Zapewnij zgodność swoich ofert z regulacjami UE i Wielkiej Brytanii

Co musisz wiedzieć

Śledzenie na bieżąco lokalnych, regionalnych i międzynarodowych przepisów może być wyzwaniem - chcemy więc pomóc Ci poznać zmieniające się wymagania, które dotyczą Twojej sprzedaży, i ułatwić ich spełnienie. 

Jeśli sprzedajesz kupującym we Francji lub w Niemczech, sprawdź poniższe informacje, aby być na bieżąco z wymogami przepisów o Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Dotyczą one wszystkich sprzedawców i są częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu ochronę środowiska poprzez ulepszanie gospodarki odpadami i promowanie innowacji w recyklingu.

Dalsze informacje o przepisach, które dotyczą Twojej działalności, znajdziesz na nowej stronie Pomocy dedykowanej regulacjom prawnym:

EPR we Francji

Przedmioty sprzedawane do i we Francji podlegają regulacjom o Rozszerzonej odpowiedzialności producenta EPR, które wymagają do sprzedawców podania określonych informacji na swoim koncie i w ofertach sprzedaży. W szczególności musisz podać swój niepowtarzalny numer UIN (ang. Unique Identification Number) w Ustawieniach konta w sekcji Informacje o firmie. 

Jak najszybciej zaktualizuj dane na koncie tak, aby oferty objęte wymogami EPR pozostały widoczne na eBay.fr oraz aby uniknąć pobrania przez eBay opłat recyklingowych opłaconych w Twoim imieniu.

Więcej informacji o EPR we Francji znajdziesz w Pomocy.

EPR w Niemczech

WEEE i ElektroG

Przepisy WEEE o odpadach elektrycznych i elektronicznych (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) to regulacje w ramach EPR, które dotyczą produktów elektronicznych i elektrycznych sprzedawanych klientom w Niemczech.

Niemiecka ustawa o sprzęcie elektronicznym i elektrycznym ElektroG reguluje utylizowanie urządzeń elektrycznych w przyjazny dla środowiska sposób. Jeśli produkujesz lub importujesz przedmioty objęte tymi przepisami, musisz podać swój nr WEEE w Ustawieniach konta w sekcji Informacje o firmie, gdy wystawiasz takie produkty na sprzedaż w Niemczech.

VerpackG

Niemiecka ustawa o opakowaniach VerpackG reguluje kwestie opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki. Jeśli sprzedajesz przedmioty objęte tymi przepisami, musisz podać swój nr Lucid w Ustawieniach konta w sekcji Informacje o firmie, gdy wystawiasz takie produkty na sprzedaż w Niemczech

Więcej informacji oraz przykłady produktów objętych tymi wymogami znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty zawierające niebezpieczne materiały

Jeśli sprzedajesz pewne przedmioty zawierające niebezpieczne materiały kupującym w UE lub Wielkiej Brytanii, prawo obliguje Cię do umieszczenia w takich ofertach sprzedaży informacji o niebezpiecznych właściwościach. Informacje te znajdziesz na etykiecie produktu lub w dołączonej do niego dokumentacji.

Musisz podać te informacje w module z oświadczeniami dotyczącymi przedmiotu (patrz poniżej) podczas wystawiania lub aktualizowania oferty sprzedaży przedmiotu z niebezpiecznymi materiałami. Więcej informacji o produktach objętych tymi wymogami znajdziesz w Pomocy.

Teraz łatwiej podasz potrzebne dane

Wdrożyliśmy łatwy i szybki sposób dodania wymaganych informacji do ofert sprzedaży przedmiotów zawierających niebezpieczne substancje.

Nowy moduł z oświadczeniami dotyczącymi przedmiotu pojawi się automatycznie podczas wystawiania ofert w kategoriach potencjalnie objętych tym wymogiem i przypomni o dodaniu tych informacji w czasie tworzenia oferty.

Pytania i odpowiedzi

W ramach przepisów EPR producenci, importerzy i sprzedawcy biznesowi (firmy) na eBay odpowiadają za cały cykl życia produktu, który sprzedają. Nie wiesz, czy te nowe wymogi dotyczą Twojej sprzedaży? Sprawdź tę stronę Pomocy

Niemiecka ustawa o opakowaniach VerpackG (niemieckie przepisy EPR) oraz ustawa o sprzęcie elektronicznym i elektrycznym ElektroG (Elektrogesetz) dotyczą sprzedawców biznesowych (firm), których przedmioty są sprzedawane niemieckim klientom. 

Nie wiesz, czy te nowe wymogi dotyczą Twojej sprzedaży? Sprawdź tę stronę Pomocy

Niezgodne z wymogami oferty sprzedaży na ebay.fr oraz ebay.de mogą zostać zablokowane przy wystawianiu lub usunięte.

Zobaczysz go podczas wystawiania oferty przedmiotu, który potencjalnie podlega określonym wymaganiom w pewnych krajach. Można już z niego korzystać na ebay.de, a w innych serwisach eBay zostanie udostępniony od połowy lipca.