Podatki od eksportu i importu

Sprawdź zobowiązania podatkowe dotyczące transakcji eksportu i importu

Wstęp

Sprzedając za granicę, musisz wypełnić zobowiązania podatkowe związane z transakcjami eksportu i importu w krajach, w których prowadzisz działalność.

Te informacje nie mają charakteru porady prawnej i  nie powinny  być jako taka traktowane. Jeśli nie masz pewności, jakie przepisy Cię obowiązują i jak je wykonywać, skonsultuj się z radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Transakcje eksportu i importu

Pojęcia „import” i „eksport” z reguły dotyczą towarów wwożonych do danego kraju lub z niego wywożonych. W terminologii UE „import” dotyczy przywozu towarów do UE spoza Unii, np. ze Szwajcarii lub z Norwegii. Zobacz listę obecnych państw członkowskich UE

Niektóre terytoria należące do UE traktowane jako lokalizacje spoza UE

 • Wyspy Alandzkie (Finlandia)
 • Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania)
 • Wyspy Normandzkie (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm i Sark)
 • Francuskie departamenty zamorskie (Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i Reunion)
 • Góra Athos, znana także jako Agion Poros (Grecja)

Eksportowanie towaru poza UE oznacza, że opuszcza on Unię Europejską i jest kierowany do kraju, który do niej nie należy.

Jeśli importujesz i eksportujesz towary z i do dowolnego kraju, w tym należącego do UE:

 • Reguluj podatki importowe, cła i opłaty akcyzowe na etapie odprawy celnej w danym kraju. Opłaty te należy z reguły uiszczać w kraju docelowym, do którego trafia towar. Jeśli nie przeniesiesz tych zobowiązań na kupującego, musisz je opłacić samodzielnie.
 • Sprawdź przepisy celne w krajach, do i z których przesyłane są Twoje towary, w tym te dotyczące zezwoleń eksportowych i importowych, należności celnych i opłat.
 • Postępuj zgodnie z wymaganymi procedurami celnymi. Może być konieczne zatrudnienie eksperta, np. spedytora lub agenta celnego. Specjalista może świadczyć także dodatkowe usługi, np. pomóc w skorzystaniu z procedur odroczenia należności celnych od importu i eksportu. Dzięki temu można ograniczyć konieczności regulowania opłat za każdym razem, gdy przesyłka dotrze do UE. 

Jeśli działasz na rynku wewnętrznym i przesyłasz towary między krajami UE:

 • Nie musisz płacić cła i opłat celnych. Wewnątrz UE nie ma granic celnych, chyba że wysyłasz towar do lub z terytoriów specjalnych Unii.
 • Nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji celnej.
 • Określ, co ma się stać z towarem, jeżeli nie będzie można go dostarczyć na adres kupującego wewnątrz UE. Możesz wybrać zniszczenie towaru lub podać adres, na który ma zostać zwrócony.

Dokumentacja celna

Na podstawie Twojej dokumentacji celnej lokalny urząd celny sprawdzi, czy: 

 • dany produkt jest dopuszczony do eksportu lub importu.
 • musisz posiadać jakiekolwiek zezwolenia.
 • musisz zapłacić podatki importowe, cła lub akcyzę.

Jeśli dokumentacja celna jest niekompletna lub nieprawidłowa, towar może nie zostać odprawiony. Może to skutkować:

 • opóźnieniem dostawy towaru do kupującego.
 • dodatkowymi kosztami, jeśli konieczne będzie zwrócenie towaru.

Niektórzy przewoźnicy oferują obsługę formalności związanych z odprawą celną. Taka usługa obejmuje często przygotowanie całej dokumentacji celnej, uregulowanie cła, podatków i opłat. Dzięki temu możesz oferować kupującym opcję wysyłki z pokryciem wszelkich należności celnych i akcyzowych.

Zabronione jest zgłaszanie paczek jako prezentów lub towarów niehandlowych w celu unikania opłat celnych. Nieprawidłowo wypełnione deklaracje celne lub nieumyślne próby importu towarów kontrolowanych albo zabronionych mogą spowodować problemy dla Twojej firmy.

Eksport towarów

Jeśli eksportujesz towary poza UE:

 • nie musisz doliczać podatku VAT należnego od wartości towaru. Oprócz podania wartości netto eksportowanego towaru w deklaracji VAT musisz skompletować i zachować dokumentację eksportową. Dokumentacja obejmuje dowód wysyłki towaru, który jest konieczny do naliczenia zerowej stawki VAT, oraz inne dokumenty poświadczające, że towar opuścił UE. Dowiedz się więcej na temat podatku VAT od sprzedaży międzynarodowej. 
 • w urzędzie celnym musisz przedstawić deklarację eksportową oraz zezwolenia wymagane do eksportu określonego rodzaju towaru. 
 • sprawdź obowiązujące opłaty wywozowe.

Co to są opłaty wywozowe?

Opłata wywozowa to opłata za eksport produktu, która może być pobierana w przypadku wywozu towaru poza UE. Opłaty wywozowe dotyczą bardzo wąskiej grupy produktów, takich jak określone towary rolne lub źródła nieodnawialne.