Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Jak sprzedawać wiele przedmiotów na 1 aukcji

Wystaw wiele przedmiotów na 1 aukcji Kup teraz

Aby wystawić wiele identycznych przedmiotów na jednej aukcji Kup teraz:

 1. Otwórz zakładkę Kup teraz w formularzu sprzedaży.

 2. Podaj cenę Kup teraz i liczbę przedmiotów.

  • Jeśli nie widzisz zakładki Kup teraz lub nie możesz podać ilości, sprawdź, czy spełniasz wymagania.

  • Zalecamy dłuższe czasy trwania, np.: 10 dni, 30 dni lub Ważne do odwołania.

 3. Gdy wystawisz aukcję, kupujący mogą kupować:

  • od razu za cenę Kup teraz.

  • aż sprzedasz wszystkie przedmioty (skończy się zapas towaru) lub aukcja się zakończy.

Chcesz na 1 aukcji sprzedawać różne wersje produktu (np. ten sam tshirt w różnych kolorach, rozmiarach i cenach)?

Wystawiaj aukcje z wersjami

Wymagania

Informuj kupujących o ilości dostępnych przedmiotów

Jeśli wystawiasz na aukcji ponad 10 szt. produktu, możesz dodać informację, że przedmiotów jest więcej niż 10 lub wyświetlić rzeczywistą liczbę przedmiotów:

 1. W sekcji Preferencje sprzedaży > Formularz Sprzedaj przedmiot i aukcje kliknij Pokaż .

 2. Edytuj opcję Pokaż dokładną ilość przedmiotów wystawionych na aukcji, jeśli ilość przekracza 10.

 3. Wybierz:

  • Wyświetlaj w aukcji opis „Dostępnych więcej niż 10” (w stosownych przypadkach). LUB

  • Wyświetlaj w aukcjach dokładną ilość przedmiotów.

 4. Zatwierdź zmiany.

Aukcje ważne do odwołania i opcja Brak zapasów

Jeśli sprzedajesz większą ilość tego samego towaru po cenie Kup teraz na 1 aukcji ważnej do odwołania, aktywuj opcję Brak zapasów, aby zadbać o wysoką pozycję aukcji w wynikach wyszukiwania.

 • Opcja pozostaje aktywna dla wszystkich bieżących i przyszłych ofert Ważnych do odwołania aż do jej wyłączenia.

 • Jeśli ilość towaru spadnie do 0 (towar się wyprzeda lub poprawisz aukcję), aukcja pozostaje aktywna, ale nie jest widoczna w wynikach wyszukiwania.

 • Gdy ilość dostępnych przedmiotów zwiększy się, aukcja jest uwzględniana i widoczna w wynikach wyszukiwania.

 • Jeśli zmienisz czas trwania aukcji na inny niż Ważne do odwołania, opcja braku zapasów zostanie wyłączona i aukcja zakończy się, gdy ilość towaru spadnie do 0.

 • Aukcję ważną do odwołania możesz zakończyć w dowolnej chwili.

W przypadku aukcji ważnych do odwołania opcja ta może uchronić Cię przed problemami z transakcją z powodu wyczerpania zapasów.
Dowiedz się więcej o standardach obsługi dla sprzedawców

Opłaty i zwroty opłat za wystawienie :

 • Za aukcje ważne do odwołania pobieramy opłatę za wystawienie co 30 dni, licząc od dnia utworzenia aukcji, do momentu, gdy sprzedasz wszystkie przedmioty, zakończysz aukcję lub zakończymy ją my. Opłata jest naliczana wg stawki obowiązującej w chwili tworzenia aukcji i w chwili jej odnowienia. Sprawdź nasze standardowe opłaty za sprzedaż

 • Jeśli ilość przedmiotów w aukcji ważnej do odwołania z aktywną opcją Brak zapasów wynosi 0 przez cały 30-dniowy okres rozliczeniowy, na koniec tego okresu możesz otrzymać zwrot opłaty za wystawienie i zwrot wszystkich opłat za opcje dodatkowe naliczonych w tym okresie. Dowiedz się więcej o zwrotach opłat za wystawienie 

 • Aukcja ważna do odwołania z ilością przedmiotów wynoszącą 0 jest nadal uznawana za aukcję i może wpływać na Twoje uprawnienia do wystawiania ofert sprzedaży.

 • Jeśli ilość przedmiotów w aukcji wynosi 0 przez 3 kolejne 30-dniowe okresy rozliczeniowe, zakończymy taką aukcję.

Włącz opcję Brak zapasów:

 1. W sekcji Preferencje sprzedaży > Formularz Sprzedaj przedmiot i aukcje kliknij Pokaż .

 2. Edytuj ustawienia Użyj opcji Brak zapasów.

 3. Wybierz ustawienia i zapisz zmiany. 

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi