Dostosuj swoje oferty do francuskich przepisów EPR

Co musisz wiedzieć

Przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ang. Extended Producer Responsibility, EPR) są częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu ochronę środowiska poprzez ulepszenie gospodarki odpadami, ograniczenie wykorzystania składowisk odpadów oraz stymulowanie innowacji w recyklingu. Działania te czynią sprzedawców odpowiedzialnymi za cały cykl życia ich produktów.

Aby zachować zgodność z francuskimi przepisami EPR, sprzedawcy biznesowi, którzy prowadzą sprzedaż we Francji lub do Francji, muszą zarejestrować się w odpowiednich przedsiębiorstwach éco-organisme* odpowiedzialnych za kategorie produktów (w tym opakowania), w których sprzedawcy prowadzą sprzedaż.

Co się zmienia

Od 1 lipca 2022 r.

Wszystkie rynki marketplace, w tym eBay, mają prawny obowiązek zapewnić, aby sprzedawcy przestrzegali przepisów EPR. Przestrzegając tych przepisów, pokażesz swoim klientom, że wspierasz inicjatywy recyklingowe we Francji i przyczyniasz się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Od 1 października 2022 r.

Będziemy podejmować działania w przypadku ofert sprzedaży niezgodnych z przepisami, w tym uiszczać opłatę ekologiczną w Twoim imieniu i refakturować ją na Ciebie zgodnie z aktualizacją Umowy z użytkownikiem z sierpnia.

Jak najszybciej

Dodaj do swoich ofert wskazane poniżej informacje. 

Od 1 lipca 2022 r.

Wszystkie rynki marketplace, w tym eBay, mają prawny obowiązek zapewnić, aby sprzedawcy przestrzegali przepisów EPR. Przestrzegając tych przepisów, pokażesz swoim klientom, że wspierasz inicjatywy recyklingowe we Francji i przyczyniasz się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Od 1 października 2022 r.

Będziemy podejmować działania w przypadku ofert sprzedaży niezgodnych z przepisami, w tym uiszczać opłatę ekologiczną w Twoim imieniu i refakturować ją na Ciebie zgodnie z aktualizacją Umowy z użytkownikiem z sierpnia.

Jak najszybciej

Dodaj do swoich ofert wskazane poniżej informacje. 

Co musisz zrobić

Po pierwsze i co najważniejsze, jeśli Twoje oferty podlegają przepisom EPR, musisz pilnie dostosować je do nich. Sprawdź produkty i kategorie objęte przepisami w sekcji „Kategorie objęte wymogiem”. 

Jeśli sprzedajesz te przedmioty we Francji lub do Francji:

1

Podaj w ofertach Niepowtarzalne numery identyfikacyjne producenta (Unique Producer Identification Number, UPIN) jako parametry w polu Zgodność z przepisami 

Aby otrzymać numery UPIN, zarejestruj się w odpowiedniej organizacji éco-organisme, jeśli jesteś producentem produktu we Francji lub pierwszym importerem do Francji. Sprawdź listę éco-organisme w sekcji „Kategorie objęte wymogiem”. W innym przypadku skontaktuj się ze swoimi dostawcami.

2

Podaj opłatę ekologiczną jako parametr przedmiotu 

Wpisz opłatę, która jest pobierana od Ciebie za każdy przedmiot z kategorii „Meble” i „Urządzenia elektryczne/elektroniczne”, w oddzielnym polu formularza sprzedaży, aby była widoczna w Twojej ofercie. 

3

Podaj Współczynnik naprawialności w formie obrazu w galerii zdjęć 

To ocena możliwości naprawy produktu w skali od 1 do 10 i musi być wyświetlana jako obraz w galerii. Pamiętaj, że nie może to być pierwsze zdjęcie w galerii.

Współczynnik naprawialności powinien podać Twój dostawca.

4

Opisz zasady odbioru używanych produktów

Jeśli sprzedajesz „Urządzenia elektryczne/elektroniczne” i „Meble”, opisz kupującym to, jak odbierzesz ich dotychczasowy produkt przy dostawie (tzw. odbiór używanych produktów typu „jeden za jeden”) w Mój eBay > Dostosowane zasady

Skontaktuj się ze swoim przewoźnikiem lub organizacją éco-organisme, aby ustalić procedurę odbioru używanych produktów. 


* Eco-organisme to francuskie firmy zatwierdzone przez organy publiczne w ramach struktury rozszerzonej odpowiedzialność producenta EPR, które zajmują się wycofywaniem sprzedawanych produktów z eksploatacji (odbiór, sortowanie, recykling i odzysk odpadów).