Nowe zasady zwrotów opłat i prowizji

Zwracamy więcej opłat, gdy zwracasz pieniądze kupującym

Co musisz wiedzieć

Cały czas inwestujemy w nasz rynek, aby pomóc Ci efektywniej zarządzać swoim biznesem, zwiększyć dynamikę sprzedaży i przyciągnąć więcej kupujących. W tych Aktualnościach dla sprzedawców informujemy o nadchodzących zmianach:

  1. Częściowe zwroty opłat i zwroty opłat za zamówienie w przypadku anulowania 
  2. Zwroty opłat za zamówienie w przypadku pełnych dobrowolnych zwrotów pieniędzy

Zmiany dotyczące zwrotów opłat

Aby zapewnić Ci lepsze wsparcie, wprowadzamy proporcjonalne zwroty prowizji od sprzedaży za Twoje częściowe zwroty pieniędzy dla kupujących.

Ponadto, kiedy zaakceptujesz prośbę klienta o anulowanie transakcji, zwrócimy Ci całą prowizję od sprzedaży, łącznie ze stałą opłatą za zamówienie.

Proporcjonalny zwrot prowizji przy częściowych zwrotach pieniędzy

Od kwietnia 2023 r., gdy wyślesz kupującemu częściowy zwrot pieniędzy, automatycznie zwrócimy Ci obliczoną proporcjonalnie część prowizji od sprzedaży w oparciu o skorygowaną całkowitą kwotę sprzedaży.

Ponadto automatycznie zwrócimy proporcjonalną część innych obowiązujących opłat, w tym opłat za standardowe promowanie ofert i opłat za transakcje zagraniczne.

Nie będziemy zwracać opłat takich jak stała opłata za zamówienie, opłata za ekspresowe promowanie ofert ani opłata za zaawansowane promowanie ofert. 

Chcemy wspierać Twoje starania, aby właściwie rozwiązywać sprawy z kupującymi, i odpowiednio dostosowujemy opłaty.

Zwrot opłaty za zamówienie dla anulowanych transakcji

Obecnie zatrzymujemy stałą opłatę za zamówienie, kiedy zamówienie jest anulowane na prośbę kupującego. Ten sam sposób naliczania opłat stosują inne platformy i podmioty przetwarzające płatności w podobnych przypadkach anulowania transakcji przez kupującego. 

Z radością informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. będziemy zwracać całą prowizję od sprzedaży, łącznie ze stałą opłatą za zamówienie, kiedy zatwierdzisz prośbę kupującego o anulowanie. 

Zdajemy sobie sprawę, że kupujący mogą anulować transakcje z różnych powodów, bez winy po stronie sprzedawcy, i chcemy Ci to wynagrodzić, zwracając 100% prowizji od sprzedaży.


Zwrot opłaty przy pełnych dobrowolnych zwrotach pieniędzy

Zwrot stałej opłaty za zamówienie otrzymasz nie tylko wtedy, gdy kupujący anuluje transakcję, ale także wtedy, gdy zdecydujesz się dobrowolnie zwrócić kupującemu pełną kwotę. 

Również w takiej sytuacji możesz liczyć na nasze wsparcie, gdy starasz się zapewnić kupującym na eBay jak najlepszą obsługę.