Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Faktury z tytułu opłat za sprzedaż

Faktury z tytułu opłat za sprzedaż zawierają szczegółowy wykaz operacji na Twoim koncie sprzedawcy, należnych opłat oraz wszystkich płatności,opłat i zwrotów opłat.

Jak wyświetlić fakturę

Możesz wyświetlić dowolną fakturę z ostatnich 18 miesięcy.

 1. W okienku Faktury wybierz fakturę, którą chcesz wyświetlić .

 2. Kliknij OK.

Jakie informacje znajdziesz w fakturze

Faktura jest podzielona na 4 części:

 • Podsumowanie konta

  • Łączna kwota faktury, nowe działania od ostatniej faktury i nowa kwota do zapłaty.

  • Jeśli łączna kwota do zapłaty to 5,00 zł lub więcej, możesz ją spłacić przy pomocy płatności automatycznej, jeżeli ustawisz ją dla swojego konta.

 • Podsumowanie podatku dla sprzedawców z siedzibą w UE

  • Nowe opłaty podlegające i niepodlegające podatkowi, obowiązujący podatek VAT i należna kwota

 • Komunikaty, powiadomienia i przydatne łącza

  • Komunikaty, powiadomienia i linki do informacji o koncie oraz inne informacje dotyczące Twojej sprzedaży

 • Szczegóły faktury

  • Poszczególne płatności, zwroty opłat, zwroty pieniędzy i nowe opłaty bez VAT z informacją o obowiązującej stawce VAT dla sprzedawców w krajach UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii lub z VATw stosownych przypadkach dla sprzedawców zWwielkiej Brytani, które łącznie składają się na należną kwotę.

  • Jeśli sprzedajesz wiele przedmiotów i ta część jest zbyt długa lub szczegółowa, skorzystaj ze skróconej faktury.

Wartości dodatnie to obciążenia, czyli kwoty do zapłaty przez Ciebie, w tym opłaty i prowizje.

Wartości ujemne to uznania, czyli zwroty opłat, cofnięte opłaty lub Twoje płatności na rzecz eBay.

Dlaczego kwota faktury może się różnić od kwoty obciążenia

Czasami może wystąpić nieznaczna różnica między kwotą do zapłaty na fakturze a kwotą obciążenia. Może to wynikać z tego, że pomiędzy wystawieniem faktury a przetworzeniem płatności możemy dodatkowo uwzględnić ewentualne uznania na koncie (np. płatności, zwroty opłat i uznania), ale nie naliczamy żadnych nowych opłat. Nowe opłaty zostaną uwzględnione na następnej fakturze.

Jeśli nie chcesz, aby uznania były uwzględniane w opłatach, zmień swoje preferencje rozliczeń. Wtedy uznania naliczone na Twoim koncie po wystawieniu faktury zostaną uwzględnione w fakturze za kolejny miesiąc.

Aby zmienić preferencje uwzględniania uznań w opłatach:

 1. W sekcji Ustawienia ogólne > Ustawienia rozliczania opłat kliknij łącze Pokaż.

 2. Zaznacz opcję Uwzględnij tylko niedawne płatności w kwocie płatności automatycznej lub Uwzględnij niedawne płatności i uznania w kwocie płatności automatycznej.

 3. Zastosuj zmiany.

Dlaczego saldo konta może zostać zaokrąglone

Zdarza się, że saldo konta wydaje się różnić o kilka groszy od kwoty, która wynikałaby z przeliczenia pozycji na fakturze. Jest to spowodowane zaokrąglaniem kwot prowizji od ceny końcowej, które mogą niekiedy być ułamkowe.

Co zrobić, jeśli konto jest zadłużone

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi