Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Zwrot opłaty za wystawienie po ponownym wystawieniu

O zwrotach opłat

Zwrot opłaty za wystawienie możesz otrzymać, jeśli nie sprzedasz czegoś albo kupujący nie zapłaci w aukcji z licytacją i ponownie wystawisz to na sprzedaż

Zwrot opłaty nie jest dostępny dla ofert Kup teraz oraz nie obejmuje opłat za opcje dodatkowe.

Jeżeli sprzedasz ponownie wystawiony przedmiot:

 • zapłacisz określoną prowizję od ceny końcowej.

 • automatycznie zwrócimy opłatę za wystawienie naliczoną za ponowne wystawienie oferty.

Jak ponownie wystawić przedmiot

 1. Przejdź do strony Mój eBay > Przedmioty niesprzedane lub Mój eBay > Sprzedane, jeśli kupujący nie zapłacił za przedmiot.

 2. Kliknij Wystaw ponownie w menu obok nazwy przedmiotu.

Porada: Jeśli nie sprzedasz przedmiotu za pierwszym razem, spróbuj wystawić go ponownie z inną nazwą, niższą ceną wywoławczą lub bardziej szczegółowym opisem > Porady dotyczące ponownego wystawiania.

Zduplikowane aukcje z licytacją

Jeśli wystawisz zduplikowane, identyczne aukcje z licytacją i jedna lub więcej z nich nie będzie widocznych na eBay, możesz otrzymać zwrot opłaty za wystawienie.

 • Jeśli zduplikowana aukcja z licytacją jest widoczna na eBay, ale nie przez cały jej czas trwania, nie kwalifikuje się ona do częściowego lub pełnego zwrotu opłaty za wystawienie.

 • Wszystkie zduplikowane aukcje z licytacją są wliczane do ew. miesięcznego limitu aukcji z bezpłatnym wystawieniem, (jeśli jest on oferowany).

Więcej informacji o zduplikowanych aukcjach z licytacją

Wymagania dotyczące zwrotu opłaty za wystawienie

 • Zwrot opłaty za wystawienie nie jest oferowany dla ofert Kup teraz oraz nie obejmuje opłat za opcje dodatkowe.

 • Ponownie wystawiony przedmiot musi zostać sprzedany. Jeśli przedmiot nie zostanie sprzedany za drugim razem, opłata za wystawienie nie zostanie zwrócona.

 • Do zwrotu opłaty kwalifikuje się tylko pierwsze ponowne wystawienie przedmiotu. Kolejne ponowne wystawienia tego samego przedmiotu nie kwalifikują się do zwrotu.

 • Przedmiot musisz wystawić ponownie w ciągu 90 dni od daty zakończenia pierwotnej aukcji.

 • Cena wywoławcza ponownie wystawionego przedmiotu nie może być większa niż w aukcji pierwotnej.

 • Musisz użyć funkcji ponownego wystawiania. Jeśli np.: przekopiujesz opis przedmiotu z pierwotnej aukcji do nowej aukcji, nie rozpoznamy tej aukcji jako ponownie wystawionej i nie otrzymasz zwrotu opłaty.

 • Pierwotna i ponowna aukcja muszą mieć format aukcji z licytacją.

 • Pierwotna i ponownie wystawiona aukcja muszą dotyczyć jednej sztuki towaru (nie może to być wiele przedmiotów).

 • Ponowna aukcja nie może mieć ceny minimalnej, jeśli nie było jej w aukcji pierwotnej. Jeśli pierwotna aukcja miała cenę minimalną, w ponownej aukcji cena minimalna nie może być wyższa.

 • W przypadku przedmiotów objętych sprawami o zaległe płatności za przedmiot, które zostaną ponownie wystawione i sprzedane, automatycznie otrzymasz zwrot opłaty za ponowne wystawienie. Dowiedz się co zrobić, jeśli kupujący nie zapłacił za przedmiot.

 • Jeśli po pierwotnej aukcji kupujący nie zapłacił za przedmiot, zgłoś sprawę o zaległą płatność za przedmiot i wystąp o pełny zwrot prowizji od ceny końcowej. Zwrot prowizji musi zostać zaksięgowany na Twoim koncie sprzedającego, zanim otrzymasz zwrot opłaty za wystawienie.

 • Jeśli pierwotnie wystawisz aukcję podczas promocji i pierwotna opłata za wystawienie jest niższa od opłaty za ponowne wystawienie, otrzymasz zwrot niższej opłaty za wystawienie, gdy sprzedasz przedmiot za drugim razem.

 • Jeśli obniżysz cenę wywoławczą przy ponownym wystawieniu, nie otrzymasz zwrotu za różnicę w opłatach za wystawienie. Ten warunek dotyczy aukcji, w których nie złożono ofert, a zmiana ceny wywoławczej skutkuje zmianą wysokości opłaty za wystawienie.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi