Wymagania podatkowe dla firm we Francji

Wstęp

1 stycznia 2020 r. we Francji weszły w życie nowe przepisy dotyczące platform cyfrowych. eBay może teraz ponosić odpowiedzialność za opłacanie podatku VAT należnego od sprzedawców.

Uwaga: Uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem! Współpracujemy z władzami francuskimi w celu zapobiegania oszustwom i podejmiemy stosowne działania wobec użytkowników nieprzestrzegających prawa. Sankcje obejmują m.in. zamknięcie i zawieszanie konta.

Przypominamy, że masz obowiązek prezentowania w ofertach swojego numeru płatnika VAT. Zapoznaj się z poniższym podsumowaniem wymagań. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Kto musi płacić podatek VAT we Francji?

Jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków, musisz dodać do swojego firmowego konta eBay francuski numer płatnika VAT (NIP):

 • siedziba Twojej firmy mieści się we Francji lub
 • sprzedajesz przedmioty magazynowane we Francji lub
 • wysyłasz przedmioty odbiorcom indywidualnym we Francji z innego kraju UE, w którym te przedmioty są magazynowane lub do którego są wcześniej dostarczane, a Twoje roczne obroty we Francji przekraczają 35 000 EUR we wszystkich kanałach sprzedaży łącznie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Co musisz zrobić

Jeśli spełniasz któryś z powyższych warunków, niezwłocznie sprawdź, czy spełniasz wymogi podatkowe.

 1. Sprawdź, czy Twoja firma musi zostać zarejestrowana jako płatnik VAT we Francji.
 2. Jeśli tak, zarejestruj ją we francuskim urzędzie skarbowym i złóż wniosek o wydanie francuskiego numeru płatnika VAT (NIP).
 3. Podaj francuski nr  VAT (NIP) na koncie eBay, aby był widoczny w Twoich ofertach sprzedaży na eBay.fr (zgodnie z wymogiem prawnym).

Informacje francuskich władz skarbowych n/t VAT we Francji

Ogólne informacje o podatku VAT we Francji (w j. angielskim)

Będąc sprzedawcą na eBay, masz obowiązek przestrzegania postanowień Umowy z użytkownikiem oraz przepisów lokalnych odnoszących się do Twoich transakcji. Ich nieprzestrzeganie może wiązać się z sankcjami, w tym ograniczeniem możliwości sprzedawania i kupowania lub zawieszeniem konta eBay. 

eBay współpracuje z lokalnymi urzędami skarbowymi w zakresie zwalczania oszustw. Zgodnie z Art. 283 bis Powszechnego Kodeksu Podatkowego francuskie urzędy skarbowe mogą zgłaszać nam podejrzenia oszustw dotyczących VAT oraz żądać podjęcia przez nas stosownych działań wobec sprzedawców nieprzestrzegających przepisów.

Pytania i odpowiedzi

Od 2017 r. Art. 242 bis Powszechnego Kodeksu Podatkowego nakłada na platformy cyfrowe prowadzące działalność we Francji obowiązek wysyłania swoim użytkownikom rocznego zestawienia transakcji zawartych na danej platformie do 31 stycznia.

Zgodnie z tym wymaganiem eBay wysyła podsumowania sprzedaży wszystkim sprzedawcom zarejestrowanym na eBay.fr i mieszkającym lub posiadającym siedziby we Francji. Podsumowanie wyszczególnia liczbę transakcji oraz łączną kwotę otrzymaną na eBay.fr w ciągu poprzedniego roku.

Od 1 stycznia 2020 r. eBay musi wysyłać podsumowanie sprzedaży wszystkim sprzedawcom z kontem firmowym podlegającym obowiązkowi płacenia podatku VAT we Francji. Dotyczy to Ciebie, jeżeli:

 • jesteś sprzedawcą z siedzibą we Francji lub
 • sprzedajesz przedmioty magazynowane we Francji lub
 • wysyłasz przedmioty odbiorcom indywidualnym we Francji z innego kraju UE, w którym te przedmioty są magazynowane lub do którego są wcześniej dostarczane, a Twoje roczne obroty we Francji przekraczają 35 000 EUR we wszystkich kanałach sprzedaży łącznie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Podsumowanie sprzedaży zawiera wszystkie transakcje zawarte na eBay w poprzednim roku kalendarzowym.

Przykład: W podsumowaniu na rok 2020 znajdą się wszystkie transakcje z kupującymi z dowolnych krajów zawarte we wszystkich serwisach eBay między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Aby uzyskać poradę w tym zakresie, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Od stycznia 2020 r. wszystkie platformy cyfrowe prowadzące działalność we Francji mają obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego rocznych podsumowań sprzedaży:

 • wszystkich sprzedawców z kontem firmowym zawierających transakcje objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT we Francji.

Na bazie Art. 242 bis (3) Powszechnego Kodeksu Podatkowego, informacje te będą wysyłane do Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Publicznych, która przekaże je do URSSAF zgodnie z Art.  L114-19-1 Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych

Dotyczy to Ciebie jako sprzedawcy z kontem firmowym, jeżeli:

 • siedziba Twojej firmy mieści się we Francji lub
 • sprzedajesz przedmioty magazynowane we Francji lub
 • wysyłasz przedmioty odbiorcom indywidualnym we Francji z innego kraju UE, w którym te przedmioty są magazynowane lub do którego są wcześniej dostarczane, a Twoje roczne obroty we Francji przekraczają 35 000 EUR we wszystkich kanałach sprzedaży łącznie.

Aby dowiedzieć się, czy podlegasz obowiązkowi zgłaszania przychodów z tytułu sprzedaży na eBay, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Uwaga

Powyższe informacje mają charakter informacyjny; nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Zalecamy konsultację z doradcą podatkowym lub francuskim urzędem skarbowym w celu uzyskania szczegółowych informacji n/t podatków i ubezpieczeń społecznych