Zmiany w naszych serwisach zagranicznych

Najważniejsze nowości i zmiany

Wystawianie i promowanie ofert

Aktualizacje dotyczące funkcji Reklam / Promowanych ofert (Anzeigen): Gdzie: DE 

Zmiany w strukturze kategorii: Gdzie: AT, BE, CH, DE, ES, IE, NL


Zarządzanie sprzedażą

Nowe funkcje Sklepów do rozwoju sprzedaży: Gdzie: AT, BE, CH, DE, ES, IE, NL

eBay Open 2022: Gdzie: DE


Finanse i płatności

Dodatkowa ochrona i elastyczne wypłaty: Gdzie: AT, BE, CH, DE, ES, IE, NL

Sprawdź wszystkie lokalne aktualności

Austria - eBay.at

Belgia - befr.eBay.be, benl.eBay.be

Hiszpania - eBay.es

Holandia - eBay.nl

Irlandia - eBay.ie

Niemcy - eBay.de

Szwajcaria - eBay.ch