Jak spełnić wymogi Rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR)

W skrócie

Wchodzące w życie 13 grudnia 2024 r. Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (ang. General Product Safety Regulation, GPSR) ma na celu zapewnienie sprzedaży bezpiecznych produktów w Unii Europejskiej (UE) oraz w Irlandii Północnej. Przepisy te dotyczą nowych i używanych produktów sprzedawanych na tych rynkach i wprowadzają określone wymagania dla firm w zakresie informacji o bezpieczeństwie produktów.

Co musisz wiedzieć

Aby spełnić wymogi rozporządzenia GPSR, wszyscy sprzedawcy biznesowi (firmy), wystawiający oferty sprzedaży w UE i Irlandii Północnej, muszą podać te informacje:

 1. Nazwa i dane kontaktowe producenta produktu
 2. Jeśli producent nie ma siedziby w UE czy Irlandii Północnej, należy wskazać nazwę i dane kontaktowe osoby lub podmiotu odpowiedzialnego z siedzibą w UE.
 3. Wszelkie istotne informacje o produkcie, takie jak nr modelu, zdjęcia, typ i oznaczenie CE.
 4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności produktu, takie jak ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, etykiety i instrukcje obsługi w lokalnym języku.

W lipcu br. wprowadzimy nową funkcję, która umożliwi podanie tych informacji w ofertach. W międzyczasie zalecamy rozpocząć pozyskiwanie niezbędnych danych, aby zapewnić sobie zgodność z przepisami, gdy zaczną one obowiązywać w tym roku.

Często zadawane pytania

Nie, rozporządzenie GPSR dotyczy tylko produktów sprzedawanych w UE i Irlandii Północnej.

W ofertach musisz uwzględnić wszelkie stosowne instrukcje, ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania i utylizacji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, który sprzedajesz.

Informacje te muszą być podane w języku kraju, gdzie sprzedajesz swoje przedmioty.

Możesz dołączyć obraz (piktogram, symbol lub etykietę), oświadczenie (ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub ostrzeżenia o zagrożeniach chemicznych), instrukcję obsługi lub dowolny inny dokument, który zawiera te informacje.

Obsługiwane formaty plików: .pdf, .jpg, .png. 

Informacje te można znaleźć na produkcie, na jego opakowaniu lub w dołączonych do niego dokumentach. Jeśli nie masz tych informacji, możesz skontaktować się z producentem produktu.

Rozporządzeniem GPSR nie są objęte te produkty i kategorie:

 • Produkty lecznicze
 • Produkty spożywcze i paszowe
 • Żywe zwierzęta i rośliny
 • Genetycznie zmodyfikowane organizmy i mikroorganizmy
 • Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
 • Produkty ochrony roślin zwane także pestycydami
 • Produkty roślinne i odzwierzęce związane z ich reprodukcją
 • Antyki
 • Statki powietrzne
 • Sprzęt przewozowy obsługiwany przez dostawcę usług do transportu konsumentów
 • PProdukty, które wymagają naprawy, odnowienia lub recyklingu przed użyciem i są wyraźnie oznaczone jako takie produkty

Pełną listę wykluczonych kategorii znajdziesz w Artykule 2 Rozporządzenia GPSR.

Tak, GPSR dotyczy przedmiotów z kategorii Kolekcje.

Podmiot odpowiedzialny z siedzibą w UE lub Irlandii Północnej odpowiada za określone zadania związane ze zgodnością i bezpieczeństwem produktów, w tym za:

 • Sprawdzanie, czy deklaracja zgodności UE, oznaczenie CE lub inna dokumentacja techniczna jest prawidłowa, a także przekazywanie tych dokumentów organom nadzoru rynku w celu wykazania zgodności produktu z wymaganiami
 • Informowanie organów nadzoru rynku o produktach niebezpiecznych i wypadkach w systemie wczesnego ostrzegania EU Safety Business Gateway
 • Współpracę z organami nadzoru rynku oraz dopilnowanie, aby podjęte zostały niezbędne działania w celu rozwiązania problemów związanych ze zgodnością
 • Dostarczanie, na wniosek organów administracji, udokumentowanych dowodów przeprowadzonych kontroli

Podmiot odpowiedzialny musi mieć siedzibę w UE lub Irlandii Północnej i może to być jeden z poniższych podmiotów:

 • producent
 • importer
 • autoryzowany przedstawiciel producenta
 • dostawca usług logistycznych (fulfillmentu), jeśli producent, importer lub autoryzowany przedstawiciel nie mają siedziby w UE lub Irlandii Północnej

Jako sprzedawca możesz skontaktować się z producentem lub swoim dostawcą z wcześniejszego etapu łańcucha dostaw, aby uzyskać nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego z UE lub Irlandii Północnej.

Jeśli jesteś producentem lub właścicielem marki, który ma siedzibę poza UE lub Irlandią Północną i ma oddział w UE lub Irlandii Północnej lub ma już importera w UE lub Irlandii Północnej, możesz wyznaczyć go na podmiot odpowiedzialny dla Twoich produktów. Możesz także skontaktować się z laboratorium badawczym lub firmą certyfikującą, z którą współpracujesz, ponieważ mogą pomóc Ci w wyznaczeniu podmiotu odpowiedzialnego.

Obecnie szukamy zewnętrznych firm, którzy mogliby pomóc sprzedawcom w wyznaczeniu podmiotu odpowiedzialnego z siedzibą w UE lub Irlandii Północnej. Zaktualizujemy tę stronę i przekażemy stosowne informacje, gdy tylko będą dostępne.