Wymagania dla firm dotyczące VAT w Wielkiej Brytanii

Wstęp

Jeśli prowadzisz sprzedaż na eBay jako firma, sprawdź, czy wypełniasz swoje zobowiązania w zakresie podatku VAT.

Zależnie od lokalizacji siedziby Twojej firmy lub towaru oraz wielkości Twojej sprzedaży Twoja działalność może podlegać przepisom o podatku VAT.   

Tematyka dotycząca podatku VAT jest złożona i dotyczą jej szczególne regulacje jak np. w przypadku sprzedaży towarów używanych. Zalecamy skonsultowanie się z doradcą podatkowym i przekazujemy kilka wskazówek.

Co musisz zrobić?

Jeśli masz siedzibę poza UE i wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii

Nie dotyczy Cię próg wartości sprzedaży i musisz niezwłocznie zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT. 

Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE

Taka sprzedaż wysyłkowa jest objęta progiem wartości sprzedaży w wys. 70 tys. funtów. Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT.

Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE lub magazynujesz go w nich

Możesz podlegać obowiązkowi zarejestrowania się na potrzeby rozliczania i uiszczania podatku VAT także w tych krajach.

Informacje brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC o rejestracji na potrzeby podatku VAT w Wielkiej Brytanii: www.gov.uk/vat-registration

Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego VAT w Wielkiej Brytanii zapisz go lub zaktualizuj obecny numer na swoim koncie sprzedawcy według instrukcji na stronie sellercentre.ebay.co.uk/business/about-vat


VAT od importu w UE i Wielkiej Brytanii w 2021 r.