawdziwe imię i nazwisko. Możemy także usunąć opinie pozwalające zidentyfikować innego użytkownika, w tym nr przesyłki.

 • Opinie niezwiązane z transakcją, w tym komentarze, odpowiedzi i uzupełnienia dotyczące innych transakcji.

 • Opinie z komentarzami o charakterze politycznym, religijnym lub społecznym lub innym, a niezwiązane z transakcją.

 • Opinie zawierające język bluźnierczy, wulgarny, obsceniczny lub rasistowski oraz komentarze zawierające materiały tylko dla dorosłych lub groźby karalne.

 • Negatywne komentarze od sprzedawców, które przeczą ocenom pozytywnym. Takie komentarze od kupujących nie są usuwane.

 • Opinie z łączami lub treściami zachęcającymi do zakupów poza eBay.

 • Opinie nawiązujące do dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania, eBay lub PayPal.

Ikona Nie można usunąć

Nie można usunąć

Tego typu komentarze nie są usuwane:

 • Komentarze z oskarżeniami m.in. słowami „oszustwo”, „kłamca”, „oszust”, „kanciarz” lub „naciągacz”. Takie komentarze są niepożądane, ale nie są usuwane, chyba że zawierają również niedozwolone treści.

 • Komentarze do opinii z adresami URL lub łączami do serwisów eBay, PayPal lub Half.com. 

 • Zgodnie z Oświadczeniem o prywatności, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy Twoich danych dla celów marketingowych.

 • Twój adres e-mail i inne dane kontaktowe mogą zostać ujawnione użytkownikowi, który zrealizował z Tobą udaną transakcję.

 • Badamy każde zgłoszone nadużycie systemu komunikacji.

Chcemy, aby komunikacja między użytkownikami była jak najbardziej otwarta. Dbamy o to, aby nasi użytkownicy czuli się bezpiecznie i nie otrzymywali niechcianych wiadomości.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi