Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Opłaty za ogłoszenia

Gdy wystawiasz ogłoszenia w poniższych kategoriach, naliczamy opłaty za wystawienie i opcje dodatkowe.

Opłaty są pobierane za ogłoszenia dotyczące pojedynczych przedmiotów i zawierają obowiązującą stawkę VAT.

Kategoria Opłata za wystawienie

Motoryzacja: Pojazdy > Samochody osobowe

2,14 zł

Motoryzacja: Pojazdy > Motocykle

2,14 zł

Motoryzacja: Pojazdy > Przyczepy samochodowe

2,14 zł

Opłaty są pobierane za ogłoszenia dotyczące pojedynczych przedmiotów i podajemy je z wyłączeniem obowiązującej stawki VAT. Sprawdź, jak stawka Cię dotyczy

Kategoria Opłata za wystawienie

Motoryzacja: Pojazdy > Samochody osobowe

1,74 zł

Motoryzacja: Pojazdy > Motocykle

1,74 zł

Motoryzacja: Pojazdy > Przyczepy samochodowe

1,74 zł

Opcja Opłata

Zdjęcia

Bezpłatnie

Kup teraz

Bezpłatnie

Nazwa pomocnicza

Bezpłatnie

Projektant aukcji

Bezpłatnie

Wystawienie w 2 kategoriach

Opcja niedostępna dla ogłoszeń

Ważne informacje Uwagi

  • Opłaty za wystawienie i opcje dodatkowe są naliczane przy wystawianiu ofert sprzedaży i nie podlegają zwrotowi.

  • Jeśli Twoje konto sprzedawcy zostanie zawieszone z jakiegokolwiek powodu, każda naliczona na nim kwota do zapłaty stanie się natychmiast należna i wymagalna. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego obciążenia Cię, za pomocą używanej przez Ciebie metody rozliczeń, wszelkimi kwotami, które nie były przez Ciebie wcześniej kwestionowane.

  • W przypadku kont, na których saldo opłat wynosi min. 5,00 zł, wymagamy pełnego regulowania comiesięcznych płatności.

  • Regulując opłaty, płacisz za prawo do sprzedaży na eBay. Nie nabywasz wyłącznych praw do stron w serwisie eBay. Możemy, wedle własnego uznania oraz bez zgody użytkownika i bez zapłaty, umieścić reklamy stron trzecich na dowolnej stronie serwisu.

  • W przypadku nieregulowania opłat za sprzedaż możemy zawiesić Twoje konto. Jeśli nie uregulujesz zaległych opłat po otrzymaniu naszych przypomnień i ostrzeżeń, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych Twojego konta firmie windykacyjnej w celu windykacji zaległych opłat. Pamiętaj, że firma windykacyjna pobierze od Ciebie proporcjonalną i uzasadnioną opłatę za windykację zaległych opłat, której wysokość będzie zależeć od należnej kwoty i która będzie płatna dodatkowo wraz z zaległymi opłatami.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi