Co oznacza dla Ciebie niemiecka ustawa VerpackG

Ustawa o opakowaniach z 2019 r. (VerpackG)

Niemiecka ustawa o opakowaniach VerpackG z 2019 r. wymaga od sprzedawców biznesowych (firm) , którzy sprzedają towary klientom w Niemczech:

Prawo zobowiązuje nas do zapewnienia, że sprzedawcy biznesowi dostosują się do tych wymogów do 1 lipca 2022 r.

Ustawa VerpackG:

  • stanowi część Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR) sprzedawcy, czyli szeregu regulacji, które mają na celu ochronę środowiska poprzez redukcję odpadów i poprawę gospodarowania odpadami oraz stymulowanie innowacji w recyklingu.
  • dotyczy wszystkich firm sprzedających towary na rynku niemieckim lokalnie i międzynarodowo.

Aby spełnić wymogi prawne, musisz uzyskać licencję na swoje opakowania i rejestrować je w przypadku sprzedaży w Niemczech lub do Niemiec, włączając w to opakowania produktów, opakowania wysyłkowe i wszelkie użyte wypełniacze.

Aby pomóc Ci spełnić te wymagania, nawiązaliśmy współpracę z doświadczoną w tym zakresie firmą Lizenzero. Zalecamy kontakt z zespołem Lizenzero w celu uzyskania informacji o zakresie obsługi i  szczegółach procesu.

Co musisz zrobić

  1. Uzyskaj licencję na opakowania: Nasz partner Lizenzero oferuje prosty proces licencjonowania opakowań poprzez system Interseroh+ (wymaga to uiszczenia opłaty licencyjnej).
  2. Zarejestruj się w rejestrze opakowań LUCID: Podaj nazwę swojego systemu dualnego oraz ilości opakowań w LUCID, aby otrzymać swój numer LUCID.
  3. Podaj swój numer LUCID na koncie eBay - gotowe!


Często zadawane pytania

Tak, ustawa VerpackG dotyczy wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki. Wszystkie firmy, w tym MŚP, mają obowiązek uzyskać licencję na swoje opakowania.

W ten sposób płacisz za zagospodarowanie i recykling swoich opakowań od momentu sprzedaży do czasu ich usunięcia jako odpadów.

Centralny Rejestr Opakowań (ZSVR) nadzoruje przestrzeganie wymogów ustawy VerpackG poprzez rejestr opakowań LUCID.

Ponieważ LUCID jest publicznie dostępnym rejestrem, zgodność z ustawą może być weryfikowana także przez strony trzecie.

Operatorzy z systemu dualnego regularnie dostarczają do rejestru ZSVR aktualne informacje o ilości licencjonowanych opakowań swoich klientów. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości czy niezgodności, rejestr ZSVR może wydać formalne ostrzeżenie, nałożyć grzywny lub zakazać sprzedaży.

Nie, nie jest to już wymagane.