Ulepszenia w procesie sporów dla płatności

Ułatwiamy sprzedawcom dodanie informacji w odpowiedzi na spory dla płatności

Co musisz wiedzieć

Spór dla płatności ma miejsce, gdy kupujący poprosi o zwrot kwoty zapłaconej za transakcję na eBay bezpośrednio od swojej instytucji płatniczej (np. wystawcy karty kredytowej, PayPal, banku).

Aby pomóc sprzedawcom rozwiązywać takie przypadki, ulepszyliśmy proces przekazywania informacji w celu zakwestionowania sporu dla płatności.

Jakie są korzyści z tych zmian

Na bazie uwag sprzedawców wprowadziliśmy te ulepszenia:

  1. Sprzedawca może teraz dodać szczegóły i wyjaśnić, dlaczego kwestionuje spór dla płatności w ramach opisu z limitem 1000 znaków.
  2. Sprzedawca może teraz załączyć maks. 5 osobnych plików z informacjami, takimi jak informacje o śledzeniu przesyłki, etykiety wysyłkowe, wiadomości czy zdjęcia. Dotychczas można było załączyć jedynie jeden plik, co wymagało łączenia wielu plików w jeden.

Przesłane przez Ciebie informacje udostępnimy instytucji płatniczej kupującego w celu zakwestionowania sporu. Mogą one także zwiększyć Twoje szanse na to, że zostaniesz objęty(a) ochroną sprzedawców.

Pytania i odpowiedzi

Możesz dodać maks. 1000 znaków, aby wyjaśnić, dlaczego kwestionujesz spór dla płatności.

Możesz załączyć maks. 5 osobnych plików z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak dowód dostawy / potwierdzenie odbioru, etykiety wysyłkowe, wiadomości czy zdjęcia.

 Z uwagi na ograniczenia w wielkości plików po stronie instytucji płatniczych, rozmiar wszystkich plików nie może przekroczyć 1,75 MB. Aby pomóc Ci zmieścić się w tym limicie, automatycznie kompresujemy Twoje pliki.

Przesłane przez Ciebie materiały wraz z wszelkimi odpowiednimi informacjami już dostępnymi na eBay przekażemy instytucji płatniczej kupującego w ramach odpowiedzi na spór. Możemy także użyć tych informacji w celu sprawdzenia, czy spór podlega ochronie sprzedawców.

Podanie dodatkowych dowodów może pomóc udowodnić, że kupujący nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu za spór. Dowiedz się, jakie dowody przekazać, aby zakwestionować spór > Pomoc: Obsługa sporów dla płatności

Tak. Jeśli kwalifikujesz się do ochrony sprzedawców, sprawdzimy dokumentację przesłaną przez Ciebie w ramach sporu dla płatności.

Na udzielenie odpowiedzi na spór dla płatności masz 5 dni kalendarzowych. Spory dla płatności znajdziesz w Mój eBay > Sprzedane lub Panelu Sprzedawcy > Zamówienia > Prośby i spory.

W niektórych przypadkach możemy odpowiedzieć na spór dla płatności w Twoim imieniu, korzystając z wewnętrznych informacji, jakie mamy na temat danej transakcji.

Chcemy dać Ci szansę na przekazanie dodatkowych i odpowiednich informacji, które nie zostały wcześniej udostępnione. Dodatkowe informacje lub materiały uzupełniające mogą pomóc instytucji płatniczej kupującego podjąć decyzję w sporze dla płatności.