Wymagania dotyczące VAT w Niemczech

Od lipca 2021 r. zamiast zaświadczenia zgodnego z § 22f UStG wymagane jest podanie ważnego niemieckiego numeru NIP (USt-IdNr.)

Wymogi prawne od lipca 2021 r.

Podawanie wymaganych danych

Większość sprzedawców z kontem firmowym zapisała już ważny numer NIP (USt-IdNr) na swoim koncie eBay. Od 1 lipca 2021 r. jest to wymóg prawny wobec wszystkich sprzedawców z kontem firmowym.  Przedsiębiorcy, którzy nie podali jeszcze numeru NIP, powinni to zrobić jak najszybciej. 

Kto ma obowiązek podania niemieckiego numeru NIP (USt-IdNr)?

Jako sprzedawca z reguły musisz zarejestrować się jako płatnik niemieckiego VAT, jeżeli spełniasz którykolwiek z tych warunków:

  • jesteś sprzedawcą z siedzibą w Niemczech.
  • sprzedajesz towary magazynowane w Niemczech.
  • sprzedajesz towary klientom indywidualnym w Niemczech jako firma z siedzibą w Europie i wysyłasz je z innego kraju UE. Ponadto Twoja łączna sprzedaż poprzez wszystkie kanały w ramach UE przekracza 10 000 euro rocznie. Nie korzystasz ze specjalnej procedury opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość w innym państwie członkowskim UE (punkt kompleksowej obsługi One Stop Shop, OSS), gdzie deklarowane byłyby Twoje niemieckie przychody.

Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

  • Drobni przedsiębiorcy muszą wystąpić o nadanie numeru NIP, a po jego uzyskaniu zapisać go na koncie eBay.
  • Sprawdź decyzję Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) o nadaniu numeru NIP. Upewnij się, że podane tam dane są zgodne z danymi zapisanymi na Twoim koncie eBay. Dotyczy to Twojego imienia i nazwiska lub nazwy Twojej firmy, jej formy prawnej i pełnego adresu.
  • eBay jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności Twojego numeru NIP i powiązanych z nim danych za pomocą procedury elektronicznego potwierdzenia w BZSt.

Ważne: Sprzedawcy z kontem firmowym, którzy nie podali ważnego numeru NIP wraz ze zgodnymi z nim danymi, nie mogą kontynuować sprzedaży na eBay.

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się niemiecki numer podatnika (Steuernummer) od numeru NIP (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, USt-IdNr)?

Rejestrując firmę w Niemczech, otrzymujesz we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) numer podatnika (Steuernummer). Najczęściej nadawany jest jeden taki numer na potrzeby wszystkich podatków, które Twoja firma ma obowiązek opłacać, włączając w to VAT.

Numer podatnika służy do wszelkiej komunikacji z urzędem skarbowym i składa się z 10–13 cyfr. Niektóre z cyfr są oddzielone ukośnikiem „/”.

Niemiecki numer NIP (USt-IdNr) zaczyna się od liter „DE”, po których następuje 9 cyfr.

Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt).

Złóż wniosek o nadanie numeru NIP (USt-IdNr)


Jestem drobnym przedsiębiorcą i nie płacę VAT. Czy mimo to potrzebuję numeru NIP (USt-IdNr.)?

Od 1 lipca 2021 r. również drobni przedsiębiorcy są zobowiązani do podawania numeru NIP. W tym przypadku również nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca nie płaci VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców.

Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt).

Złóż wniosek o nadanie numeru NIP (USt-IdNr.)