Standardy obsługi i wskaźniki sprzedawcy

Standardy obsługi pozwalają nam wyróżnić najlepszych sprzedawców

Dlaczego standardy obsługi są ważne?

Standardy obsługi pozwalają wyróżnić sprzedawców zapewniających doskonały poziom obsługi. 

Wskaźniki, które uwzględniamy w ocenie poziomu obsługi, bazują na tym, co według nas decyduje o idealnych doświadczeniach sprzedażowych i zakupowych.

Jeśli wypełniasz swoje zobowiązania i zapewniasz odpowiednią obsługę klienta, szybko dołączysz do grona sprzedawców ze statusem Przekracza standardy lub Najlepszy Sprzedawca. Do ich przywilejów należą wyższy poziom ochrony sprzedawcy oraz większa widoczność ofert na eBay.

Wyróżniamy 3 poziomy statusu sprzedawcy/obsługi. To, jak oceniamy Twój poziom obsługi na rynku krajowym i międzynarodowym sprawdzisz we Wskaźnikach sprzedawcy.

Najlepszy Sprzedawca eBay

Będąc Najlepszym Sprzedawcą, zapewniasz stale najwyższy poziom obsługi klienta na eBay. Możesz korzystać z wyjątkowych przywilejów, takich jak:

● Rozszerzona ochrona sprzedawców 

● Ikonka (odznaka) Najlepszego Sprzedawcy  w ofertach sprzedaży i wynikach wyszukiwania

Nie musisz się rejestrować ani dodatkowo płacić – musisz jedynie zapewnić doskonałą obsługę klienta przez wymagany czas. Sprawdź szczegółowe wymagania

Najlepsi Sprzedawcy mogą uzyskać w sprzedaży w niektórych zagranicznych serwisach eBay status i ikonę eBay Premium Service

Oferty sprzedaży z ikoną Premium Service mogą przyciągać więcej kupujących i przyczyniać się do zwiększania sprzedaży.

Sprawdź wymagania dla statusu eBay Premium Service na: eBay.co.uk

Przekracza standardy

Jeśli jeszcze nie jesteś Najlepszym Sprzedawcą, ale zapewniasz obsługę klienta na dobrym poziomie i dotrzymujesz wszelkich zobowiązań, uzyskasz status Przekracza standardy. 

Swój obecny status oraz, co możesz poprawić, aby uzyskać status Najlepszego Sprzedawcy, sprawdzisz we Wskaźnikach sprzedawcy.

Nie spełnia standardów

W przypadku sprzedawców niespełniających standardów:

 • ich oferty uzyskują gorsze pozycje w wynikach wyszukiwania.
 • możemy stosować limity sprzedaży i wystawiania. 
 • nie udostępniamy subskrypcji Dużego i Mega Sklepu.

Nie spełniasz standardów? Sprawdź we Wskaźnikach sprzedawcy:

 • alerty o statusie konta
 • przyczyny niespełniania minimalnych standardów obsługi
 • nasze zalecenia, jak możesz poprawić swoje wyniki.

Możliwe konsekwencje niespełniania standardów (wskaźnik problemów z transakcjami przekracza 2 proc. lub liczba spraw zamkniętych bez rozwiązania przekracza 0,3 proc.):

 • możemy nałożyć na konto limity
 • dodatkowe opłaty
 • gorsza widoczność ofert
 • ograniczony dostęp do promowania ofert
 • wstrzymanie wypłaty środków
 • ograniczenia sprzedaży, w tym stałe, które stosujemy zwykle, gdy konto nie spełnia standardów przez min. 2 kolejne miesiące. 
 • obniżenie poziomu Sklepu do Małego, jeśli nie spełnisz standardów przez ponad 60 dni

W przypadku pilnych obaw co do konta (np.: wykrycie oszustwa lub działania sprzedawcy są zagrożeniem dla kupujących) możemy stosować sankcje na bieżąco. Sankcje będą proporcjonalne do charakteru problemu oraz zależne od tego, co będzie uzasadnione i wymagane do ochrony wszystkich użytkowników eBay oraz eBay jako dostawcy usług.

Decydując o zwiększeniu limitów, bierzemy pod uwagę te kryteria:

 • pozytywne oceny kupujących
 • brak nierozwiązanych spraw z kupującymi
 • historia sprzedaży (min. 90 dni) i aktywna sprzedaż
 • brak opinii kwestionujących autentyczność towaru
 • zweryfikowane konto PayPal
 • przestrzeganie zasad eBay
 • niezadłużone konto sprzedawcy

Gdy limit dotyczy konta zarejestrowanego na eBay.pl, możesz poprosić o jego zwiększenie > Skontaktuj się z działem obsługi lub sprawdź, czy przysługuje Ci wyższy limit poprzez Pomoc eBay.com

Wskazówki, jak poprawić status konta

● Wysyłaj przedmioty w zadeklarowanym przez siebie czasie.

● Dobrze zarządzaj magazynem i uzupełniaj zapasy przedmiotów. 

● Aby zminimalizować liczbę zwrotów, rzetelnie i dokładnie opisz to, co sprzedajesz, oraz dodaj do ofert jak najwięcej zdjęć i parametrów.

● Czytelnie opisz warunki zwrotów i płatności oraz, jeśli to możliwe, oferuj 30 dni na zwrot.

● Usprawnij obsługę zwrotów, korzystając z automatyzacji zwrotów towaru i zwrotów pieniędzy.

● Przestrzegaj warunków sprzedaży, kiedy przyjmujesz płatność po zawarciu transakcji. 

● Szybko i uprzejmie odpowiadaj na pytania kupujących. 

● Informuj kupujących na bieżąco o tym, kiedy towar zostanie wysłany. 

● Szybko wysyłaj zwroty pieniędzy.

Wskaźniki obsługi

Wskaźniki obsługi (Service metrics) pozwalają zorientować się, jak radzisz sobie na zagranicznych rynkach eBay na tle konkurencji.

Znając swoje wskaźniki, możesz zmniejszyć liczbę spraw zgłaszanych przez klientów po zakupie, których obsługa wymaga sporo czasu i kosztów, a często prowadzi do zwrotów pieniędzy. Jeżeli Twoje wskaźniki są oznaczone jako „Bardzo wysokie”, możesz zapłacić nawet do 4% więcej prowizji od sprzedaży.

Wskaźniki obsługi to:

● dane o liczbie zwrotów z powodu niezgodności z opisem oraz spraw dotyczących nieotrzymania przedmiotu

● porównanie Twoich spraw ze sprawami zgłaszanymi sprzedawcom podobnych przedmiotów

● raporty do pobrania, wskazujące oferty, dla których po sprzedaży zgłoszono sprawy

Dostępność: Panel Sprzedawcy > Performance (Wyniki) > Service Metrics (Wskaźniki obsługi) w zagranicznych serwisach eBay