Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Warunki sprzedaży

Co to są warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży to informacje o płatności, wysyłce i zwrotach, które podajesz kupującym w aukcjach: 

Warunki płatności

Warunki wysyłki

Warunki zwrotów

Warunki
płatności

Warunki
wysyłki

Warunki
zwrotów

 • Jak można Ci płacić

 • Czas na wysyłkę przedmiotu

 • Usługi i koszty wysyłki

 • Jak szybko kupujący może anulować zakup

 • Kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej

Dlaczego warto z nich korzystać?

Możesz utworzyć wiele warunków płatności, wysyłki i zwrotów oraz przypisać je do różnych aukcji.

Możesz edytować i aktualizować wszystkie aukcje jednocześnie.

Możesz zbiorczo przypisywać warunki do aukcji.

Porady , jak efektywnie korzystać z warunków sprzedaży

Jak aktywować warunki sprzedaży i jak z nich zrezygnować

 • Jeśli funkcja warunków sprzedaży będzie dla Ciebie dostępna, możesz ją aktywować na stronie Mój eBay > Sprzedawanie.

 • Aby wyłączyć tę funkcję, kliknij Zrezygnuj w prawym górnym rogu strony Mój eBay > Konto > Zarządzaj warunkami sprzedaży.

 • Wyłączenie tej funkcji nie wpłynie na informacje o płatnościach, wysyłce i zwrotach w Twoich aktywnych i zaplanowanych aukcjach.

Jak zacząć korzystać z warunków sprzedaży

 • Warunki sprzedaży utworzymy za Ciebie, aby pomóc Ci zacząć z nich korzystać.

 • Możesz od razu zacząć korzystać z warunków sprzedaży do zarządzania aktywnymi, zaplanowanymi i zakończonymi aukcjami.

 • Zanim wystawisz na aukcję nowy przedmiot, przejrzyj i skonsoliduj swoje warunki.

 • Na stronie Mój eBay > Konto > Zarządzaj warunkami sprzedaży.

 • Podczas wystawiania lup poprawiania aukcji, choć nie wszystkie narzędzia obsługują już warunki sprzedaży.

 • Musisz utworzyć minimum po jednym warunku każdego typu: płatności, wysyłki i zwrotów, aby móc utworzyć aukcję.

 • W kategoriach łodzi, samochodów, ciężarówek i motocykli istnieją osobne warunki płatności i wysyłki.

Jak utworzyć warunki sprzedaży

 1. Kliknij zakładkę Konto a następnie łącze Warunki sprzedaży.

 2. Kliknij przycisk Dodaj warunki i wybierz typ warunków.

 3. Wpisz nazwę i opis warunków.  

 4. Określ warunki, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jak edytować warunki sprzedaży

 1. Kliknij zakładkę Konto a następnie łącze Warunki sprzedaży.

 2. Znajdź warunki sprzedaży do aktualizacji i wybierz polecenie Edytuj warunki z menu Edytuj.

 3. Po zmianie warunków kliknij przycisk Zapisz.

 4. Sprawdź, w ilu aktywnych i zaplanowanych aukcjach użyte są te warunki. Kliknij przycisk Potwierdź i zapisz, aby zaktualizować warunki i wszystkie aukcje, w których są używane.

Jak edytować warunki w formularzu sprzedaży

 1. W formularzu sprzedaży wybierz warunki sprzedaży, które chcesz edytować.

 2. Kliknij łącze Edytuj wybrane warunki.

 3. Po zmianie warunków:

  • Kliknij Zapisz i zamknij, aby zastąpić dotychczasowe warunki LUB

  • Kliknij Zapisz jako, aby utworzyć nowe warunki bez utraty dotychczasowych. W tej aukcji będą stosowane nowe warunki. Użyj tej opcji, gdy zmiany są niewielkie i nowe warunki nie są identyczne. Używanie wielu identycznych warunków jest niedozwolone.

 1. W formularzu sprzedaży wybierz warunki sprzedaży, które chcesz edytować.

 2. Kliknij łącze Edytuj wybrane warunki.

 3. Po zmianie warunków kliknij Zapisz jako, aby utworzyć nowe warunki bez utraty dotychczasowych.

 4. Wpisz nazwę nowych warunków i kliknij Zapisz. W tej aukcji będą stosowane nowe warunki.

Uwaga Ważne:
Jesli utworzysz nowe warunki, możesz przypisać je do wielu innych aukcji.

