Zwroty międzynarodowe

Dopilnuj, aby Twoje warunki sprzedaży były zgodne z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zwrotów

Wymagania dotyczące zwrotów

Transakcje sprzedaży za granicę podlegają międzynarodowym przepisom, w tym regulacjom dotyczącym zwrotów produktów.

Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą praw konsumentów 2011/83/UE z 25 października 2011 r. (Dz. U. UE L 304/64), kupujący będący konsumentem może bez podania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów, odstąpić od większości umów sprzedaży zawieranych na odległość z przedsiębiorcami w określonym terminie.

Opisz w swoich ofertach warunki zwrotów:

  • w jakim terminie konsument powinien powiadomić Cię o odstąpieniu od umowy,
  • w jaki sposób nastąpi zwrot płatności,
  • kto ponosi koszty związane ze zwrotem produktu.

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny naprawy lub wymiany produktu

Możesz być zobowiązany do zwrotu pieniędzy lub wysłania produktu ponownie

Warunków zwrotów nie musisz określać dla: produktów wykonywanych na zamówienie, łatwo psujących się i spożywczych oraz ofert w kategoriach: Nieruchomości, Bilety/Podróże oraz Biznes i Przemysł w poszczególnych serwisach eBay.

Warunki zwrotów w UE i poza UE

Skorzystaj z porady prawnej, jeśli nie wiesz, jak określić warunki zwrotów w danym kraju.

Kraj Wymagania dotyczące zwrotów
Australia

Należy przestrzegać lokalnych regulacji o ochronie praw konsumentów. Sprzedawca ma obowiązek zapewnić wymianę towaru lub zwrot pieniędzy w przypadku poważnych wad produktu, a także wypłacić odszkodowanie w razie możliwych do przewidzenia przypadków utraty lub zniszczenia towaru.

Sprzedawca musi naprawić lub wymienić towar, jeśli jego jakość jest nieakceptowalna.

Austria

Min. 14 dni na zwrot

Za wysyłkę płaci sprzedawca, chyba że określono to inaczej w ofercie sprzedaży.

Belgia

Min. 14 dni na zwrot

Sprzedawca płaci za przesyłkę w przypadku wad lub niezgodności z opisem. W innych przypadkach za wysyłkę płaci sprzedawca, chyba że określono to inaczej w ofercie sprzedaży.

Francja

Min. 14 dni na zwrot

Kupujący pokrywa koszty wysyłki

Hiszpania
Min. 14 dni na zwrot
Holandia
Min. 14 dni na zwrot
Irlandia

Min. 14 dni na zwrot

Kupujący pokrywa koszty wysyłki

Niemcy

Min. 14 dni na zwrot

Sprzedawca płaci za przesyłkę w przypadku wad lub niezgodności z opisem.

Za przesyłkę może zapłacić kupujący, o ile został powiadomiony odpowiednio przez sprzedawcę.

Sprzedawcy muszą używać wzoru pouczenia o prawie do odstąpienia ustalonego przez ustawodawcę, aby ich warunki zwrotów były zgodne z Dyrektywą dotyczącą praw konsumentów.

Szwajcaria

USA

Prawo nie nakłada obowiązku akceptowania zwrotów.

Zalecamy oferowanie opcji zwrotu z uwagi na jakość obsługi i zadowolenie klientów.

Wielka Brytania
Min. 14 dni na zwrot


Programy ochrony kupujących

W transakcjach transgranicznych kupujący podlegają programom ochrony obowiązujących w serwisie, w którym została zawarta transakcja.

Przy sprzedaży do krajów, w których nie ma prawnego obowiązku oferowania możliwości zwrotu towaru, kupujący może być uprawniony do zwrotu pieniędzy, jeżeli nie otrzyma towaru lub okaże się on wadliwy. Przykład: Sprzedajesz z Polski i wystawiasz oferty na eBay.fr (we Francji) > Kupującym przysługuje ochrona w ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay obowiązującej na eBay.fr (we Francji).

Aby otrzymać zwrot pieniędzy, kupujący musi otworzyć sprawę w Centrum rozstrzygania w serwisie, w którym przedmiot został sprzedany. Rozstrzygając sprawy o nieotrzymanie towaru lub roszczenia kupujących (przykłady):

  • bierzemy pod uwagę to, czy na bazie informacji od kupującego i sprzedawcy możemy zweryfikować fakt dostawy towaru oraz to, czy został dostarczony na czas.
  • w przypadku towaru o wartości np. powyżej 750 USD wymagamy potwierdzenia odbioru.

Sprawdź programy ochrony kupujących

Australia | Francja | Hiszpania | Kanada | Niemcy | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania | Włochy

Programy ochrony sprzedawców

Sprzedając na eBay w Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, możesz korzystać z Ochrony sprzedawców eBay, która obejmuje: 

  • ochronę przed nieuczciwym zachowaniem kupujących
  • opinie i oceny szczegółowe sprzedawcy
  • zaległe płatności za przedmioty
  • sprawy (spory)

Zasady Ochrony sprzedawców eBay: Kanada | Niemcy | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania

W pozostałych serwisach zagranicznych eBay zasady programów mogą się nieznacznie różnić.