Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Warunki sprzedaży

 


Warunki sprzedaży są ważne, ponieważ dzięki nim kupujący wiedzą, w jaki sposób mogą Ci zapłacić, ile czasu zajmie Ci wysłanie przedmiotu, jakie usługi dostawy oferujesz (w tym koszty wysyłki i opakowania) oraz czy przyjmujesz zwroty.


Zamiast określać ustawienia poszczególnych ofert sprzedaży, możesz usprawnić proces, tworząc szablony. Szablony te można stosować do tworzenia nowych ofert sprzedaży lub nawet aktualizowania większej liczby istniejących ofert.


Jeśli ustawienia warunków sprzedaży różnią się w zależności od tego, co sprzedajesz, możesz utworzyć wiele różnych szablonów. Dzięki temu do każdej oferty sprzedaży możesz zastosować inne opcje płatności, wysyłki i zwrotów. Aby rozpocząć korzystanie z warunków sprzedaży, należy wybrać Włącz, a zostanie otwarte nowe okno lub nowa karta.

Tworzenie warunków sprzedaży

Warunki sprzedaży można tworzyć i zarządzać nimi w panelu użytkownika warunki sprzedaży, który zostanie otwarty w nowym oknie lub nowej karcie w sekcji Konto na stronie Mój eBay.

 1. Z menu rozwijanego Utwórz warunki sprzedaży wybierz typ warunków.

 2. Podaj nazwę opisową warunków i dodaj krótki opis.

 3. Dodaj szczegóły warunków i wybierz opcję Zapisz.

Aktualizowanie warunków sprzedaży

Warunki sprzedaży można edytować, kopiować, przypisywać ponownie lub usuwać. Jeśli zaktualizujesz warunki, wszystkie oferty sprzedaży, których one dotyczą, zostaną automatycznie zaktualizowane.

Pamiętaj, że istnieje kilka ograniczeń dotyczących poprawiania ofert sprzedaży, zaktualizowanie wszystkich ofert sprzedaży o nowe warunki może się zatem okazać niemożliwe. W tym przypadku zostaną zmienione tylko oferty sprzedaży, które można zaktualizować o nowe informacje. Oferty, których nie można edytować, nie ulegną zmianie.

Jeśli chcesz usunąć warunki sprzedaży aktualnie używane w aktywnych lub zaplanowanych ofertach sprzedaży, musisz najpierw przypisać do nich nowe warunki sprzedaży.

Warunki sprzedaży o nazwie „Kopia…”

Jeśli zmienisz zasady wysyłki, płatności lub zwrotów, zaktualizujemy odpowiednio wszystkie oferty sprzedaży skojarzone z tymi warunkami.

Wszystkie oferty sprzedaży niezgodne z nowymi warunkami oraz oferty z zablokowaną możliwością zmian nie zostaną zaktualizowane. Do ofert niezgodnych z warunkami zostaną zastosowane automatycznie wygenerowane warunki o nazwie rozpoczynającej się od ciągu „Kopia”. Warunki „Kopia…” są duplikatami warunków sprzed wprowadzenia zmian, więc w przypadku tych ofert sprzedaży nie zajdą żadne zmiany w umowie między Tobą a kupującym.

Porada
Aby ułatwić znajdowanie odpowiednich warunków, nadawaj im nazwy opisowe, takie jak „Warunki wysyłki za granicę”.

Warunki sprzedaży w aplikacji eBay

Użytkownicy warunków sprzedaży mogą teraz przeglądać i wybierać istniejące warunki z poziomu aplikacji eBay podczas wystawiania przedmiotu.

Aby uzyskać dostęp do warunków sprzedaży w swoich ofertach sprzedaży w aplikacji:
 1. Dotknij opcji Sprzedawanie u dołu strony głównej aplikacji.