Gdy zmienisz warunki sprzedaży, nowe informacje pojawią we wszystkich aukcjach, do których przypisane są te warunki. Istnieją ograniczenia dotyczące poprawiania aukcji, co może uniemożliwić zaktualizowanie wszystkich aukcji.

Jeśli masz aukcje, których nie można zaktualizować, zapisz nowe warunki pod nową nazwą, aby użyć ich w tych aukcjach. Wszystkie aukcje, w których można dodać nowe informacje, zostaną zmienione.

Do aukcji, których nie można edytować, przypisana zostanie kopia zaktualizowanych warunków, ale nowe warunki nie zostaną w nich zastosowane. Takie warunki oznaczymy słowem Kopia. Przykład: do aukcji z warunkami o nazwie Warunki wysyłki 1234, której z jakiegoś powodu nie można edytować, przypisane zostaną warunki o nazwie Kopia Warunki wysyłki 1234.

Gdy wybierzesz warunki w formularzu sprzedaży, wyświetlimy liczbę aukcji, w których są użyte. Jeśli wcześniej dodasz lub zmienisz warunki sprzedaży, liczba ta może nie zostać od razu zaktualizowana. Aby sprawdzić poprawną liczbę aukcji, przejdź do Mój eBay > Warunki sprzedaży.

Jak kopiować warunki sprzedaży

Skopiuj istniejące warunki, aby utworzyć nowe ale różniące się od nich warunki:

 1. Kliknij zakładkę Konto a następnie łącze Warunki sprzedaży.

 2. Znajdź warunki sprzedaży do skopiowania i wybierz polecenie Kopiuj warunki z menu Edytuj.

 3. Zmień warunki i kliknij Zapisz jako.

 4. Wpisz nazwę warunków i kliknij Zapisz.

Uwaga

 • Nie można korzystać z wielu identycznych warunków.

 • Kopiuj istniejące warunki tylko po to, aby utworzyć nowe ale nie identyczne warunki.

Jak usunąć warunki sprzedaży

 1. Kliknij zakładkę Konto a następnie łącze Warunki sprzedaży.

 2. Znajdź warunki sprzedaży do usunięcia i wybierz polecenie Usuń warunki z menu Edytuj.

 3. Potwierdź, że warunki mają zostać usunięte, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga

 • Aby usunąć warunki użyte w aktywnych i zaplanowanych aukcjach lub aukcjach z ofertami drugiej szansy, najpierw przypisz do aukcji nowe warunki. 

 • Jeśli usuwasz domyślne warunki i masz minimum 2 inne warunki tego typu (płatność, wysyłka, zwroty), wybierz, które warunki będą nowymi warunkami domyślnymi. Jeśli masz tylko jedne warunki danego typu, zostaną one automatycznie użyte jako domyślne.

 • Nie można usunąć warunków, jeśli masz tylko jedne warunki danego typu (płatność, wysyłka, zwroty).

Jak przypisać warunki do wielu aukcji

 1. Kliknij zakładkę Konto a następnie łącze Warunki sprzedaży.

 2. Znajdź warunki sprzedaży użyte w aukcjach, a następnie wybierz polecenie Zmień warunki dla tych aukcji z menu Edytuj.

  Aby edytować aukcje pojedynczo, kliknij łącze Zmień je pojedynczo.

 3. Wybierz nowe warunki dla aukcji, a następnie kliknij przycisk Zmień.

Porady

Nazwy warunków sprzedaży

 • Wszystkie warunki muszą mieć nazwę i opcjonalnie krótki opis. Nazwy i opisy nie są widoczne dla kupujących.

 • Zalecamy zmianę nazw warunków utworzonych automatycznie: na stronie Mój eBay wybierz polecenie Edytuj warunki z menu Edytuj.

Przykłady nazw i opisów warunków
Typ warunków Nazwa warunków Opis warunków

Płatność

PayPal - Kup teraz

Płatność PayPal

Wysyłka

Kije golfowe - komplet

Opłata zryczałtowana
Przesyłka ekonomiczna 15 zł
Wysyłka w ciągu 2 dni

Wysyłka

Kije golfowe - pojedynczo

Bezpłatna wysyłka
Przesyłka priorytetowa
Wysyłka w ciągu 1 dnia

Wysyłka

Książka w miękkiej oprawie
- pojedynczo

Przesyłka ekonomiczna 6 zł
Przesyłka priorytetowa 15 zł

Zwroty

Płyty DVD i CD

Zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni
Nieotwarte opakowanie

 • Aby móc szybko odnaleźć potrzebne warunki przy wystawianiu aukcji, utwórz jak najmniej warunków lub skonsoliduj je.

