Wymagania dotyczące VAT w Niemczech

Od lipca 2021 r. zamiast zaświadczenia zgodnego z § 22f UStG wymagane jest podanie ważnego niemieckiego numeru NIP (USt-IdNr.)

Wymogi prawne od lipca 2021 r.

Większość sprzedawców z kontem firmowym zapisała już ważny numer NIP (USt-IdNr) na swoim koncie eBay. Od 1 lipca 2021 r. jest to wymóg prawny wobec wszystkich sprzedawców z kontem firmowym.  Przedsiębiorcy, którzy nie podali jeszcze numeru NIP, powinni to zrobić jak najszybciej. 

Kto ma obowiązek podania niemieckiego numeru NIP (USt-IdNr)?

Jako sprzedawca z reguły musisz zarejestrować się jako płatnik niemieckiego VAT, jeżeli spełniasz którykolwiek z tych warunków:

 • jesteś sprzedawcą z siedzibą w Niemczech.
 • sprzedajesz towary magazynowane w Niemczech.
 • sprzedajesz towary klientom indywidualnym w Niemczech jako firma z siedzibą w Europie i wysyłasz je z innego kraju UE. Ponadto Twoja łączna sprzedaż poprzez wszystkie kanały w ramach UE przekracza 10 000 euro rocznie. Nie korzystasz ze specjalnej procedury opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość w innym państwie członkowskim UE (punkt kompleksowej obsługi One Stop Shop, OSS), gdzie deklarowane byłyby Twoje niemieckie przychody.

Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Kto ma obowiązek przestrzegania procesu One-Stop-Shop (OSS) lub podawania dodatkowych numerów VAT (NIP)?

Jeśli jesteś sprzedawcą i spełniasz jeden z poniższych warunków, musisz zazwyczaj zarejestrować się jako płatnik VAT w innych krajach UE lub musisz zadeklarować i zapłacić podatek VAT należny w innym kraju poprzez proces One-Stop-Shop (OSS):

 • Sprzedajesz towary osobom fizycznym w krajach Unii Europejskiej. Wysyłasz te towary z jednego kraju UE, np. z Niemiec, do innego kraju UE, a Twoja całkowita roczna sprzedaż z uwzględnieniem dostaw międzynarodowych w UE we wszystkich kanałach sprzedaży przekracza 10 000 EUR. 
  • W takim przypadku wymagany jest lokalny numer VAT (NIP) w każdym kraju, do którego dostarczasz towary, lub
  • numer VAT (NIP) w kraju, w którym uczestniczysz w specjalnym procesie opodatkowania wewnątrzunijnej sprzedaży na odległość (One-Stop-Shop, OSS), np. w Niemczech, i w którym deklarujesz swoją sprzedaż na terenie UE.
 • Sprzedajesz towary osobom fizycznym zamieszkałym w kraju członkowskim UE (który nie jest Twoim krajem zamieszkania). Wysyłasz te towary z magazynu znajdującego się w kraju należącym do UE. 

Zapytaj doradcę podatkowego, czy potrzebujesz lokalnego numeru VAT (NIP) lub czy możesz deklarować sprzedaż w tym kraju poprzez specjalny proces opodatkowania wewnątrzunijnej sprzedaży na odległość (One-Stop-Shop, OSS).

Możesz przesłać swój numer VAT (NIP) i potwierdzić swój udział w procesie OSS.

Podawanie wymaganych danych

 • Drobni przedsiębiorcy muszą wystąpić o nadanie numeru NIP, a po jego uzyskaniu zapisać go na koncie eBay.
 • Sprawdź decyzję Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) o nadaniu numeru NIP. Upewnij się, że podane tam dane są zgodne z danymi zapisanymi na Twoim koncie eBay. Dotyczy to Twojego imienia i nazwiska lub nazwy Twojej firmy, jej formy prawnej i pełnego adresu.
 • eBay jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności Twojego numeru NIP i powiązanych z nim danych za pomocą procedury elektronicznego potwierdzenia w BZSt.

Ważne: Sprzedawcy z kontem firmowym, którzy nie podali ważnego numeru NIP wraz ze zgodnymi z nim danymi, nie mogą kontynuować sprzedaży na eBay.

Pytania i odpowiedzi

Rejestrując firmę w Niemczech, otrzymujesz we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) numer podatnika (Steuernummer). Najczęściej nadawany jest jeden taki numer na potrzeby wszystkich podatków, które Twoja firma ma obowiązek opłacać, włączając w to VAT.

Numer podatnika służy do wszelkiej komunikacji z urzędem skarbowym i składa się z 10–13 cyfr. Niektóre z cyfr są oddzielone ukośnikiem „/”.

Niemiecki numer NIP (USt-IdNr) zaczyna się od liter „DE”, po których następuje 9 cyfr.

Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt).

Złóż wniosek o nadanie numeru NIP (USt-IdNr)

Od 1 lipca 2021 r. również drobni przedsiębiorcy są zobowiązani do podawania numeru NIP. W tym przypadku również nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca nie płaci VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców.

Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt).

Złóż wniosek o nadanie numeru NIP (USt-IdNr.)