Zmiany przepisów dotyczących VAT od importu w UE i Wielkiej Brytanii w 2021

Co musisz wiedzieć

W 2021 r. nastąpi zmiana przepisów dotyczących:

 • podatku VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz
 • określonych przesyłek w ramach Unii Europejskiej

Aktualizacja z 3 marca 2021 r.: Sprawdź także Aktualności - marzec 2021:

Zmiany przepisów: VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać nowy model naliczania podatków importowych, aby zapewnić takie samo traktowanie towarów z zewnątrz i z Wielkiej Brytanii.

 • Zostanie zniesione obowiązujące obecnie zwolnienie z VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii o wartości do 15 GBP.
 • eBay będzie pobierać i odprowadzać VAT od towarów o wartości do 135 GBP importowanych do Wielkiej Brytanii i sprzedawanych konsumentom.
 • Jeśli sprzedawca jest firmą spoza Wielkiej Brytanii, a towary znajdują się już na terenie Wielkiej Brytanii, eBay pobierze i odprowadzi VAT za towary sprzedawane klientom w Wielkiej Brytanii.
 • Jeśli kupujący jest firmą-płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii i poda ważny numer podatnika VAT, obowiązek zapłacenia VAT zostaje przeniesiony na klienta będącego firmą-płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii.
 • Wszyscy sprzedawcy będą zobowiązani do podawania ceny brutto i osobno stawki VAT w ofertach sprzedaży wystawianych w Wielkiej Brytanii, co umożliwi nam określenie i pobranie odpowiedniej kwoty VAT od konsumentów.
 • Wszystkie ceny będą uwzględniały podatek VAT obowiązujący w Wielkiej Brytanii. W przypadkach, w których eBay ma obowiązek pobierania i odprowadzania VAT, wartość tego podatku będzie podawana osobno na etapie realizacji transakcji.

Zmiany przepisów UE: VAT od międzynarodowego handlu internetowego

Od 1 lipca 2021 r. Unia Europejska wprowadza znaczące zmiany dotyczące pobierania VAT od importu do UE, dostaw na terenie UE przez sprzedawców spoza UE oraz dostaw międzynarodowych w obrębie UE. 

 • Zostanie zniesione obecne zwolnienie z VAT od towarów importowanych do UE o wartości do 22 EUR.
 • eBay będzie pobierać i odprowadzać VAT od towarów o wartości do 150 EUR importowanych do UE i sprzedawanych konsumentom.
 • W przypadku towarów, których sprzedawca jest firmą spoza UE, ale towary znajdują się już na terenie UE, eBay pobierze i odprowadzi VAT od sprzedaży towarów klientom w krajach UE oraz od sprzedaży międzynarodowej w ramach UE.
 • Zostaną zniesione obowiązujące obecnie progi wartości sprzedaży między krajami Unii Europejskiej.
 • Wszyscy sprzedawcy będą zobowiązani do podawania ceny brutto i osobno stawki VAT w ofertach wystawianych w UE, co umożliwi nam określenie i pobranie odpowiedniej kwoty VAT od konsumentów.
 • Sprzedawcy z UE osiągający roczne obroty powyżej 10 000 EUR z całości sprzedaży międzynarodowej w ramach UE, będą musieli naliczać podatek VAT obwiązujący w kraju, do którego wysyłają towar.

Zalecamy sprawdzenie, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoją działalność, i przygotowanie się na nie. W przypadku pytań dotyczących zobowiązań podatkowych zalecamy kontakt z doradcą podatkowym.