 2. Dotknij opcji Wystaw przedmiot.

 3. Na stronie Podsumowanie ofert sprzedaży:

  • Dotknij symbolu długopisu obok opcji Dostawa, aby zobaczyć istniejące warunki wysyłki

  • Dotknij symbolu długopisu obok opcji Preferencje, aby zobaczyć istniejące warunki płatności lub zwrotu

 4. Jeśli chcesz zmienić wybrane warunki dla danej oferty sprzedaży, dotknij warunków, a następnie dotknij opcji Gotowe.

Dla każdego typu na ekranie wyboru wyświetlanych jest maksymalnie 26 najczęściej używanych warunków. Aby znaleźć odpowiednie warunki, możesz użyć paska wyszukiwania. Jeśli warunki, których chcesz użyć, są niedostępne, możesz je dodać do oferty sprzedaży za pomocą przeglądarki.

Porada
Warunki sprzedaży dostępne są tylko w aplikacji w wersji 6.2 lub nowszej. Jeśli korzystasz z poprzedniej wersji aplikacji, przejdź do sklepu Play (Android) lub App Store (iOS), aby zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.

Mimo że funkcja Warunki sprzedaży jest dostępna globalnie, każdy rynek wymaga własnego zestawu warunków sprzedaży. Na przykład użytkownik warunków sprzedaży w witrynie ebay.pl może korzystać tylko z warunków utworzonych w witrynie ebay.pl. Jeśli ten sam sprzedawca chce wystawić przedmiot na ebay.de lub ebay.ca, w celu użycia tych samych warunków musi on utworzyć warunki sprzedaży w tej konkretnej witrynie, aby odzwierciedlały one lokalne opcje wysyłki na tym rynku.

Pytania i odpowiedzi

 
Jeśli nie korzystasz z warunków sprzedaży, tworzymy warunki płatności, wysyłki i zwrotów w tle za każdym razem, gdy wystawiasz przedmiot na sprzedaż. Pozostają ukryte, dopóki nie włączysz tej funkcji. Po jej włączeniu możesz nimi zarządzać. Zobaczysz szczegóły każdego z ostatnio używanych zestawów warunków płatności, wysyłki i zwrotów.
 
Tak. Wybierz opcję Wyczyść warunki na stronie Zarządzaj warunkami sprzedaży, która zostanie otwarta w nowym oknie lub nowej karcie. Jeśli masz warunki, które nie są używane w aktywnych ofertach sprzedaży, albo nie były ostatnio używane, usuniemy je.
 
Możesz zmieniać koszty wysyłki bezpośrednio dla poszczególnych ofert sprzedaży bez tworzenia osobnych warunków wysyłki. Podczas tworzenia oferty sprzedaży, obok menu rozwijanego, w którym wybiera się warunki wysyłki, wybierz Edytuj koszt wysyłki tylko dla tej oferty.
 
Możesz zrezygnować z wyboru, wybierając łącze Zrezygnuj na stronie Zarządzaj warunkami sprzedaży, która zostanie otwarta w nowym oknie lub nowej karcie. Nie będzie to miało wpływu na Twoje aktywne oferty sprzedaży, ale aby wprowadzić zmiany w warunkach płatności, wysyłki lub zwrotów przyszłych ofert sprzedaży, musisz zaktualizować każdą z nich z osobna. W każdej chwili możesz także powrócić do warunków sprzedaży. Warunki, które zostały już utworzone, będą nadal dostępne i gotowe do ponownego użycia.
 
Zazwyczaj oznacza to, że w tle istnieje bardzo dużo warunków sprzedaży, które są już powiązane z Twoim kontem, i nasze automatyczne procesy nie mogły ich wyczyścić. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z zespołem Obsługi klienta.
 
Tak. Musisz sprawdzić swoje warunki sprzedaży i w razie potrzeby je zaktualizować. Zalecamy usunięcie warunków w celu uniknięcia sprzeczności lub duplikatów. Kliknij Wyczyść warunki na stronie Zarządzaj warunkami sprzedaży. W dowolnej chwili możesz także zrezygnować z warunków sprzedaży, wybierając łącze Zrezygnuj na tej samej stronie. Nie będzie to miało wpływu na Twoje aktywne oferty sprzedaży. Jeśli w przyszłości będzie trzeba wprowadzić zmiany w warunkach płatności, wysyłki lub zwrotów, będzie można zaktualizować oferty sprzedaży indywidualnie lub zbiorczo.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi