Dowiedz się więcej o nowej regulacyjnej opłacie operacyjnej

Co musisz wiedzieć

Z uwagi na rosnące koszty związane z coraz większą liczbą i złożonością regulacji prawnych, w tym wymaganiami w zakresie ochrony konsumentów i środowiska oraz nowymi przepisami podatkowymi i celnymi, które mają wpływ na rynek eBay, wprowadzamy nową regulacyjną opłatę operacyjną.

Od 8 kwietnia 2024 r. ta nowa regulacyjna opłata operacyjna będzie dotyczyć sprzedaży w ramach ofert w serwisach eBay w: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Jak obliczana jest regulacyjna opłata operacyjna

Opłata ta jest obliczana jako stały procent (0,35 proc.) łącznej kwoty sprzedaży, która obejmuje cenę przedmiotu, koszt wysyłki, podatki i inne obowiązujące opłaty i podlega, w stosownych przypadkach, opodatkowaniu VAT.

Co dalej

Więcej informacji o regulacyjnej opłacie operacyjnej oraz o tym, jak jest obliczana, znajdziesz w: