Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak sprzedawać wiele przedmiotów w jednej ofercie

Wystaw wiele przedmiotów w jednej ofercie Kup teraz

Aby wystawić wiele identycznych przedmiotów w jednej ofercie Kup teraz:

 1. Otwórz zakładkę Kup teraz w formularzu sprzedaży.

 2. Podaj cenę Kup teraz i liczbę przedmiotów.

  • Jeśli nie widzisz zakładki Kup teraz lub nie możesz podać ilości, sprawdź, czy spełniasz wymagania.

 3. Gdy wystawisz ofertę, kupujący mogą zacząć kupować przedmioty od razu za cenę Kup teraz do momentu aż sprzedasz wszystkie artykuły (skończy się zapas towaru) lub aukcja się zakończy.

Chcesz w jednej ofercie sprzedawać różne wersje produktu (np. ten sam t-shirt w różnych kolorach, rozmiarach i cenach)?

Wystawiaj oferty z wersjami

Wymagania

 

Informuj kupujących o ilości dostępnych przedmiotów

Jeśli wystawiasz w ofercie ponad 10 szt. produktu, możesz dodać informację, że przedmiotów jest więcej niż 10 lub wyświetlić rzeczywistą liczbę przedmiotów:

 1. W sekcji Preferencje sprzedaży > Formularz Sprzedaj przedmiot i aukcje kliknij Pokaż .

 2. Edytuj opcję Pokaż dokładną ilość przedmiotów wystawionych na aukcji, jeśli ilość przekracza 10.

 3. Wybierz:

  • Wyświetlaj w aukcji opis „Dostępnych więcej niż 10” (w stosownych przypadkach). LUB

  • Wyświetlaj w aukcjach dokładną ilość przedmiotów.

 4. Zatwierdź zmiany.

Oferty ważne do odwołania i opcja Brak zapasów

Jeśli sprzedajesz większą ilość tego samego towaru po cenie Kup teraz w jednej ofercie ważnej do odwołania, aktywuj opcję Brak zapasów, aby zadbać o wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.


 
 • Opcja pozostaje aktywna dla wszystkich bieżących i przyszłych ofert ważnych do odwołania aż do jej wyłączenia.

 • Jeśli ilość towaru spadnie do 0 (towar się wyprzeda lub poprawisz ofertę), oferta pozostaje aktywna, ale nie jest widoczna w wynikach wyszukiwania.

 • Gdy ilość dostępnych przedmiotów zwiększy się, oferta jest uwzględniana i widoczna w wynikach wyszukiwania.

 • Ofertę ważną do odwołania możesz zakończyć w dowolnej chwili.

 
W przypadku ofert ważnych do odwołania opcja ta może uchronić Cię przed problemami z transakcją z powodu wyczerpania zapasów.
Dowiedz się więcej o standardach obsługi dla sprzedawców

Opłaty i zwroty opłat za wystawienie :

 • Opłaty za oferty ważne do odwołania naliczamy raz w miesiącu kalendarzowym do momentu, gdy sprzedasz wszystkie przedmioty, zakończysz ofertę lub zakończymy ją my. Opłaty są naliczane wg stawek obowiązujących w chwili tworzenia ofert i w chwili ich odnowienia. Sprawdź opłaty za sprzedaż

 • Jeśli ilość przedmiotów w ofercie ważnej do odwołania z aktywną opcją Brak zapasów wynosi 0 przez cały okres rozliczeniowy, na koniec tego okresu możesz otrzymać zwrot opłaty za wystawienie i zwrot wszystkich opłat za opcje dodatkowe naliczonych w tym okresie. Dowiedz się więcej o zwrotach opłat za wystawienie 

 • Oferta ważna do odwołania z ilością przedmiotów wynoszącą 0 jest nadal uznawana za ofertę i może wpływać na Twoje uprawnienia do wystawiania ofert sprzedaży.

 • Jeśli ilość przedmiotów na sprzedaż w ofercie sprzedaży będzie wynosić 0 przez 180 kolejnych dni, zakończymy tę ofertę.

Aby włączyć opcję Brak zapasów:
 1. Przejdź do strony Mój eBay > Ustawienia serwisu.

 2. W sekcji Formularz sprzedaży i oferty kliknij Tak obok Użyj opcji Brak zapasów.

 3. Kliknij Zastosuj.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi