Rozszerzona odpowiedzialność producenta EPR we Francji

Informacje dla firm sprzedających na eBay.fr

Co musisz wiedzieć

Francuskie przepisy o Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR - Extended Producer Responsibility) to część ogólnoeuropejskiej inicjatywy, która ma na celu promowanie recyklingu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Aby spełnić wymagania EPR, firmy aktywnie sprzedające kupującym zlokalizowanym we Francji muszą zarejestrować się w odpowiednich Organizacjach Odpowiedzialności Producentów (PRO - Producer Responsibility Organizations lub eco-organisme*), a następnie podać otrzymane numery UIN (Unique Identification Numbers) w swoich ofertach na eBay przed 31 maja 2023 r. 

Co się zmienia od 31 maja 2023 r.

Wszystkie oferty sprzedaży niespełniające maksymalnie 4 wymagań na tym etapie będą blokowane na eBay.fr lub eBay będzie refakturować uiszczone opłaty recyklingowe.

Aby uzyskać zgodność z przepisami, musisz zarejestrować się w odpowiednich organizacjach PRO i podać wszystkie wymagane informacje w swoich ofertach na eBay przed 31 maja 2023 r.

Co musisz zrobić już teraz

Masz już wymagane informacje EPR? 

Podaj w swoich ofertach na eBay:

  • numery UIN oraz
  • inne wymagane dane, które przekazały Ci organizacje PRO.

Sprawdź kategorie objęte tymi wymaganiami 

Nie masz wymaganych informacji EPR? 

Zarejestruj się w odpowiedniej organizacji PRO, która zajmuje się recyklingiem: 

  • sprzedawanych przez Ciebie produktów
  • ich opakowania oraz 
  • niektórych z ich komponentów.

Następnie podaj otrzymane informacje w swoich ofertach na eBay.

Wymagane informacje

Jak informowaliśmy we wrześniu ub.r., eBay i inne rynki marketplace mają prawny obowiązek zapewnić, aby wszystkie przedmioty, które sprzedajesz kupującym zlokalizowanym we Francji, były zgodne z francuskimi przepisami EPR. 

Aby oferty były zgodne, musisz spełnić maksymalnie 4 wymagania dla każdej oferty > podać nam poniższe informacje:

1

niepowtarzalne numery UIN odpowiednie dla kategorii przedmiotu, jego komponentów lub opakowania,

2

w pewnych kategoriach opłatę ekologiczną, którą płacisz za każdy przedmiot tego rodzaju sprzedany na eBay,

3

w pewnych kategoriach współczynnik naprawialności przedmiotu

4

w pewnych kategoriach (np. Urządzenia elektryczne i elektroniczne czy Meble), obowiązkowy, bezpłatny odbiór używanych produktów typu „jeden za jeden”.

Wszystkie wymagane informacje musisz podać w swoich ofertach na eBay przed 31 maja 2023 r. Jeśli Twoje oferty na eBay.fr nie będą zgodne z wymogami, po 31 maja br. będziemy musieli zablokować ich widoczność na eBay.fr.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o EPR we Francji oraz o tym, jak podać wymagane informacje w ofertach.

Organizacja PRO lub eco-organisme to firmy zatwierdzone przez organy publiczne w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialność producenta EPR, które zajmują się wycofywaniem z eksploatacji (odbiór, sortowanie, recykling i odzysk odpadów) produktów określonego rodzaju (elektronika, tekstylia, opakowania, baterie, żarówki, papiery zadrukowane itp.).