Przygotuj się na wymagania Rozporządzenia UE o bezpieczeństwie produktów (GPSR)

Jak spełnić wymogi nowych regulacji

Co musisz wiedzieć

Czego dotyczy GPSR

Spełnienie wymagań nowych regulacji może stanowić wyzwanie i dlatego z wyprzedzeniem informujemy Cię o Rozporządzeniu o bezpieczeństwie produktów (ang. General Product Safety Regulation, GPSR), które zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2024 r. Wprowadza ono wymóg podawania przez firmy określonych informacji dotyczących bezpieczeństwa w sprzedaży kupującym w Unii Europejskiej (UE) i Irlandii Północnej. Jeśli nie sprzedajesz w ani nie wysyłasz do tych lokalizacji, rozporządzenie GPSR Cię nie dotyczy.

Na tę chwilę nie musisz podejmować działań, ale zachęcamy do sprawdzenie szczegółów, jak spełnić wymogi GPSR.

Rozporządzenie GPSR dotyczy nowych, używanych, naprawionych i odnowionych przedmiotów sprzedawanych na eBay i innych platformach marketplace.

Niektóre produkty i kategorie są wyłączone z GPSR - listę wykluczonych produktów znajdziesz na stronie Sprzedawaj za granicę > Wymogi prawne > Jak spełnić wymogi Rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) > Często zadawane pytania.

Jak spełnić wymogi GPSR

GPSR wymaga od wszystkich sprzedawców biznesowych (firm) podania poniższych informacji dla objętych rozporządzeniem przedmiotów oferowanych na sprzedaż w UE i Irlandii Północnej:

 • Nazwa i dane kontaktowe producenta produktu
  • Jeśli producent nie ma siedziby w UE czy Irlandii Północnej, należy wskazać nazwę i dane kontaktowe osoby lub podmiotu odpowiedzialnego z siedzibą w UE i Irlandii Północnej
 • Wszelkie istotne informacje o produkcie, takie jak nr modelu, zdjęcia, typ i oznaczenie CE
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności produktu, takie jak ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, etykiety i instrukcje obsługi w lokalnym języku

Zdajemy sobie sprawę, że pozyskanie tych informacji może być czasochłonne, ale dodanie ich do ofert sprzedaży pozwoli spełnić wymogi tych regulacji i kontynuować sprzedaż w tych lokalizacjach. Pomoże również zdobyć zaufanie kupujących i grono lojalnych klientów w UE i Irlandii Północnej.

Co dalej?

Pracujemy nad nową funkcją, która uprości dodawanie nowych wymaganych informacji do pojedynczych lub wielu ofert. W lipcu powiadomimy Cię, kiedy możesz zacząć aktualizować swoje oferty. W międzyczasie zalecamy rozpocząć pozyskiwanie niezbędnych danych, aby zapewnić sobie zgodność z przepisami, gdy zaczną one obowiązywać.

Często zadawane pytania

W ofertach musisz uwzględnić wszelkie stosowne instrukcje, ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania i utylizacji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, który sprzedajesz. Informacje te muszą być podane w języku kraju, gdzie sprzedajesz swoje przedmioty. 

Możesz dołączyć obraz (piktogram, symbol lub etykietę), oświadczenie (ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub ostrzeżenia o zagrożeniach chemicznych), instrukcję obsługi lub dowolny inny dokument, który zawiera te informacje. 

Obsługiwane formaty plików: .pdf, .jpg, .png.

Informacje te można znaleźć na produkcie, na jego opakowaniu lub w dołączonych do niego dokumentach. Jeśli nie masz tych informacji, możesz skontaktować się z producentem produktu.

Podmiot odpowiedzialny z siedzibą w UE lub Irlandii Północnej odpowiada za określone zadania związane ze zgodnością i bezpieczeństwem produktów, w tym za:

 • sprawdzanie, czy deklaracja zgodności UE, oznaczenie CE lub inna dokumentacja techniczna jest prawidłowa, a także przekazywanie tych dokumentów organom nadzoru rynku w celu wykazania zgodności produktu z wymaganiami
 • informowanie organów nadzoru rynku o produktach niebezpiecznych i wypadkach w systemie wczesnego ostrzegania EU Safety Business Gateway
 • współpracę z organami nadzoru rynku oraz dopilnowanie, aby podjęte zostały niezbędne działania w celu rozwiązania problemów związanych ze zgodnością
 • dostarczanie, na wniosek organów administracji, udokumentowanych dowodów przeprowadzonych kontroli

Podmiot odpowiedzialny musi mieć siedzibę w UE lub Irlandii Północnej i może to być jeden z poniższych podmiotów:

 • producent 
 • importer 
 • autoryzowany przedstawiciel producenta
 • dostawca usług logistycznych (fulfillmentu), jeśli producent, importer lub autoryzowany przedstawiciel nie mają siedziby w UE lub Irlandii Północnej

Jako sprzedawca możesz skontaktować się z producentem lub swoim dostawcą z wcześniejszego etapu łańcucha dostaw, aby uzyskać nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego z UE lub Irlandii Północnej.

Jeśli jesteś producentem lub właścicielem marki, który ma siedzibę poza UE lub Irlandią Północną i ma oddział w UE lub Irlandii Północnej lub ma już importera w UE lub Irlandii Północnej, możesz wyznaczyć go na podmiot odpowiedzialny dla Twoich produktów. Możesz także skontaktować się z laboratorium badawczym lub firmą certyfikującą, z którą współpracujesz, ponieważ mogą pomóc Ci w wyznaczeniu podmiotu odpowiedzialnego.

Obecnie szukamy zewnętrznych firm, którzy mogliby pomóc sprzedawcom w wyznaczeniu podmiotu odpowiedzialnego z siedzibą w UE lub Irlandii Północnej. Zaktualizujemy tę stronę i przekażemy stosowne informacje, gdy tylko będą dostępne.