 • Zanim usuniesz warunki, sprawdź, czy nie są przypisane do aktywnych lub zaplanowanych aukcji.

 • Jeśli używasz szablonów Zaawansowanego menedżera sprzedaży, sprawdź, czy nie stosujesz w nich warunków, które chcesz usunąć.

 1. Kliknij zakładkę Konto a następnie łącze Warunki sprzedaży.

 2. Znajdź warunki sprzedaży, a następnie wybierz polecenie Ustaw jako domyślne z menu Edytuj.

 • Automatycznie określamy domyślne warunki każdego typu (płatności, zwroty i wysyłka).

 • Domyślne warunki są wybierane automatycznie podczas tworzenia aukcji, ale możesz ustawić inne warunki jako domyślne.

 • Możesz też samodzielnie określić, które warunki mają być ustawione jako domyślne.

   

 • Filtrowanie przyspiesza wyszukiwanie warunków na stronie Mój eBay.

 • Aby filtrować wg typu, kliknij łącze Warunki płatności, Warunki zwrotów lub Warunki wysyłki nad tabelą warunków.

 • Aby wyświetlić wszystkie warunki, kliknij łącze Wszystkie.

Często zadawane pytania

Włączyłem(łam) po raz pierwszy funkcję Warunki sprzedaży i widzę istniejące tam warunki płatności, wysyłki i zwrotów. Skąd się one wzięły? 

Jeśli nie korzystasz z Warunków sprzedaży, tworzymy warunki płatności, wysyłki i zwrotów w tle za każdym razem, gdy wystawiasz przedmiot na sprzedaż. Pozostają ukryte, dopóki nie włączysz tej funkcji. Po jej włączeniu możesz nimi zarządzać. Zobaczysz szczegóły każdego z ostatnio używanych zestawów warunków płatności, wysyłki i zwrotów.

Mam bardzo dużo Warunków sprzedaży. Czy mogę sobie jakoś ułatwić zarządzanie nimi? 

Tak. Kliknij Wyczyść warunki na stronie Zarządzaj warunkami sprzedaży. Jeśli masz warunki, które nie są używane w aktywnych ofertach sprzedaży, albo nie były ostatnio używane, usuniemy je.

Sprzedaję przedmioty o różnych wymiarach i wadze. Jak zmienić koszt wysyłki bez tworzenia osobnych warunków wysyłki dla każdego gabarytu paczki? 

Możesz zmieniać koszty wysyłki bezpośrednio dla poszczególnych ofert sprzedaży bez tworzenia osobnych warunków wysyłki. Podczas tworzenia oferty sprzedaży, obok menu rozwijanego, w którym wybiera się warunki wysyłki, wybierz Edytuj koszt wysyłki tylko dla tej oferty

Niektóre warunki pojawiły się pod nazwą „Kopia...”. Te kopie nie zostały utworzone przeze mnie. Skąd się tam wzięły?

Jeśli zmienisz warunki płatności, wysyłki lub zwrotów, zaktualizujemy wszystkie powiązane z nimi oferty sprzedaży, tak aby zawierały nowe warunki. Jednak jeśli oferta jest zablokowana i nie można jej poprawić, nie można w niej wprowadzić zmian w warunkach płatności, zwrotów ani wysyłki. W takim przypadku zablokowana oferta pozostanie powiązana z pierwotnymi warunkami i automatycznie utworzymy nową kopię, która będzie obowiązywała dla niezablokowanych ofertach. 

Co się stanie, gdy zrezygnuję z korzystania z Warunków sprzedaży? 

W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Kliknij łącze Zrezygnuj na stronie Zarządzaj warunkami sprzedaży. Nie będzie to miało wpływu na Twoje aktywne oferty sprzedaży, ale aby wprowadzić zmiany w ich warunkach płatności, wysyłki lub zwrotów, musisz zaktualizować każdą z nich z osobna.

Możesz także w każdej chwili ponownie włączyć funkcję Warunki sprzedaży. Utworzone przez Ciebie warunki będą dostępne do ponownego użycia. 

Gdy chcę włączyć Warunki sprzedaży, wyświetla się komunikat o błędzie. Co mogę zrobić? 

Zazwyczaj oznacza to, że w tle istnieje bardzo dużo warunków sprzedaży, które są już powiązane z Twoim kontem, i nasz automatyczny proces nie mógł ich wyczyścić. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z Obsługą klienta.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi