Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak sprzedawać wiele przedmiotów w jednej ofercie

Wystaw wiele przedmiotów w jednej ofercie Kup teraz

Aby wystawić wiele identycznych przedmiotów w jednej ofercie Kup teraz:

 1. Otwórz zakładkę Kup teraz w formularzu sprzedaży.

 2. Podaj cenę Kup teraz i liczbę przedmiotów.

  • Jeśli nie widzisz zakładki Kup teraz lub nie możesz podać ilości, sprawdź, czy spełniasz wymagania.

 3. Gdy wystawisz ofertę, kupujący mogą kupować:

  • od razu za cenę Kup teraz.

  • aż sprzedasz wszystkie przedmioty (skończy się zapas towaru) lub aukcja się zakończy.

Chcesz w jednej ofercie sprzedawać różne wersje produktu (np. ten sam tshirt w różnych kolorach, rozmiarach i cenach)? różne wersje produktu

Wystawiaj oferty z wersjami

Wymagania

 

Informuj kupujących o ilości dostępnych przedmiotów

Jeśli wystawiasz w ofercie ponad 10 szt. produktu, możesz dodać informację, że przedmiotów jest więcej niż 10 lub wyświetlić rzeczywistą liczbę przedmiotów:

 1. W sekcji Preferencje sprzedaży > Formularz Sprzedaj przedmiot i aukcje kliknij Pokaż .

 2. Edytuj opcję Pokaż dokładną ilość przedmiotów wystawionych na aukcji, jeśli ilość przekracza 10.

 3. Wybierz:

  • Wyświetlaj w aukcji opis „Dostępnych więcej niż 10” (w stosownych przypadkach). LUB

  • Wyświetlaj w aukcjach dokładną ilość przedmiotów.

 4. Zatwierdź zmiany.

Oferty ważne do odwołania i opcja Brak zapasów

Jeśli sprzedajesz większą ilość tego samego towaru po cenie Kup teraz w jednej ofercie ważnej do odwołania, aktywuj opcję Brak zapasów, aby zadbać o wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.

 
 • Opcja pozostaje aktywna dla wszystkich bieżących i przyszłych ofert ważnych do odwołania aż do jej wyłączenia.

 • Jeśli ilość towaru spadnie do 0 (towar się wyprzeda lub poprawisz ofertę), oferta pozostaje aktywna, ale nie jest widoczna w wynikach wyszukiwania.

 • Gdy ilość dostępnych przedmiotów zwiększy się, oferta jest uwzględniana i widoczna w wynikach wyszukiwania.

 • Ofertę ważną do odwołania możesz zakończyć w dowolnej chwili.

 
W przypadku ofert ważnych do odwołania opcja ta może uchronić Cię przed problemami z transakcją z powodu wyczerpania zapasów.
Dowiedz się więcej o standardach obsługi dla sprzedawców

Opłaty i zwroty opłat za wystawienie :

 • Opłaty za oferty ważne do odwołania naliczamy raz w miesiącu kalendarzowym do momentu, gdy sprzedasz wszystkie przedmioty, zakończysz ofertę lub zakończymy ją my. Opłaty są naliczane wg stawek obowiązujących w chwili tworzenia ofert i w chwili ich odnowienia. Sprawdź opłaty za sprzedaż

 • Jeśli ilość przedmiotów w ofercie ważnej do odwołania z aktywną opcją Brak zapasów wynosi 0 przez cały okres rozliczeniowy, na koniec tego okresu możesz otrzymać zwrot opłaty za wystawienie i zwrot wszystkich opłat za opcje dodatkowe naliczonych w tym okresie. Dowiedz się więcej o zwrotach opłat za wystawienie 

 • Oferta ważna do odwołania z ilością przedmiotów wynoszącą 0 jest nadal uznawana za ofertę i może wpływać na Twoje uprawnienia do wystawiania ofert sprzedaży.

 • Jeśli ilość przedmiotów w ofercie wynosi 0 przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe, zakończymy taką ofertę.

Włącz opcję Brak zapasów:

 1. W sekcji Preferencje sprzedaży > Formularz Sprzedaj przedmiot i aukcje kliknij Pokaż .

 2. Edytuj ustawienia Użyj opcji Brak zapasów.

 3. Wybierz ustawienia i zapisz zmiany. 

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi