Wymagania dla firm dotyczące VAT w Wielkiej Brytanii

Wstęp

Jeśli prowadzisz sprzedaż na eBay jako firma, sprawdź, czy wypełniasz swoje zobowiązania w zakresie podatku VAT.

Zależnie od lokalizacji siedziby Twojej firmy lub towaru oraz wielkości Twojej sprzedaży Twoja działalność może podlegać przepisom o podatku VAT.   

Tematyka dotycząca podatku VAT jest złożona i dotyczą jej szczególne regulacje jak np. w przypadku sprzedaży towarów używanych. Zalecamy skonsultowanie się z doradcą podatkowym i przekazujemy kilka wskazówek.

Co musisz zrobić

Jeśli masz siedzibę poza UE i wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii

Nie dotyczy Cię próg wartości sprzedaży i musisz niezwłocznie zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT.

Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE

Taka sprzedaż wysyłkowa jest objęta progiem wartości sprzedaży w wys. 70 tys. funtów. Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT.

Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE lub magazynujesz go w nich

Możesz mieć obowiązek zarejestrowania się na potrzeby rozliczania i uiszczania VAT także w tych krajach.

Informacje gov.uk o rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii

Po uzyskaniu numeru VAT w Wielkiej Brytanii zapisz go lub zaktualizuj obecny numer na swoim koncie według instrukcji w Strefie Sprzedawcy eBay.co.uk

VAT od importu w UE i Wielkiej Brytanii w 2021 r.